Quan Yin via Jenny Schiltz, den 23 mars

kwan-yin

Quan Yin, den 23 mars 2016
via Jenny Schiltz
Se med Nya Ögon på alla Omkring er

 

Kan ni känna de förändringar som sker inom er, er medmänniska och er planet? Detta är en mycket spännande tid, då vi ser fler och fler av er nå 5D-frekvensen. Härifrån ges alla möjligheten att fortsätta sin tillväxt, höja sin frekvens högre och högre. Med varje frekvenshöjning, som också avser dimensioner, kommer ni att kunna förkroppsliga mer av er själ. Då ljusmängden ökar i er form, kan er själ sammansmälta inom er mer och mer. Det är under denna tid som ni kommer minnas vem ni verkligen är. Med varje stegvisa ökning, kommer ni att utmanas att fortsätta arbeta genom lagren av matrisens medvetande. Ni kommer att visas var era tankar, åsikter och handlingar kanske eller kanske inte är i linje med de högre ljusfrekvenserna. Allt som inte är en del av en hjärt-centrerad existens måste lämnas. De kan inte samexistera längre när ni fortsätter på denna resa.

Den andra Uppstigningsvågen sker i dessa ögonblick. Detta är en underbar sak, då det för varje varje person som passerar tröskeln av 5D, skapar en drivkraft som tillåter andra att följa efter med större lätthet. Men många kan finna att den fysiska handlingen av att hålla mer ljus, snabbt får konsekvenser då kroppen anpassar sig. Vi ber att de som har gått igenom symtomen blir guider för att hjälpa till att hålla rädslan nere. Hjälp dem att förstå att det är den nya normen, och att det kommer gå över.

Det har funnits mycket desinformation om den 5:e Dimensionen och dess högre frekvens. Den är er plattform till de högre energierna, er plattform för att sammansmälta med er själ och komma ihåg vem ni är. Den är er port till en hållbar existens och det överflöd ni söker på alla sätt. Den är dörren till en healad jord och likaså en healad form. Den är dock bara en dörr. Ingen av de förändringar ni söker kommer att vara ögonblickliga, men de kommer att vara stadiga om ni tillåter det. Det finns många av er som passerade tröskeln till 5D under de senaste 6 månaderna, men det finns en brist på tillit. Förväntningarna matchade inte verkligheten och det fick många att gå in i rädsla och tvivel. Det är oförmågan att se förändringarna, som orsakar lidande och återuppspelning av gamla program som håller en fäst vid verkligheten man lämnade bakom.

Detta är anledningen till att vi ber er alla, oavsett var ni befinner er på er resa, att se med nya ögon och ett öppet hjärta i varje ögonblick. Skriv ner de synkroniciteter, de glada stunderna och de framsteg som gjorts. När ni justerar era förväntningar till att se skönheten i de små sakerna, kommer ni se att ert liv kommer att verka inom flödet av käll-energin. Ni kanske märker att ni lyssnar på er intuition mer, och därmed undviker obehagliga händelser i ert liv. Förändringen kan vara synlig i era interaktioner med andra, där det fanns spänningar innan. Ni kanske märker en ökad förmåga att observera er själv och andra. Möjligheten att se era tankar och beteenden och sedan välja en annan väg. Ert bevis kan komma i att fler meddelanden tas emot i drömmar, meditationer och en större känslighet för kommunikation med andra världar.

Allt detta är underbara bekräftelser på er tillväxt. När ni skriver ner dessa händelser har ni möjlighet att se tillbaka, under de stunder när ni känner att ni omöjligt kan ha förändrats och vuxit. Tänk på barn som växer fysiskt men inte blir medvetna om det förrän de sätter på sig kläder som inte längre passar. Ofta är det andra som ser tillväxten, innan barnets egen insikt. Det är av denna anledning det är viktigt att omge er med dem som har möjlighet att se era framsteg, som förespråkar er framgång och hjälper till att hålla er på rätt spår när ni avviker från ljuset inom er. Vi ber er att se hur förväntningarna kan hindra er att se skönheten framför er. När ni är trygg i er själv blir det ni som hjälper andra att upprätthålla sitt ljus under denna resa i att minnas.

