Rådet via Ron Head, 16 oktober, 2016

Ron Head

Rådet via Ron Head, 161019

Bryt Kedjan – Rådet

Åter igen återvänder vi till ett viktigt ämne för att närma oss det från ett kanske förbisett perspektiv. Var snälla och förstå att en av anledningarna att vi gör detta är att vi adresserar var och en av dessa ämnen om och om igen, ni, som har vuxit i er förståelse, kommer att föra med mer av ämnet och därför ta bort mer.

Under tusentals år har ni noggrant blivit lärda att placera eller acceptera kontrollen av era liv till saker, till institutioner, och till människor som är utanför er. Ni insåg inte vad som skedde. Ni trodde inte att ni hade ett val. Och den trosuppfattningen var faktiskt uppmuntrad, ibland oavsiktligt och ibland ganska målmedvetet.

Tänk på hur de flesta av era liv är idag. Det finns dem av er nu där dessa saker inte längre är sanna. Men den största majoriteten av er idag har gett er kontroll till pengar, arbetsgivare, präster, kompisgrupper, regering, sjukdom etc. Det finns nästan ingen del av ert liv som ni verkligen har er egen makt över.

Det vi nu ber att göra är inte precis att revoltera. Vi ber er att titta, bli medvetna, och göra era egna beslut. När ni gör er er egen övertygelse, kan bara beslutet komma från er egen makt. Ni kanske beslutar att göra vad någon annan rekommenderar. Det är inte det samma som att säga ’ jag måste göra detta’ eller ’måste göra det’. Snarare ska ni kunna säga ’jag har beslutat att’ eller ’jag har valt att’. Kan ni känna skillnaden i de påståendena?

Om ni ser runt i er värld just nu, kommer ni se många fall där det gamla kämpar för sitt liv med dem som kräver rätten att ta tillbaka sin makt. Ni behöver kanske inte kämpa med någon annat än ert eget sinne. Men er kamp kommer att vara den samma. Och ibland kommer ni märka att opponenten är liten, tyst och extremt väl gömd.

Vi säger att några saker inte ens är från era nuvarande liv, men de har varit en del av er familjs kultur under en mycket lång tid. Ni har tagit upp attityder och trosuppfattningar från era föräldrar och mor/farföräldrar. Alla gör det och har alltid gjort det. De lärde sig från sina föräldrar, och så vidare och så vidare. Detta kan gälla hälsa, pengar, personlig makt, om självvärde, om obetydlighet – faktiskt nästan allting. Och dessa saker betingar era responser under en livstid… så vida de inte gör det.

Ni kan bryta kedjan. Men det kräver medvetenhet om problemet och sedan ett beslut. Och ni kommer troligen hitta en lök med många skal att skala när ni väl börjar. Men att börja kommer att föra med sig omedelbara och positiva resultat. Personlig makt, självmakt är sann frihet. Det är den enda sanna friheten.

Och vi ska lägga till ytterligare en idé till detta idag. I stället för att tänka ”Vad kan jag göra?”, tänk ”Vad måste jag vara? Hur vill jag reagera på detta från och med nu?”

Er resa på denna väg kommer leda er till insikt om vad er sanna natur är. Och det är vad ni kommit hit för att göra, för er själva och för alla dem runt er.

God dag.

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...