Ra via Kerstin Sisilla, 2 februari, 2020

Jag är Ra. Älskade vänner som  läser detta. Ni påverkas nu av centralsolarnas Centralsol Alcyone Alfa som jag kallar henne.   
 (Jag Kjerstin ser massor av små “universa” som alla har en sol som det kretsar planeter i olika storlekar runt omkring. Det pulserar i hjärtat, känns som vågor av värme. Jag skymtar en stor sol bakom planeter i rörelse – från den kommer den underbara pulserande värmen i mitt hjärta).


När ni nu öppnar upp för denna djupa Gyllene Kärleks-puls förenas ni med Skaparen. Ni förenas med Allt Som Är. Ni förändras av kärlekens krafter så att allt negativt dras ut ur era hjärtan, de sista resterna av tvivel och otillräcklighet löses upp när ni erfar Skaparen och Skaparens Kärlek. 
 
En gång levde ni människor på Gaia i detta Paradis och ni vänder nu åter till dessa tider. I era hjärtan finner ni ron, friden och kärleken älskade människor på Nova Gaia, en planet i stor förvandling i detta nu. Älskade Vänner, ta in detta Skaparens Kärleksljus i era hjärtan och låt allt sakta in i en sfär av lugn, frid och kärlek. Känn Alcyone Alfas puls i ditt hjärta, se, känn och ta in det Gyllene Ljuset. Ingenting annat betyder något, det fysiska förlorar sin glans. Stanna i denna frid, i detta tidlösa tillstånd så länge du kan.
 
När sedan det fysiska livet pockar på med sin illusion och med sin tid – ta med dig friden och lugnet som nu är lagrat i ditt hjärta. Det förändrade/uppdaterade hjärta du nu bär på är din nya verklighet därur ditt Paradis på Jorden uppstår. Allt ditt skapande, din stora inre skaparkraft kan du nu bruka med utgångspunkt ur ditt hjärta och du har nu funnit ett nytt sätt att leva ditt liv. Ett liv i harmoni med Allt Som Är. Jag följer er i den underbara processen. 
 
Jag är Ra. JAG ÄR

 

 

You may also like...