Rådet via Ron Head, 5 december

Ron Head

Examensdagen – Rådet

Vi vet att detta meddelande ges på en dag som inte är rätt i cykeln, så att säga, jämfört med vårt normala mönster under de senaste åren. Låt det för er betyda att det är en fråga som vi sätter stor vikt vid, och ett meddelande som vi hoppas kommer att överraska och förtjusa er. Vi ber att det kallas Examensdagen. Detta betyder inte att mer arbete inte behövs. Ni kan nu se det som att ni arbetar på er mastersexamen. Så att ni inte börjar att hoppas på att skolan är slut snart låt oss säga er att antalet doktorer som väntar på er uppmärksamhet når in i det oändliga.

Då ni ser runt omkring er så ser ni många som just bara närmar sig entrén till vägen ni har tagit. På sätt och vis är det fallet. Och ni har gjort deras resa mycket lättare då ni har lärt er vad ni har lärt er. Vad ni har uppnått har ni uppnått för er själva och för otaliga av de som ni aldrig kommer att träffa.

Sett från ett högre perspektiv, er värld skulle inte vara på den plats den är vid denna tidpunkt om dessa personer inte var sig själva, hur de är, var de är, och göra de ting de gör i detta ögonblick. Det skulle vara annorlunda. Förstår ni?

Nu tänker ni säkerligen. ”Annorlunda skulle vara bra”. Och det blir det. Det blir det för de kommer att ha spelat mycket nödvändiga roller. Så, för att hålla frekvenserna som ni själva har uppnått så kanske ni skulle vilja fokusera på vad ni har nått och vad ni fortfarande är beslutsamma att uppnå.

Här är vår syn på vad ni har uppnått som en varelse kallad människa. Ni lever nu på en värld som har fört sig in i ett högre dimensionellt medvetande. Detta högre medvetande är nu tillgängligt för er. Ett växande antal av er blir medvetna om detta. En del har kommit längre än andra på vissa sätt. Andra är mer avancerade på andra sätt. Ni kanske skulle vilja sluta att jämföra er själv med andra. Ni är unik. Ett annat sätt att se på det skulle kunna vara, ”Å, se vad mer vi kan göra”. Den personen som ni just skulle jämföra er med har ting som han eller hon önskar vara bättre på, likaså. Det är mänskligt. Det är det eviga strävandet framåt. Det är bra.

Så här är ni nu på en högre dimensionell Jord. Vad gör ni nu? Kan vi ge ett förslag? Se runt omkring er – precis där ni är – denna nya-jorden-platsen. Ser den ny och annorlunda ut? Kanske inte så mycket, eller hur? Vad skulle kunna förändras för att den skall bli bättre? Vad skulle ni kunna göra just nu för att förbättra vad ni ser? De första stegen är nästan alltid små steg. De leder till andra steg. Det är så det är.

Nu vill vi påpeka något för er som ni inte kanske har tänkt på än. Det är vad ni redan har gjort. Det är hur ni har fått er värld till där den är idag. Ni har gjort vad som behövdes göras när det var klart vad som behövdes göras.

Skulle ni vilja jämna ut vägen lite? Titta inte på vägen bakom er så ofta. Och vad som för närvarande kan observeras runt omkring er är i själva verket resultaten av tidigare energier. Det är resultaten från era nuvarande ansträngningar som ni kanske vill spendera mer tid att avgöra. Nuvarande ansträngningar, nuvarande tankar, nuvarande känslor är vad som byggde framtiden. De synbarligen nuvarande omgivningarna är i själva verket kristalliseringen av tidigare medvetandetillstånd. Det är lite ihopblandat. Vi ber om ursäkt. Men det illustrerar ganska fint vad vi försöker att säga.

Nu så finns det mycket som händer runt omkring er för närvarande som gör sitt bästa för att distrahera er från de ting vi talar om. Kan vi få ge er en bild? Se er själva hur ni trycker er själva igenom en sista tät energi in till en ny och vacker plats. Bara ignorera allt som inte direkt påverkar ert liv, var ni står, och kliv framåt lite mer mot platsen där den sandiga och soliga stranden finns, eller de magnifika bergen kommer i er vy. Ni har tagit er igenom detta under mer än ett årtionde nu. Vi säger er detta att även om det kanske förefaller som något som aldrig upphör, så är det inte så. Ni kommer runt en mycket viktig krök på vägen, från vilken ni kan se tillbaka på det.

Mycket viktiga krökar på vägen måste ofta slätas ut med lite extra noggrannhet när man går. Men om man ser på det från vår utsiktspunkt så kan det sägas att ni aldrig har misslyckats med att framgångsrikt gå igenom en. Och aldrig tidigare har ni haft en så stor hejarklack. Aldrig tidigare har ni haft så många driver på er.

Så goda vänner, kära vänner, såsom ni själva skulle säga, gå på bara. Det blir fler och fler av er som drar i detta rep för varje dag, för varje timme. Och de flesta av er börjar se resultaten. Bravo. Bravo. Bravo.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Du gillar kanske också...