Plejadiska kollektivet via Beatrice Madsen, 22 november, 2018

Plejadiska kollektivet    181122

Så vi är hos er älskade. Vi håller ett space för er och vår uppgift är att assistera er i transformationens tid. Vi har alltid assisterat er och vi hör ihop. Vi ser fram emot att snart få möta er direkt. Frekvensen håller nu på att bli så pass hög att det är möjligt men vi inväntar order och rätt tidpunkt. Somliga av er har redan mött oss på ett fysiskt plan men kan inte gå ut med det riktigt än av rädsla för att bli förlöjligade och hånade. Vi måste ha en smula tålamod.

För oss som håller en flera oktaver högre vibration kan det vara mycket svårt och smärtsamt för våra kroppar att stiga in i Moder Jords atmosfär. Möjligen kan vi likna det vid om ni skulle gå ner i ett djupt bergsshakt, där dessutom själva rummet är trångt. Ni skulle få svårare att andas och att se, och er densitet skulle kännas tyngre. Ni skulle genast längta därifrån. Som sagt nu är det lättare för oss när vibrationen blivit högre och vi vill börja förbereda er på ett möte för dem som önskar. Ni behöver inte vara rädda. Ni kommer att känna i erat hjärta att vi väl. Kanske också ett igenkännande, som vi hoppas på. Vårt möte kommer att bli som en katalysator för era celler och dörrar öppnas på en omedveten nivå som kommer att lång ha efterklang.

Äntligen käraste ni. Våra avlägsna släktingar ska vi få ses igen.

Även om ni tror där ni sitter på er kammare att ni vill träffa oss så kan det vara en annan sak när det verkligen ska till att hända. Hur ska ni veta efter att livit så lurade och utnyttjade gång efter annan. Rekommendationen är att ni släpper ert intellekt när ni möter oss, på ungefär samma vis som ni gör när ni är i naturen.

När ni vistas i naturen och i Moder Jords absoluta närhet så använder ni inte enbart vänster hjärnhalva i mötet. Ni absorberar trädet, stenen luften, gräset och himlen tillsammans. Ni vet att naturen är god för er och ni upplever er vederkvickade av hennes närvaro. På samma sätt kommer ni att känna för oss i mötet med er. Ni vet, inte med er hjärna utan med era celler att vi är välvilligt inställda. Era celler tar emot vår vibration.

Vårat syfte med att möta er är att stärka er i uppstigningsprocessen. Vissheten att ni är på rätt väg blir tydligare och tryggare djupt inom er. Det kommer att kännas som att komma hem, efter att ha varit ute på en mycket lång resa. Under denna resa så har en del av er kommit så långt ifrån era riktiga själv att det kan bli ett smärtsamt återkommande. Dock är den smärtan av en positiv grundnatur och bär med sig healing och glädje i slutändan.

Vi älskar er och ser fram emot ett kärt återseende och vi vill att ni ska veta att vi kommer endast när ni är redo och vi blir inbjudna av ert hjärtas längtan.

You may also like...