Rådet via Ron Head, 31 maj 2017

Rådet via Ron Head, 31 maj 2017

Rådet – Uppstigning och den Nya Världen

När du närmar dig de frekvenser som tillåter dig att börja på din uppstigning till “den nya världen” som du har blivit tillsagd att förvänta dig, och när dina känslor av förestående förändringar ökar, kommer bekymren för dem som tänker nästan helt i termer av den fysiska världen också att öka. Vi har blivit tillfrågade om och om igen vad som kommer hända med era kära, familj, husdjur och vänner. Kommer de att vara kvar? Vad tänker de när jag försvinner? Låt oss försöka igen att lägga dessa rädslor till vila, särskilt eftersom dessa rädslor verkar som ankare för era egna energier.
Vi kommer att göra ett uttalande här. Det kommer inte att bli en flashbang händelse under vilken du försvinner. Den energetiska signaturen av en procent av er kommer att stiga till en punkt som nästan är här, så att de andra som sitter vid matbordet i rummet kommer att uppleva en annan verklighet än vad du gör. Låt oss nu fråga dig, är det så väldigt annorlunda än din nuvarande situation? Nej det är det inte.
Med tiden kommer de som inte har nått en kompatibel frekvensnivå att ha gått vidare och börjat uppleva en annan dimension än vad du kanske befinner dig i. Händer det inte redan? Jo, det gör det. Men för att låna en rad från en bok, de ödmjuka kommer att ha ärvt jorden.
Nu är det förenklade förklaringar, till 3D-sinnen, av multidimensionella saker. Vi kan säga att det bara är en illusion. Det skulle inte vara till hjälp. Vi kan säga att det är omöjligt att förklara det med er terminologi. Återigen, inte till hjälp. Vad vi kan säga är att ingen kommer att lämnas kvar. Kanske en vän inte har tillåtit sitt högre jag att börja leva i och som sig själv samtidigt som du gjorde det, men de kan när som helst fatta beslutet. Se dem bara som de är i deras gudomliga perfektion. Du kan inte leva för dem, men du kan visa vägen. Tänk på den här förändringen för mänskligheten som ett jordskred eller en tidvattenvåg, för det är det säkert. Var och en av dig påverkar helheten, och förändringen kommer att bli, och är, som en snöbollseffekt. Vad säger ni om att blanda metaforer?
För några av er använde vi just en definition av uppstigning som ni inte har beaktat förut. Och det är okej. Ni har gjort framsteg med andra definitioner. Vi skulle dock vilja att ni börjar förstå ordet uppstigning på detta sätt. Uppstigning är helt enkelt människans process som tillåter och inbjuder sitt högre jag att börja uttrycka sig som och genom deras fysiska väsen. Och planetarisk uppstigning är när de som har gjort så tippar balansen till ljusets fördel. Nu är dina högre jag ganska kraftfulla varelser. Så det tar inte miljarder för att uppnå detta, även miljarder är vad det blir.
Så, ändra ditt fokus från oro till glädjande förväntan och ersättning. Tillåt möjligheten att det som kommer att bli är så långt större än vad som helst som du kan tänka dig. Dina drömmar kommer att ha varit milda i jämförelse. Men dröm ändå.
Vår kärlek till er var och en.

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omdistribuera det här materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling                     www.st-germain.se

You may also like...