Rådet, 18 maj

Hängivenhet! – Rådet

18 maj, 2015

Kanaliserat genom Ron Head

Michael och Råden av Era Högre Jag

 

Vi ska nu tala om engagemang. Ni har troligen inte tänkt på er själva som att vara engagerade, men nästan alla är ägnade åt någonting. Ge det ett ögonblicks eftertanke. Vad är ni engagerade i?

Ägnar ni er åt saker som återspeglar naturen av ert varande? Och svaret på det är, ja. Självklart är ni det. Lista nu upp vad dessa saker är. Ni kommer nu att hitta en mycket noggrann beskrivning av vad det aktuella läget i ert medvetande är. Vi tycker att detta kan vara mycket användbart. Detta är en spegel, ser ni.

Vad vi försöker ge er, är en medvetenhet om saker som ni kan sortera och hålla, förbättra eller förkasta. Ägnar ni er åt familjen? Hmmm, det är en vakt (keeper). Är ni ägnade åt era arbeten? Om så är fallet, varför? Vi hoppas att ni kan se att detta skulle kunna vara antingen ett positivt eller ett skadligt sorts engagemang.

Gör den här listan så lång ni kan. Det är saker som ni lägger er energi på. Er energi är det mest värdefulla ni har. Det är er kraft. Det är vad ni är. När ni lär er att se hur ni bäst kan tillämpa den, kan den förvandlas till en extremt kraftfull makt i era liv. Den är naturligtvis redan kraftfull, men använder ni den på ert mest gynnsamma sätt? Är den fokuserad på att få er till allt vad ni vill, vad det än må vara. Vi dömer inte det. Ni är de som är fria att välja.

Vi vill påpeka för er att det skulle vara till mest nytta för er, om valet gjordes medvetet. Medvetenheten om vad ni gör och varför ni väljer att göra så, är till stor del vad som ni kallar att vara vaken. Det är inte bara medvetenheten om vad som händer runt omkring er. Det är viktigt. Men medvetenheten som ger er eget växande är verkligt kraftfull medvetenhet. Det är vad som kommer att förändra er. Och den förändringen är i slutänden det som kommer att förändra allt.

Medan vi håller på med det, låt oss också påpeka att ni inte kan öka denna medvetenhet målmedvetet, utan att vara ”i nuet.” Och nu är en bra tid för er att vara i.

Också: ”Jag är_______.”, ”Jag ägnar mig åt________.”, och ”Jag väljer att vara_______.” är kraft påståenden. Det är tankar som återvinner er makt. Inse de gudomliga, kraftfulla varelser som ni är. Välj vad ni kan göra med det. Istället för att fråga varför ni är här, skapa varför ni är här. Det är er sanna kraft.

God dag.

Översättning: Mia Fjällvide, www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head.   http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...