Låt detta hjälpa er att se det nya i varje ögonblick, i er själv, andra och världen omkring er. Leta efter förändringar, de är där. Alla ni ombeds att förbli i ert hjärtcentrum, det är från detta läge som ni, inte bara kommer att finna allt ni har letat efter, men även hjälpa till med att vägleda andra.

Djup kärlek och beundran för er alla,

Quan Yin

Personligt samtal med Quan Yin:

Jag: Jag hade en dröm nyligen där jag hade denna svarta tillväxt på mitt ben, den var det lika stor som min näve. Jag visade den för min man och sa att det var verkligen konstigt eftersom jag inte visste vad det var och det gjorde inte ont. Jag sa till honom att jag skulle behöva gå till doktorn, men då klämde jag på den och den öppnade upp för att visa mig en djup grotta i benet som innehöll dessa vackra vita och lila kristaller. Jag vaknade och insåg att det var ett meddelande från anden som visar mig att den kristallina processen faktiskt äger rum, och att inte frukta de förändringar som sker även när jag känner mig knagglig.

Quan Yin: Ja, många drömmer om kristaller och märker också att kommunikationen med deras kristaller ökar. När var och en av er delar dessa budskap hjälper det andra genom denna process också.

Jag: Många rapporterar om en ökad kommunikation med djuren, deras husdjur och även vilda djur.

Quan Yin: När fler och fler höjer sin vibration och återgå till sitt naturliga tillstånd, kommer denna kommunikation att vara helt naturlig. Det är kommunikationen av förtroende och kärlek. Era husdjur hjälper er att se förändringarna inom er och naturdjuren hjälper till att föra fram meddelanden från anden, och för att visa att de också utvecklas.

Jag: Jag ser i människors liv, inklusive mitt egen, att dörrar stängs som verkade vara livskraftiga och bra. Samtidigt öppnas andra dörrar, men det har lett till förvirring.

Quan Yin: Er jord deltar inte längre i dualitet och tidslinjer. Medan ni fortfarande har dualitet som spelas ut, är det spelandet ur det kollektiva medvetandet som gör det möjligt för andra att arbeta genom sina övertygelser och lager. Tidslinjer löser upp sig eller absorberas till en. Det som en gång var en livskraftig väg kanske inte längre är i ert bästa intresse nu. Lita på att allt som sker är i ert absolut högsta bästa och för att åstadkomma förbättringar i er tillväxt.

Jag: Det verkar finnas ett brådskande i det kollektiva, en rädsla för att saker och ting måste förändras nu, för annars kommer det att bli ödesdigra konsekvenser. Är vi vid en vändpunkt där Uppstigningen som helhet inte kommer att ske om vissa villkor inte händer?

Quan Yin: Nej, beslutet om jordens och dess folks Uppstigning gjordes för länge sedan. Ingenting kommer att stoppa det inkommande ljuset och den tillväxt som sker. Det som inte är bestämt, är hur länge dualiteten kommer att fortsätta att spelas ut i världen omkring er. Var och en av er som väljer en hjärtcentrerad existens och väljer att älska alla omkring er, kommer att hjälpa till att styra kursen.

Jag hoppas att mina frågor har hjälpt er såsom de har hjälpt mig. Tack till alla som delar detta arbete, det betyder mer än ni vet. Jag skickar all den kärlek och välsignelse vi kan hantera.

Jenny

 

 

To book a Spirit Guide reading or Ascension Guidance session with Jenny Schiltz, please go to jschiltz.appointy.com

Facebook group to keep up to date on the energies: https://www.facebook.com/channelingthemasters/

www.channelingthemasters.org

 Copyright 2016, Jenny Schiltz

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including all the links above and the link to this original post. Thank you.

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...