Saul via John Smallman, 20 november

56

Saul via John Smallman

20 november 2015

Fånga glimtar av den glädje och extas som kommer att hälsa ert uppvaknande till Verkligheten, till Himlen.

Er illusoriska värld förefaller att sjunka ner i ett tillstånd av ödslig och katastrofal smärta och lidande från vilken det inte verkar finnas någon utgång då ett antal allvarligt skadade personer i positioner av makt och inflytande valde krig och död i ett desperat och föraktligt försök att pådyvla sina kontrollerande och auktoritära regimer på mänskligheten i stort. De kan inte lyckas för de som så länge blint har stött dem och satt deras planer i verket har till sist insett det felaktiga i deras metoder och lämnar nu det sjunkande skeppet – befolkningskontroll genom våld.

Dessa regimer ligger i desperata plågor närde försöker skrämma allmänheten att fritt ge dem diktatorisk makt i utbyte mot ett löfte att ge världen bestående fred och välstånd, något de inte kan leverera och heller inte har någon avsikt att leverera.

I illusionen är utsikten att få total makt och auktoritet över andra en bedräglig dröm som många har jagat efter i eoner, men den förstör alltid de som försöker nå den tillsammans med de som stöder dem. I historiska tider har dessa ambitiösa och omoraliska personer ibland lyckats hålla sina positioner i något decennium. Så är det inte längre, själv-förstörelsen kommer nästan ögonblickligen då människor vägrar att samarbeta med styresskick som avser och försöker frånta dem deras fri- och rättigheter som människor. De krafter de samlat och använt tidigare- underrättelsetjänsterna, juridiken, militären, polisen, lokal milis eller reservister och ”så kallade” terroristorganisationer – vänder sig i ökad grad mot de som skulle styra dem att kontrollera och underkuva sina egna landsmän, eller som skulle skicka dem utomlands på korrupta, destruktiva och kriminella uppdrag.

Det ni ser är kollapsen av de depraverade och dolda organisationer som så länge har misslett er med desinformation och direkta lögner då de byggt strukturer och lagförande organ avsedda att skrämma och avskräcka er. Stora förändringar sker över hela världen när de kriminella operationer som de med makt har ägnat sig åt blir avslöjade av ett stort antal modiga visselblåsare. Ni har blivit missledda och beljugna av de som ni valt och litat på alldeles för länge, och nu är ni inte längre beredda att tolerera deras olagliga och samvetslösa avsikter och aktiviteter. Deras dagar är räknade, deras stund med makt är över.

Som Ljusbärare och Ljusarbetare är er uppgift fortfarande densamma, nämligen att vara kärleksfulla i varje ögonblick och att återupprepa den avsikten ofta genom varje dag. Det är enormt effektivt och har fört er till detta slutliga skede i er uppvakningsprocess. Låt er inte störas eller distraheras av de som försöker övertyga er om att Kärlek inte fungerar för Kärlek är det enda som fungerar! Och ni, stora själar som ni är, visar detta dagligen över hela planeten.

Verkligheten, Gud, er gudomliga Källa, Himlen, är den Ni är! Det finns bara Gud inom den som är allt, helheten av Hans perfekta skapelse hålls för evigt i en kärleksfull och glädjefull omfamning. Om detta inte vore fallet skulle det inte finnas något liv, något medvetande, någon medvetenhet. Gud är allt som existerar och då ni existerar är ni också Gud för det finns ingen separation, ni skapades av Honom för att vara Ett med Honom i evig glädje, och det har aldrig förändrats och kan heller aldrig förändras. Just nu, inom illusionen, verkar ni bara vara separerade, ensamma och individuellt obetydliga. Och i det tillståndet, rädda som ni verkligen är, tror ni att ni måste bekämpa varandra för världens begränsade resurser som gör livet på Jorden möjligt.

Den vansinniga drömmen närmar sig sitt slut, dess tid är förbi, och ni har insett att den inte tjänar er nu och aldrig kommer att göra det. Ni har tagit det kollektiva beslutet att släppa ert grepp om den, er vidhäftning till den och låter den så upplösas likt morgondimman när det lysande Ljuset av Guds eviga dag badar er i det rogivande balsamet, den varma och tröstande omfamning som gläds åt att tillfredsställa alla era önskningar, ögonblickligen, utan varje dröjsmål, för det finns bara det eviga nu i vilket skapelsen sjunger sin sång av harmonisk och ytterst samverkande Enhet. Det finns bara Gud och Ni. Alla dessa miljarder individer som bebor planeten Jorden är var och en gudomliga och perfekta uttryck för Er och för Gud. När ni vaknar upp, vilket ni oundvikligen kommer att göra, kommer ni att uppleva den absoluta saligheten av Enhet med Gud, det tillstånd i vilket alla behov och begär blir tillfredsställda innan de uppstår.

Gud är Kärlek. Gud är allt som existerar. Varje människa, var och en av er – och det finns inga undantag, ”erbetyder alla medlemmar i den mänskliga familjen – är en oskiljbar del av Gud, som inte saknar något, och för evigt närvarande med Gud i det gudomliga energifält som är allt i skapelsen. Inget annat existerar och inget annat behövs för tillståndet av gudomlig perfektion som Gud skapade är komplett på varje sätt – tillägg och ”fartränder” skulle vara ytterligt olämpliga, som illusionen gång på gång har visat er då ni spelat era spel av separation.

Meditera dagligen i dessa sista stunder av sömn när illusionen upplöses och fånga glimtar av glädjen, extasen som hälsar ert uppvaknande till Verkligheten, Himlen. Det är er destination, den enda destinationen. Det finns inget helvete, ingen skärseld, inget limbo, men ni är fortfarande kapabla att uppfinna och tro på sådana tillstånd, och när ni gör det tas de inte från er. Att göra det skulle vara att köra över er fria vilja och det kan jämföras med att frånta ett barn en mycket älskad tröstnapp.

När ni är redo kommer ni att släppa ert fasta grepp om overkligheten och vakna upp till evig glädje.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...