Projekt – Hjälp till självhjälp för Asylsökande

Hjälp till självhjälp är vår filosofi för det finns åtminstone sju fördelar med att hjälpas åt.

För det första har vi som bor i Sverige sedan länge ofta ont om tid och många måsten, medan de som söker uppehållstillstånd, har massor av tid! Där finns alltså en stor obalans.

För det andra är integration egentligen ingenting annat än möten människor emellan, att mötas är roligt och dessutom det bästa sättet att lära sig språket på. Det är i mötena man får se och lära känna varandras olikheter, kanske diskutera och vidare får svar på olika frågor. Det är i mötena som kärleken känns och det är i dem man finner sina vänner och så är det så finurligt att hjälps man åt med saker och ting, planerar, genomför osv, måste man träffas. Dessutom bygger man automatiskt upp sitt självförtroende som i många fall har fått sig en ordentlig törn i det nya landet, när man ser det goda resultatet och förstår att man faktiskt kan. Tidsfördriv ger sinnesro och skingrar tankarna. Känner man sig behövd får livet en mening och i bästa fall kan aktiviteterna ge mat på bordet vilket också ger självrespekt och välbefinnande.

Alltså, involvera, engagera och aktivera människor i verksamheten så blir det bra för alla!

I Växjö har kyrkan startat en ekonomisk förening vid namn ”Äppelkärnan”. Där kan man arbeta som egen företagare, även utan uppehållstillstånd. Migrationsverket tillåter nämligen att man tjänar ett antal tusen kronor per månad samtidigt som man blir utan en bit av bidraget. Har man uppehållstillstånd är målet ett arbete så att man kan försörja sig och därmed kan vara säker på att få stanna i Sverige.

Vår idé är att avlöna en grupp människor som har till uppgift att stödja verksamhet för ”Hjälp till självhjälp”

  1. Ordna med fler personer som mot betalning utbildar asylsökande när SFI inte hinner med. I det ligger mycket arbete med att finna nyanlända som vill och kan undervisa i svenska, prata med de ansvariga på olika flyktingboende och finna lokaler.
  2. Leta upp marknader som har utrymme för egna företagare där efterfrågan är stor nog för att tjäna pengar. Vidare gäller det att kontakta framåt och positiva personer som pratar bra svenska, som har rätt specialistkunskap och som vill starta eget. Därefter måste de hjälpa dem med lokaler, marknadsföring mm. Yrkeskategorier som kan komma ifråga är frisörer, skräddare, trädgårdsmästare eller bagare.
  3. Ordna fritidsaktiviteter för ungdomar, inte minst för tjejer och anställa lärare och tränare i olika idrotter, engagerad fritidspersonal osv osv. Jag tror verkligen att även dessa ledare ska vara avlönade då den lönen kanske är den enda dessa personer får och då det är ett mycket bra sätt att komma in i samhället. Vi vet ju att det kostar staten långt mer att låta en arbetslös sitta hemma och inte göra någonting än att låta samma person arbeta med en lön betalad av skattemedel.
  4. Sprida ett projekt som kallas ”Vårt dagliga bröd” där 10 kvinnor handlar ingredienser, bakar bröd som de bjuder på vid studiebesöket, tränar cykling/simning, målar osv 2,5 timmar 5 dagar/vecka mm mm. Projektet är självförsörjande då Arbetsförmedlingen betalar projektledaren med 150 kr/dag och personer. Projektet har som mål att nå tjejer som annars inte är kommer inte i samhället av olika anledningar.
  5. Anställa humana, utbildade personer som arbetar på flyktingboenden för att göra livet mera drägligt för de asylsökande.
  6. Skapa opinion runt orättvisor som sker i Sverige som t ex Migrationsverkets agerande kring utvisningar där direkt hot för liv föreligger vid återvändandet till hemlandet eller där barn inte längre har pengar till mat eller någonstans att bo.
  7. Skapa opinion och demonstrera för fred och frihet och acceptans för olika kön, religion, hudfärg, sexuell läggning osv.

 

Återkom gärna med frågor,

 

Helena Lundholm

helena@humlehaga.se

0768-68 12 46

 

You may also like...