Rådet via Ron Head, 17 december

Rådet/Ron Head

 

Verklighet och Illusion – Rådet

Idag skall vi diskutera verklighet och illusion. Det är koncept som i själva verket förefaller att ha tagit på sig ombytta roller. Men de är koncept och som sådana så är de precis så verkliga som något annat. Så vi kommer att använda dem som redskap för att göra vissa poänger eller två, om vi får.

Verklighet betyder för de flesta av er materia, något fysiskt, något som kan ses, kännas, mätas och så vidare. Detta är remarkabelt då vid denna tid så har ni vetat i över hundra år att allt som motsvarar dessa definitioner i sanning är sammansatta av energifält.

Illusoriskt eller overkligt skulle då vara allt som inte motsvarar dessa definitioner, såsom känslor, tankar, koncept, drömmar, den icke fysiska delen av en levande varelse. Och ni förnekar verkligheten av sådana ting samtidigt som ni deklarerar er tro på deras eviga existens.

Får vi påpeka att detta orsakar en något själv-genererad förvirring? Det är också inte så mycket att dessa anses vara motpoler, utan att likheterna i deras uppsättning förbises.

Ni kan lätt hålla tanken att allt ljus finns i ett spektrum. Ni vidgar detta till att inkludera ljud, värme, etc. Men det slår inte många av er att ni också bör tänka på det materiella och icke-materiella enligt samma linjer. Ni kommer till slut att inse att något kan vara mer materiellt eller mindre materiellt, mer fast eller mindre fast, på samma sätt som att något kan vara mer ljust eller mindre ljust. Detta är alla olika beskrivningar olika energitillstånd. Och den enda ”verkliga” skillnaden mellan dem är vilken kännande mekanism ni använder för att uppfatta och utvärdera det. Men här finns det också de bland er som kan höra färger, se toner och känna bådadera.

Så vad är verkligt och vad är inte verkligt? Det är allt verkligt, vänner. Och det är användbart om ni gör det så. Det kan påstås av många att mycket av vad som är ”overkligt” för många av er är mycket mer användbart och värdefullt än vad som betraktas som ”verkligt”.

Vi vill be er att förstå att verklig och värdefull är attribut som något kan ha enbart i relation till era liv. Värdet och verkligheten som en sak har är bara vad det ni ger till det.

Och värde mäts enbart i jämförelse med något annat. Det måste finnas mer värde, och det måste finnas mindre värde. Och för att avgöra detta så är det resonabelt att det måste finnas något med ett absolut värde. Vad skulle det kunna vara? Vad är saken med absolut värde för mänskligheten?

Trots att det förefaller att ha ignorerats fram till nu, så låt oss säga att det enda som skulle förefalla att passa in är mänskligt liv. Och till den utsträckning som detta inte erkänns så medför det att leva i frid med varandra inte sker.

Om en person eller ett land har något som någon annan värdesätter mer än liven av de som har det – vi tror att ni kan se vart detta leder. Om jag är så osäker på vad jag tror på att jag måste förneka vad någon annan tror på till varje pris – det leder till samma plats, som ni ser.

Så, vad ni ser runt omkring speglar det inre tillståndet av majoriteten av de ni ser runt omkring er. Inga nyheter, eller hur? Frågan blir om ni kan ändra det inre tillståndet av dem runt omkring er. En del har försökt att göra det genom att ta kontroll och uttala att det är så. Det fungerar inte särskilt länge, om överhuvudtaget.

En del går på livslånga korståg. Och vi förnekar inte att framsteg kan göras. Men när framsteg görs på detta sätt så är det därför att de har idéer och koncept som när de adopteras i själva verket leder till inre förändringar i de som adopterar dem. Och enbart när dessa nya koncept har adopterats av en, vad ni kanske kallar kritiskmassa, så kan de utföra stora och hållbara förändringar i er värld.

Så, sker detta? Jo, absolut! Det händer regelbundet. Och de flesta av er skulle kunna peka på perioder i er historia då detta har hänt. Här kommer det igen. Såsom tidigare har sagts – inget kan stoppa en idé vars tid har kommit. Och frihet, värde och även gudomligheten av mänskligt liv är idéer vars tid till slut har anlänt.

Det förnekas av många trots att de låtsas att ansluta sig till det. Problemet är, förstår ni, att om det skall gälla en så måste det gälla alla.

Och här lämnar vi er denna dag. Gör detta till en säsong då värdet av livet firas. Välsignelser till er.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...