Saul

Ni börjar inse att ni verkligen är varelser av Kärlek, skapade i Kärlek.

2014-12-29 av John Smallman

Det nya året, 2015, ska precis börja, och jag kan försäkra er om att det har några underbara överraskningar i beredskap för er!

Ja, jag är optimistisk och hoppfull därför att er uppgift är att hålla humöret uppe så att ni ligger kvar i ”snabbfilen” mot ert hem och min uppgift är att hjälpa och uppmuntra er. Men det betyder inte att jag missleder er! Det skulle jag aldrig göra. Dock vet jag att många av er känner er besvikna och svikna eftersom det, för er, förefaller som om ”händelsen”(”the event”), som ni alla så entusiastiskt väntar på, i bästa fall har blivit försenad och i värsta fall är en villfarelse som ni köpt in er på för att situationen i världen förefaller så bister och för att ni desperat behöver och vill ha något upplyftande och inspirerande att klamra er fast vid.

Nåväl, ”händelsen”, ert uppvaknande till ert naturliga och fullt medvetna tillstånd är mer verkligt än något annat ni någonsin har upplevt inom den illusoriska omgivning som ni motvilligt låter hålla er i sina klor. I sanningens namn hålls ni inte mot er vilja, ni är bara rädda att släppa illusionen som ni så hårt klamrar er fast vid och att överlämna er till er Faders kärleksfulla armar, armar som Han tålmodigt håller öppna för er i väntan på er acceptans av dem.

Ni byggde upp illusionen, kollektivt förstås, och ni kommer att riva ner den. Nedrivningen kommer inte att vara våldsam, det kommer att vara ett mycket mjukt men snabbt undansmältande eller skingrande allteftersom ni kollektivt vaknar upp till Verkligheten. När ni ser er omkring och ser allt detta våld och lidande som så många utsätts för så är det svårt för er att föreställa er en sådan dramatisk scenförändring, men mänskligheten har tagit enorma kliv på vägen hem till Kärlek och har tagit det oåterkalleliga beslutet att vakna upp.

Vändpunkten, när ert kollektiva omfamnande av Kärlek väger över ert kollektiva grepp om rädsla, är det ögonblick som ni alla har väntat på. Det är er resa bort från mardrömmen, som verkar omfatta er alla, antingen som deltagare- villiga eller ovilliga-eller som olyckliga betraktare, in i en omvärld av harmoni och kärleksfullt samarbete, där ni arbetar tillsammans med de i de andra sfärerna som står i beredskap, färdiga att hjälpa er att hela er själva och planeten när väl vändpunkten är nådd.

Ni har ingen aning om vilken ofantlig mängd av teknologier som de från de andra sfärerna tar med sig för att hjälpa er att återställa Gaia till det perfekta hälsotillstånd som är naturligt för henne. Under eoner, när människans många och omfattande former av ”civilisation” har bedrivits som oklok industrialisering, har enorm skada tillfogats henne vilket fortsätter i denna dag.

De teknologier som mänskligheten hittills har använt för brytning av resurser som ni betraktar som viktiga eller värdefulla är de facto inte kloka, effektiva, moderna eller säkra, såsom storskaliga industriella företag försöker att intala er, utan helt det motsatta. Era alternativa medier har gjort ett mycket gott jobb med att avslöja och göra er uppmärksamma på den enorma skala av skada som internationella industrikonglomerat har förorsakat Gaia de senaste årtiondena, och hårt tryck från opinion och en medveten allmänhet har tvingat dem att ompröva sina operationer och faktiskt ta de första viktiga stegen mot att återställa de skador de orsakat. De gör motstånd och försöker slingra sig men sanningen om deras fördärvliga aktiviteter har avslöjats och de har nu inget alternativ utan måste ändra sina attityder och beteenden så att de stämmer med den kärleksfulla inställningen hos den stora majoriteten som vill hela mänskligheten och Gaia.

Det är denna förändring i hjärtat, i inställning, som påskyndar era framsteg på vägen mot uppvaknande. Ni börjar inse att ni verkligen är varelser av Kärlek, skapade i Kärlek, därför svarar ni kärleksfullt på att lösa frågor som oroat mänskligheten i eoner och som, tills nu, har verkat vara oöverstigliga och olösliga. Naturligtvis är de inte det. Det är bara det att mänskligheten har splittrats i så många fraktioner-familjer, politiska, företag, nationer, kulturella och religiösa- med olika och motstridiga egoistiska agendor som har förhindrat er att enas och lösa dem.

Allt detta förändras nu därför att Kärlekstsunamin, som har haft en enorm effekt på er som medvetet går den andliga vägen, har inspirerat och upplyft er att engagera er i den och på så vis dela och utvidga Dess energi till hela mänskligheten. Detta är den gudomliga planen i aktion och bevis på dess inspirerande närvaro kan ses i alla delar av världen.

Bli inte missledda av mediernas nästan konstanta fokus på rädsla och deras rapporter om terroristhot. Alltigenom mänsklighetens långa historia på planeten har det funnits rädsla, konflikter och krig och för de direkt inblandade har det varit mycket lidande men dessa konflikter har alltid anstiftats av dem som vill kontrollera och förtrycka er, så som fortfarande sker.

Det finns förstås människor som tror på våldsmakt för att ge dem belöningar, men de är en mycket liten minoritet. Emellertid har de alltid högljutt försökt att ingjuta skräck i sina samtida och anhängare för att kunna bygga upp rädslobaserade organisationer som ett medel för att nå sina mål. Detta förhållande är nu snabbt på väg att avslutas. Människor i många delar av världen är numera mycket medvetna om den sjukliga korruptionen på höga poster och kommer inte längre att tolerera den. När stödet för dessa korrupta faller, såsom sker nu, blir de snabbt sedda som bedragare, svaga och skrämmande individer, helt kraftlösa utan anhängare och lakejer som går deras ärenden. Massiva förändringar pågår då individer återtar den makt de en gång, många gånger i obetänksamhet, lämnade ifrån sig till så kallade myndigheter som hade skapats med det enda syftet att skydda de få vars enda mål är makt och kontroll över andra. Många av er refererar till dessa skenbart mäktiga personer som den ”mörka kabalen”. Mörka och gömda kanske de har varit men inte nu längre. Deras inflytande och ökända agendor avslöjas med, för dem, alarmerande hastighet och i dessa avslöjanden ligger deras oundvikliga undergång.

I sanning, nyheterna när 2015 nalkas är goda, så fortsätt att hålla ert gnistrande ljus högt och visa Kärlek i aktion. Besök er inre heliga helgedom minst en gång dagligen och stärk er själva med den Kärlek som är er kärna, ert centrum, så att inte bara ni, utan alla som ni varje dag interagerar med lyfts upp och inspireras då ni rör er framåt mot ert garanterade uppvaknande.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...