Rådet via Ron Head, 13 oktober 2017

 

Rådet – Skapa en värld av fred

På vissa platser är ni smärtsamt medvetna om att det finns en hel del nästan kaotisk aktivitet runt omkring er. Det finns också överraskande händelser i många av era personliga liv. Något av det som händer med och runt omkring er är mycket välkommet. Något är det inte.

Vi säger till er att varje omständighet kommer att ses att ha positiva effekter när ni kan se på den i efterhand. Detta kommer naturligtvis inte att vara lugnande för dem som har förlorat hem, karriär eller några älskades liv. Vi kommer inte ens att försöka göra några lindrande uttalanden här. Om du har en omständighet som framkallar din sorg, så bör du sörja.

Vad vi vill påpeka för alla idag är att alla dessa händelser, hur påfrestande de än är, ger en enorm tillväxt i medkänsla och förståelse för den djupa förbindelse som alla har för och med varandra.

Vi vill också göra er medvetna om att det fortfarande finns större chocker strax bakom gardinerna som väntar på att släppas. Och medkänsla och gemenskap kommer säkert att hjälpa er som en civilisation att hantera vad som måste komma.

Nya byggnader kan inte ligga på platser där gamla byggnader fortfarande finns. Kakor innehåller inte hela ägg. Om ni vill leva i en förändrad värld måste den förändras. Och nästan alla har bett om, åtminstone en gång, att förändringarna skall påskyndas. Egentligen är de inte så mycket påskyndade som att de kommer till sin spets.

Nu kan det vara dags för många av er att stanna upp och komma ihåg något som ni redan är medvetna om, men tenderar att glömma. Det här händer inte med er. På många sätt händer det inte ens för dig. Det görs AV er. Och mycket större delar av er själva än vad ni, de flesta av er, för närvarande är medvetna om, är i hårt arbete med dessa saker.

Nu tenderar ni att få er uppmärksamhet att dras till de sätt på vilka man ”bråkar” med er. Men får vi säga att de större delarna av er, de delar som aktivt har blivit mer och mer de övervägande delarna, är mycket kraftigare, särskilt i deras kollektivitet, än de som bråkar. Och det blir allt tydligare. Om vi får – Ni drar inte masken av den gamla Lone Ranger och ni bråkar inte med Gud. Och ni, mina vänner, är Hans/Hennes agenter på plats, och ni vaknar alltmer till detta faktum. Vill ni veta vad kraft verkligen är? Kraft är vad ni kommer att bevittna när ni äntligen får veta vad som har gjorts.

Vi kommer dock att begära att de av er som förstår allt detta skall vara beredda att betona hängivenhet och förlåtelse. Vedergällning har aldrig varit en bra idé, och kommer inte att vara det nu heller. Kom ihåg att ni alla har önskat er en värld av fred. Skapa en värld av fred. Ni har alla varit i illusionen. Vissa har varit långt djupare i den än andra. Om de ber om förlåtelse, som gudomliga varelser, bör de få det och få lov att göra korrigeringar.

Var säker på att ni vet var era festskor är. Om ni inte har några, skaffa ett par. Ni behöver dem snart.

 

 

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omfördela det här materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...