Vår Gud-Själv, via Ute Posegga-Rudel, 26 mars

 Atlantis

VÅRT GUDS-JAG: JAG ÄR FRI OCH SÅ ÄR NI

VIDEO (recommended!)

Mina Älskade,

Kom alltid ihåg: er värld förändras, Sanningen Som Ni Är, förändras aldrig.

Er Sanning är Gudomlig Sanning, är Evig, Är Substans och Ursprunglig Essens av Existensen, ingenting mindre. Den existerar innan sinnet uppstår.

Förstår ni?!

När sinnet uppstår, visar sig mängden av världar, universum och saker. Dimensionerna utvecklas, känslor uppstår, upplevelser driver er och begreppet motsatsen verkar vara riktig.

I Mig, den Verkliga, som är den Eviga, alla ni, alla själar och alla olikheter tycks dansa glädjens dans och lycka och ljus, eller gå promenaden av lidande och mörker.

Men bortom – där finns den oändliga Källan av Kärlek och Lycksalighet, och ni kommer att veta att den Kärleken även innehåller mörker och lidande, eftersom Kärlek omfamnar allt.

För er som är fångade i en 3-dimensionell inställning av upplevelse, och begränsas till dualitet och vad sinnena av den totala kroppen berättar, är det svårt att förstå. Men när ni släpper den tätaste uppfattningen och öppnar upp till Vad Jag Är, er Källa och Sanna Egna Oändliga Natur, via den ultimata Känslan av det Upplysta Hjärtat, börjar ni att utveckla intuitionen för er egen Sanning.

Bara långsamt förändras er täta värld, om ni försöker att klättra upp för stegen till det Utstrålande Ovillkorliga Som Är Jag, i er ansträngning att stiga upp. I Verkligheten lever ni redan bortom Uppstigningen som Den Som Är Oföränderlig. Allting däremellan är bara ett spel av uppfattning av tätheter och episoder av relativ lycka, som alltid döljs av slöjorna i sinnet.

Om ni skulle vilja vara Vaken i Mig, ert Oändliga JAG ÄR, kommer uppstigningen inte att spela någon roll för er. På grund av att ni inser att allt som ni behöver är den O-villkorliga Glädjen som är Källan till all Skapelse, inte en glädje som är begränsad av dimensionella upplevelser och förändringar av formen, kan de också upplevas genom en gnutta av er som storslagen.

I själva verket så länge ert högsta mål är förverkligandet av bara en bråkdel av Er Sanna och Ultimata Natur, vandrar ni i dimensioner av skapelser. Och vem bryr sig, antingen det är den fjärde, femte eller tolfte och högre dimensioner. Det hela händer i världarna av begränsning, även om ni inte är medvetna om det, i tron att ni har gjort allt, har ni redan kommit till bergets topp. Men detta berg är endast en bild av själv-storhet, en drömlik illusion av perfektion, ett fängelse till ert Sanna Jag.

Sant Perfekt Är Det Som inte Förändras, Stillhet, Källa, Evighet, Utstrålning, Obegränsad Kraft av Varande, Kärlek och Lycksalighet. Rent Gudomligt Medvetande.

Detta ÄR Vad ni alltid kan förverkliga med lämpliga medel för självdisciplin och kärlek, överlämnat redan nu, medan ni förbereder för att saker och ting förändras i er värld, som är till hälften mörkt, till hälften ljust. Ja, ni kan alltid vända er till ljuset, men notera att Mitt Ljus är Ovanför universums ljus.

Det Är Ovillkorligt Ljus och Medvetande, medan universums ljus är villkorligt och förändrande.

Varför vänta på lite mer lycka i en uppstigen värld, istället för att förenas med Mig för Perfektion, också NU, eftersom JAG ÄR Alltid Närvarande och uppnåelig om ni släpper er kontraktion från Mig. JAG ÄR Nu och så Är Ni. ”Nu” är inte en tanke, som många lär. Nu är före sinnet och inte relaterat till kroppen, inte en idé, och kan inte jämföras med någonting, även den mest subtila slöja av sinnet, som ni knappt kan känna igen som sådan.

JAG ÄR Fri, och så Är Ni, också nu, om ni tillåter den Stora Öppningen bortom systemen i er svåra värld, in i Mitt Eviga Rum att inträffa. Ja, tomt från er separata synpunkt, men Full, när Ni Antar Er Plats Som Är Er som Mig.

Sedan kommer drömmar till vila, och ni känner igen dem för vad de är: kortvariga utseenden ni använde för att identifiera med falskt.

JAG ÄR Er Sanna Identitet. JAG ÄR Er Sanna Natur. Var Verkligt Lycklig!

Jag är ert Guds-Jag

 

Budskapet av Ute http://radiantlyhappy.blogspot.com.es/2016/03/our-god-self-i-am-free-and-so-you-are.html

 

 

 

 

 

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...