Saint Germain via Meline Lafont, 1 november

Unknown

St Germain

1 november 2015

Kanal: Meline Lafont

 

Hälsningar i det mest raffinerade ögonblicket i denna Uppstigningsresa. Varför Jag kallar detta ögonblick för det mest raffinerade ögonblicket av alla, beror på att ni rotar er själva i era Jag såväl som rotar föreningen med era Heliga partners och delar av Jaget.

Ja, förenandet av den Gudomliga Mänskliga Ritningen har börjat strömma snabbare inom era sinnen, er värld och verkligheter eftersom en stor kraft av exponentiell grad finns där för att förbättras genom och av er utstrålning som Varelser av kärlek. Era ”möbler” har på något sätt ersatts av nya och ni kliver ut i en ny värld nu, medan ni tar in de Gudomliga Mallarna för transformation, upphöjelse, uppståndelse, Gudomlig enhet och odödlighet.

Alla dessa mallar kommer på ett sätt att definiera vilka ni är i detta nuet och börja höja ert medvetande i en myriad av Ljusstrålar och Stjärnutbrott av alla proportioner. Tänk på att ni nu är mitt uppe i den största övergången någonsin och att er ödmjukhet är nyckeln! Ni finner er själva vara mer ödmjuka mot andra, kanske även medvetna om vad alla typer av intelligenser går igenom. Och även om ni alla har olika karaktärer och sätt att se och definiera saker i era liv, är ni alla mitt i samma händelser som innebär den största övergången någonsin, för alla.

Från Mänskliga Varelser på denna Jord har ni nu förvandlat er till Gudomliga Mänskliga Varelser helt enkelt genom Självförverkligande. Det hela började med att väcka hjärtat och genom att bli medvetna om vilka ni alla är, bortom det mänskliga skalet, och nu går ni åtminstone med denna vetskap, med mycket mer självsäkerhet än någonsin. Ni kallas nu de Gudomliga Mänskliga Varelserna på Terra, dessa Mästare som håller på att väcka sin Gudomliga potential på nya vägar och former av verkligheten.

Tack vare de slutliga förändringar som ägt rum precis framför er och mitt i era hjärtan under blodmånens portaler samt den sista sucken på höstdagjämningsportalen, har ni nu gått in i nya Eran och Terra deltar medvetet och blickar på de första strömmarna av Ljus som färgar portalerna runt era auror i nya frekvenser och er kvalitet av Gudomlig natur.

Detta Självförverkligande har verkligen markerat början av att det gamla lämnar era Jags lägre kroppar och lager, och har lett till mycket förfining inom er som nu djärvt förs fram som ett litet barn på ny mark, för att hitta vägen och balansen i allt detta. Som småbarn har ni lekt och granskat de första givna förmågorna till er, som ursprungligen kom fram som ett uppvaknande inifrån. Nu har ni blivit vuxna, och marscherar genom aspekter av puberteten där en upprorsfas skulle kunna eller har upplevts.

Då ni växer upp i era nya sätt att förstå, kommer ni att inse att allt ni ser och upplever i livet är i själva verket aspekter av självet som söker förenas med allt som ni är. Så ni höjer er ur dualitetens program för bedrägeri, kontroll och rädsla samt benägenheten att kämpa för saker och motsätta sig vissa aspekter. Ni har helt enkelt fått ögonblick av klarhet som kommit till stånd, av att vara Allt i alla lägen. Och så fortsätter ni er marsch med mindre motsättning, mer Jag och enighet.

Denna medvetenhet, kära ni, är den största gåva ni kan erbjuda er själva och acceptera! Eftersom det är nyckeln till frigörelse och överskridande. Ni markerar och beslutar nu på en mycket medveten nivå, vad ni tar med er i era nya liv och erfarenheter, och vad ni inte tar med.

Er Gudomliga Mänskliga Ritning och DNA har redan förvandlats på en viss nivå och fortsätter att göra det. Detta frambringar den kristallina grunden i era fordon då vibrationer matchar vibrationer genom lagen av resonans. Inse en stund av er tid att allt som kommer att definiera er i detta ögonblick är allt som ni är och tänker från och med nu. Ändra era uppfattningar och ni ändrar er till en annan verklighet.

Er Gudomliga Mänskliga Ritning förankras nu på Jorden av och genom er, för att möjliggöra födelsen av det 6: e dimensionella medvetandet för Kollektivet, genom tid och rum i etern och grunden för Terra. Ja, ni fortsätter verkligen att expandera från ett ögonblick till ett annat och så rör ni er från en verklighet till en annan på nolltid. Ändå många fundament som har funnits på er planet så länge, har blivit svaga och några av dessa bryts ned medan vi pratar. Slutet av det formatet har varit uppenbart för alla att se och så väcker detta många Varelser på jorden och stimulerar alla att agera utifrån sina egna Gudomliga Hjärtan och gör något nytt och fantastiskt.

Ni är det ni tänker och ni tänker det ni är. Det är en och densamma i den meningen att ni alltid är det som matchar er nuvarande vibration. Var inte något annat än er själva på alla nivåer och låt det vara resultatet i alla trådar genom livet och inom allt som ni för till liv. Ni är kraften inifrån er och ni är allt som behövs vara.

För närvarande höjer Jorden sin frekvens upp till en 9: e och 10: e dimensionell eterisk frekvens. Hon höjer sitt medvetande med er från en Planetarisk verklighet till en Solverklighet och tar även sina första små steg i de tidiga nivåerna av intergalaktiska vibrationer som kommer att leda till en mer kosmisk vibration och intergalaktisk härstamning på jorden. Dessa är alla vibrationer som tar er några steg högre och sår nya kompetensområden såväl som nya råd och grupper.

Då ni över tid kommer in i en mer Galaktisk och intergalaktisk dimension kommer allt att vara i ordning med Gudomlig intention såväl som en uppståndelse genom helt förkroppsligande och anpassning till de galaktiska och intergalaktiska planen. Men låt mig vara tydlig när jag säger att tiden är obefintlig i denna sfär och att allt redan är bestående inom er i en eterisk vibration. Ni kommer närmare och närmare hela utförandet av det ögonblicket och allt sker med hjärtat. Utförandet av detta är manifestationen på er Nya Jord, och ingenting annat.

Så mina kära Gudomliga Mänskliga vänner, låt oss här börja enandet av era naturliga Jag som ses som de Feminina aspekterna och de Maskulina aspekter inom hjärtat av Shamballah, grunderna för denna Nya Jordens mall, och inom allt som ni är på detta plan. Ni är avsedda att vara vilka ni är och ingenting annat som är bortom er vetskap.

Vi firar detta ögonblick med er och vi är i förening med er.

JAG ÄR den JAG ÄR,

i kärleksfullt kamratskap och nåd

Saint Germain

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

 

Méline offers skype sessions, channeled readings, energy work and Tools that can assist you on your path.  Are you having questions or are you seeking for more guidance on particular parts of your journey, check out the Reading formats Méline offers and the audio Tools.  The remote energy healings are now on discount.

For those who are more into the deep diving into SELF, Méline’s ” Channeling Course” or Course for connecting to SELF is a recommendation for all whom are willing to do the Self work!

Check out the link for all extras and options concerning the channeling course because there are specials attached to every option of purchase.  For those interested in starting the Course or introducing it to your friends:  When purchasing the Channeling Course complete (all 6 modules) at once you receive a discount + a 50% discount coupon for 1 future reading + a special gift. There are payment installment options as well with extras! Or you can buy the modules separately at your own pace.

Copyright ©  2012-2015 by Méline Lafont. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included.  www.melinelafont.com

 

Du gillar kanske också...