Rådet via Ron Head, 10 november 2018

Rådet, 10 november 2018

Via Ron Head

Ett ord om era prioriteringar kan vara i sin ordning

När ni kommer längre in i den nya verklighetens energier, som vi har pratat med er om, då kan ett ord om era prioriteringar vara i sin ordning. Ni kommer i själva verket att manifestera många av de saker som ni länge har trott inte kunde vara möjliga. Många av dessa saker var faktiskt omöjliga i de gamla paradigmen. Men stora förändringar sätter igång nya saker som ni bara har kunnat drömma om.

Ni har haft drömmar, men er nivå av densitet tillåter dock ännu inte att ögonblickliga och stora omstruktureringar inträffar. Ni har vad som kallas en ”övergångstid” att handskas med. Det gör att ni kan observera och ändra förändring medan det sker. Det är en ganska underbar sak, faktiskt. Ibland, medan ni är i er kropp, blir ni frustrerade på den, men ni har ännu inte lärt er att gå ur den.

Det kommer att komma när ni har lärt er att arbeta mer fullständigt i de nya verkligheter som ni håller på att bygga upp. Det är en fråga om att lita på ert kollektiva jag. Och er separation är den springande punkten där. Det är en illusion, ja, men det kommer att ta lite tid att komma förbi den.

Så för att återvända till ämnet – eftersom ni bara kommer att kunna genomföra delar av er förändring lite i taget, kommer det att bli nödvändigt för er att ta vissa beslut om vad som är era prioriteringar. Och vi skulle vilja påstå att det måste vara en stor faktor i er bedömning. Var snälla och likställ inte materiell önskan med behov.

Tyvärr kommer det att finnas ett stort antal som fortfarande inte har kommit förbi den punkten. Detta bör inte uppfattas som en negativ kommentar för de inkarnerade själar som har levt under mycket dåliga förhållanden, medan de har sett andra som lever i överdåd. Men det finns ett stort antal människor, gudomliga skapelser, som svälter, inte har något vatten, lever under avskyvärda förhållanden och som er mänsklighet önskar ett bättre liv.

Ännu viktigare är att själva er värld håller på att vackla av de attacker som den, rent fysiskt, har fått utstå under alldeles för lång tid. Om ni vill överleva i den världen, kommer ni att vara tvungna att rätta till den situationen ganska snabbt. När era prioriteringar förändras, kommer ni snabbt att upptäcka att de resurser och den kunskap som behövs för att göra detta är tillgängliga för er. Räkna helt enkelt ihop de kostnader som krävs för att ta livet av varandra, och dividera den med de kostnader som behövs för att hand om varandra. Det är som ni säger, ingen ”rocket science”.

Ni ser fortfarande inte att ni står på tröskeln till dessa förändringar. Men vi har arbetat med er med just dessa saker under en mycket lång tid. Och vi, även om ni inte gör det, kan se vad som är på väg att komma. För årtionde sedan var detta möjligheter. För inte så länge sedan blev de sannolikheter. Vi kan nu tala om att de har blivit oundvikliga.

Vi talade tidigare om det faktum att ni inte ser många bevis på det här. Vi vill påminna er om en metafor som vi har använt i tidigare meddelanden. Föreställ er att ni kikar genom stängslet på en ny byggarbetsplats. Allt ni ser är enorma hål som har grävts i marken, stora högar av jord och varje truck som anländer levererar fler högar av slumpmässigt material. Det ser inte ut som en mycket vacker byggnad vid den här tidpunkten. Nå, ta med er lunch och fortsätt att titta. Det blir bara bättre och bättre.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

You may also like...