Rådet via Ron Head, 29 mars

Ron Head

Rådet

via Ron Head

29 mars, 2016

Ert kollektiv närmar sig alltmer vändpunkten

Vad är det som sker? Varför känner jag mig tidvis så nere? Varför är mina drömmar så våldsamma? Dessa är några av de frågor som vi numera får från er. Det finns också många fler, men de påvisar alla er förvirring om hur ni ska gå igenom de saker som ni trodde att ni var klara med.

Nu gäller inte detta för er alla, så vänligen känn er inte utanför om ni upplever underbart lyckliga tider. Det är inte så att ni har missat något och vi kommer till er senare. Var och en av er står på er egen plats på er personliga väg, men det finns många som kommer att känna att vi med detta meddelande vänder oss till deras nuvarande situation. Och vi känner att om saker och ting för tillfället är rosiga för er, så behöver ni inte oss att förklara det för er.

Nu, när tiden går, eller mer precist, när alltfler av er upplever en större utveckling i era medvetna uppvaknanden, så närmar sig ert kollektiv alltmer vändpunkten i er kollektiva upplevelse om er själva. När vändpunkten slutligen är nådd och kulmen har passerats, kommer många av er att känna och på något vis veta, kanske alla av de som vi har nämnt, att mänskligheten har utvecklats mot vad ni kallar uppstigningen. Det är möjligt att ni kommer att få uppleva något som ni kallar en ’Händelse’. Det finns en lika positiv möjlighet att ni under den senaste korta tiden har åstadkommit en potential för något som kommer att upplevas som en mycket smidigare övergång. Ni befinner er i processen av att bestämma hur detta ska manifesteras.

Vilketdera resultatet ni bestämmer er för, så krävs det att ett stort antal av er får uppleva en hel del utrensning under en mycket kort tid. Vi vill att ni ska veta att de flesta av er inte kommer att behöva återuppleva eller repetera dessa lärdomar, utan ni känner dem när de släpps fria. Ni blir renade av ljus och villkorslös kärlek från Allt Som Är, eller vad ni önskar kalla detta. Med andra ord, kära vänner, nu är snart den avgörande stunden inne.

Ni har bett om, och har också fått en mycket mer stegvis serie förändringar än vad som tidigare var planerat. Detta kommer att föra med sig ett inkluderande av en mycket större del av världens befolkning. Men, som ni kommer att se, om ni en stund funderar på det; för flera kommer det fortfarande att inbegripa en massiv och kanske obekväm förändring i deras förståelse av verkligheten. Det är inte lätt att få uppleva att det mesta eller till och med allt vad ni har trott vara sant verkligen aldrig har varit sant. För att balansera det, var beredda på att få visa dem som är i er omgivning hur mycket bättre deras liv håller på att bli.

Nu vet vi att ni i åratal har läst och lyssnat på dessa fantastiska förutsägelser. Vi önskar säga två saker angående detta. Först, det som ni kallar åratal är i detta universum endast ett ögonblick, speciellt när man beaktar att denna förändring är på väg in. Och sedan ber vi er att se er omkring och upptäcka att det som ni har sett fram emot kan synas vara på väg och nu är uppenbart på många sätt. Med era mått mätt, kommer det mycket snart till och med att vara helt obestridligt.

Så som ni brukar säga, håll ut. Och ju mer ni känner att ni har bråttom, desto mer ber vi er fortsätta uttala era avsikter och affirmationer, era böner och göra era meditationer, för de resultat ni önskar för er värld. Och som vi alltid talar om för er, kom ihåg att det som ni ansvarar för, är förändringarna i er själva och era egna liv.

Välsignelser. Ljus, och ständig kärlek till var och en av er. Snart kommer vi åter att tala.

Your collective approaches closer and closer to the tipping point. – The Council

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...