Rådet via Ron Head, 16 februari 2019

Rådet via Ron Head, 16 februari 2019

Per Staffan 17 februri 2019

Låga energier och Skydd – Rådet

En fråga har ställts om låga energier och skydd. Detta har inte varit en fråga för denna kanal på grund av hans tidigare utbildning, och därför har vi inte tagit upp det tidigare. Vi ser att det är intressant för fler än några stycken. Vi kommer att ha en kort diskussion om ämnet idag. Här är frågan som ställdes:

”Hur kan man skydda sig från lägre vibrationella energier och förhindra att de när sig på energin när som helst.”

Det finns många sätt att hantera denna fråga. Det uppenbara stället att börja på är med uttalandet att när man observerar energier, så drar lika till sig lika. Tänk på den energetiska varelsen som du är som en magnet. Den kommer att dra till sig mer av det som den är. Ledsen kommer att dra till sig ledsenhet. Lycklig kommer att dra till sig lycka. Och din fråga aktualiserar att rädsla kommer att dra till sig rädsla.

Så den direkta frågan kunde ha formulerats ”Hur skyddar vi oss från effekterna av att vara rädda?”

Det finns många övningar runt om i världen för att göra detta. Smudging är en. Brinnande rökelse hjälper också. Olika besvärjelser åkallar högre energier. Men vi vill enbart tala om detta utifrån en annan synpunkt.

Nödvändigheten för någon av dessa saker existerar bara för att det kan finnas lite lägre energi hos personen eller personerna som är närvarande. Det kanske finns sår. Det kanske finns rädsla. Det kanske finns värdeproblem. Det kan finnas skuld, skam eller andra låga känslor. Auran kan skadas på alla möjliga sätt. Men vad det än handlar om, kan det lösas mycket mer effektivt, och kanske permanent, genom att höja frekvenserna hos de berörda personerna än av någon behandling av miljön. Den faktiska fördelen med dessa behandlingar är skapandet av en känsla av säkerhet hos berörda personer. Nästan alla dessa metoder involverar ett beroende, i en eller annan form, av något utanför sig själv. Vilket leder oss naturligt till vår egen utsiktspunkt.

Om man lär sig att ingenting som betraktas utanför sig själv, faktiskt är utanför sig själv, och om man lär sig att ingenting som betraktas som utanför sig själv är, eller kan vara, kraftfullare än vad man själv är, då kan ens inställning vara helt annorlunda. Man kan då med säkerhet veta att man har absolut herravälde över sitt eget energifält. Lägg märke till att vi inte sa ”hoppas”. Vi sa inte ”be”. Vi sa vet. Därför lämnar vi inget utrymme för skam, skuld, rädsla eller någon annan låg energi.

Nu är det här ett tillstånd som kan uppnås. En person kan nå det och sedan återgå till sitt ”normala” snart efteråt. Men det blir i ökad omfattning det normala. Skulden kommer inte att finnas där, bristen på egenvärde kommer inte att finnas där, rädslan kommer inte att finnas där. Även om en person inte har kämpat mot dessa demoner kommer de att vara borta. Varför? Eftersom lägre energier aldrig kommer att övervinna högre. Mörkret kommer aldrig att fylla ett rum fyllt med ljus. Bättre sagt, emellertid kommer man att ha höjt sig själv in i ett högre vibrationsläge där dessa frekvenser inte kan existera, de existerar inte.

Nu är det här en process. Och det är ett tillstånd av varande som måste läras och accepteras. Du går idag eftersom du föll om och om igen som ett litet barn. Korrekt?

Ytterligare en punkt för dem som är redo för det. Vi har påbjudit er om och om igen att lära er att acceptera att ni är gudomliga varelser. När ni vet detta kommer ni att veta att ingenting kan övermanna er. Vi upprepar, inget kan övermanna er. Om något försöker det, behöver ni behöver bara beordra det att försvinna. ”Du har ingen kraft här! Försvinn! ”Du antar den gudomliga manteln av den varelse du i sanning är.

Men när du börjar tillbringa mer av ditt liv i högre frekvenser, kan du börja glömma att använda alla de metoder som du tidigare använde för skydd. Eftersom det sanna skyddet är ditt eget väsen. Det finns en kraft inom dig. Hitta den. Var den. Stoppa inte förrän ni övervinner hindren i era egna sinnen och inser vad ni är, tills ni förstår varför Buddha skrattade vid hans förverkligande.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omdistribuera materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...