Rådet via Ron Head, 16 maj, 2018

Rådet 16 maj 2018 – Det händer 

Upplever ni symtom? Stöter ni på hinder? Blockeringar? Är ni förvirrade? Oroliga? Får vi hjälpa er?

Detta är en unik, fantastisk och nästan ögonblicklig Händelse, kära vänner. Ni och allt omkring er håller på att omvandlas, precis som ni hela tiden planerade det. Men, på samma sätt som ni också planerade, upplever ni förändringen i en följd av nu-ögonblick. Ni kallar det tid. Är det inte lustigt? Det ger er så många tillfällen att utforska de oändliga möjligheterna.

Angående symtomen skulle vi vilja påpeka för er att varje individ genomgår en följd av förändringar som behöver hända för att förbereda era kroppar och ert medvetande för övergången från ert ”aktuella” tillstånd till det tillstånd ni redan bestämt som ert önskade mål. Vidare kan nämnas att detta mål bara är ännu ett steg uppåt på en evig resa. De frekvenser ni förbereder er för skulle vara skadliga utan dessa mellansteg för att förbättra era system. Men ni behöver inte lida under processen. Det är lika enkelt att uppleva den med förundran och tacksamhet.

Somliga av er känner mäktiga vibrationer genom era kroppar när ni vaknar på morgonen. Varje cell, molekyl och arom kommunicerar med varandra på samma frekvens. Hör ni det? Slappna av. Snart kommer det att bli begripligt.

Hinder? Vad kan ni lära er från dem? De är i själva verket möjligheter, vet ni. Det kan finnas en läxa att lära. De kan till och med finnas där för att ge er en möjlighet att frigöra dem till anden, så att ni inte behöver fortsätta att kånka runt på dem.

Oro och förvirring och varje annan sorts rädsla – ja, de är symtom på rädsla – är en följd av att ni inte accepterar er egen gudomlighet, käraste ni. Ni tror att ni är ensamma. Det är ni inte. Ni tror att ni är klandervärda. Det är ni inte. Ni tror att ni är bortom förlåtelse. Det är ni inte. Ni tror att ni missat båten. Det har ni inte. Ni tror att allt utom ni själva i detta universum är gudomligt och välsignat… Omöjligt!

Ingenting ni någonsin – och vi menar någonsin – sagt, gjort eller tänkt kan göra er mindre än det ni verkligen är och alltid varit – en gudomlig skapelse. Mycket av det ni skuldbelägger er själva för är naturliga delar av att vara människa. Ni har lärt er att de är dåliga. Detta inpräntades noggrant i er för att ni skulle vara beroende av andra för att rädda er eller hålla er på plats. Det som en gång firades med glädje och tacksamhet förvandlades till något avskyvärt. Det finns tillräckligt mycket hågkommet från det förgångna för att se detta om ni bara tittar. Det krävs inte mycket fantasi för att förstå varför detta gjordes.

Här har vi alltså en planet med miljarder gudomliga varelser som håller på att höja sig till en fantastisk nivå av medvetenhet och kapacitet, men som tillåter sig själva att oroas och bli förvirrade över det. Vi har sagt detta förr, men ni skulle tjäna mycket på att med vidöppna armar snurra runt och sjunga: ”Ja! Ja! Ja!”

Vi hör också alla tankar som handlar om ”Men mina barn då? Min katt? Min familj?”. Vi ska upprepa något vi sagt många gånger förr. Det här är en universell evolutionär höjning av medvetandet. Ingenting, ingenting förblir opåverkat. Katter kommer att bli ännu mera kattlika. Alla har en möjlighet att stiga. Alla. Också ni, käraste. Och ni kommer att fullfölja ert syfte med att vara här nu. Ni kan hänga med och oroar er under tiden om det är vad ni vill. Eller så kan ni slira in medan ni skriker ”Wohoo!!” Det är ert val. Men det händer, för er skull.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...