Rådet via Ronald Head, 13 augusti, 2019

Rådet via Ronald Head

13 augusti 2019

Det Nya Börjar

Det nya börjar. Tillåt oss använda ytterligare en metafor. Vi kommer att använda bygget av en struktur som illustration för detta. Det finns vissa steg som alltid tas, som faktiskt måste tas, om framgång ska förväntas. Ni springer inte ut på en ledig tomt och börjar kasta ihop olika material om ni vill att något starkt och bestående ska bli resultatet.

Först görs detaljerade planer. Kvalificerade människor konstruerar en struktur som kommer att tjäna det syfte för vilket det konstrueras. Nödvändigt material köps in. Rätt procedur följs för att eliminera konflikter och behovet av ombyggnad. En stadig grund läggs.

Sedan, och först sedan, börjar något resa sig som kan ses när man tittar på platsen för den nya strukturen.

Emellertid, det finns ett mycket viktigt steg som måste tas innan någon av dessa saker kan ske. När en tomt upptas av en tidigare struktur, måste den strukturen avlägsnas. Oftast måste den rivas helt och hållet.

Det är vid den punkten ni befinner er idag. Maskinerna arbetar och nedrivningen har börjat. På ert språk, det kommer inte att bli vackert.

Vi har återkommande talat om för er att det kan tjäna er väl att vara tålmodiga och låta de nödvändiga förberedelserna genomföras. Ombyggnad är en komplicerad process. Vi sade att det fanns mycket som ni faktiskt inte skulle vilja se när avslöjandet sker. Svaret från er var alltid ”Fram med det bara! Vi är redo.” Ändå säger vi till och med nu att det är ni inte.

Några av er kommer att kunna tolerera mer av den ondska som avslöjas, än andra. Och mycket, dock inte allt, kommer att avslöjas. Men, vi säger, var beredda att vända er bort om ni måste, för att kunna bibehålla er fattning. Ja, dessa saker måste föras fram för att mänskligheten ska kunna rena sig självt – för att mänskligheten ska kunna förlåta sig självt. Utan förlåtelse kommer vägen framåt inte att öppnas. Men det är inte nödvändigt för någon av er att se alltihop av det. Det ÄR nödvändigt för var och en av er att kvarstå fast i ert ljus.

Ni kan gråta. Ni kan bli chockerade. Ni kan bli arga. Ni kan rasa. Ni måste ändå fortsätta hålla ert ljus högt och delta i bygget av det nya.

Nu är det här en gammal berättelse. Och vi berättar den gång på gång. Men ni visste att detta skulle hända i era livstider. Några av er kommer att välja att komma tillbaka när tumultet är över. Som alltid kommer vissa att rusa in i striden för att rädda vad som räddas kan. En del kommer att rasa. Andra kommer inte att kunna ta in det. Men det måste gås genom och ett sätt för mänskligheten att förlåta sig själv för vad den gjort mot sig själv måste hittas.

Nu har de stygga pojkarna haft sina tummar i fördämningens hål under lång tid. Men fördämningen har nu brustit och ingenting kan eller kommer att göras som kan stoppa översvämningen som är på väg.

Vad kan ni göra? Vad måste ni göra? Ni måste göra basen i era övertygelser bergfast. Ni måste befästa er avsikt att bära er själva och andra genom till den nya värld ni längtat efter.

Den ligger vid er horisont. Den nya världen börjar faktiskt resa sig. Ni kommer inte att tillåta ett vakuum. Det nya står i kulisserna i väntan på sin tur. För att spara tid och ansträngning kan mycket återanvändas för att tjäna alla och inte de få.

Det är dags nu för er att börja förstå vilka ni verkligen är och varför ni är här precis nu. Vi har berättat det för er, ja. Men det sågs som en saga. Dags att ompröva det. Dags att veta.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...