Saint Germain via James McConnell 28 april, 2018

Saint Germain

via James McConnell

28 april, 2018

Jag är er Saint Germain.

Det gläder mig att få vara tillsammans med er för att fortsätta arbeta tillsammans med denna grupp och med var och en av er som individer. För tillsammans förverkligar vi alla detta.

Jag har många gånger förknippats med bildandet av detta land, detta Amerika, såväl som andra områden i Europa, så jag är inte bara förbunden med Amerika, jag är förenad med många områden i världen.

Men allting handlar om att återinföra tanken på en Republik. Vad är en Republik? Det är inte vad ni idag har i dessa Förenta Stater. Utan det är vad som vi menade, de som ni kallar förfäderna för det här landet, de som banade vägen framåt: ja, med en del hjälp från mig vid den tiden. För jag har under en tid förknippats med väntan på en ny tidsålders början.

Ni är på väg till en kulmen på detta. Men för att kunna göra det, så måste ni först bli den republik som ni var ägnade att vara. Och det gäller er alla, fastän ni säger: ”Vad kan jag göra?” Ni kan göra en hel del bara genom att visualisera vad en Republik är, vad den var ägnad att vara, av de förfäder som menade på hurudan den här nationen planerades att bli. Den var menad att bli en regering av och för folket, inte tvärtom. Det var inte meningen att bli folket för regeringen, såsom det i nuläget är.

Detta är i hög grad förknippat med tanken på rådförsamlingar, dit ni är på väg. En vacker dag är detta hur det kommer att vara. Det är så som er regering kommer att se ut. Många enskilda rådförsamlingar styr verksamheten, men de styr inte folket, de hjälper inte folket, de vägleder inte folket. Det är så som en regering borde vara. Inte styra folket, utan folket ska styra regeringen.

Jag står bredvid er i egenskap av Saint Germain, jag fortsätter att hjälpa till där jag kan. Jag är förknippad med Presidenten. Jag arbetar tillsammans med dem som ni benämner ”Alliansen”, jag själv och många andra som samarbetar med mig för att förverkliga detta. Ni är inte ensamma i detta. Det finns många, många som samarbetar för att förverkliga detta, för att förverkliga återställningen runtom i världen, för att få till valutornas revalvering, för att få till förändringen i det finansiella system som ni nu har, till ett nytt finansiellt system av högre medvetande, vilket kommer att ges till er av Galaktikerna. Vi arbetar alla tillsammans för att förverkliga detta.

Javisst, som någon sade på er telefonkonferens, tålamod. Det krävs en hel del tålamod för att arbeta fram hela denna process. Det krävs en hel del tålamod för att gå igenom denna uppstigningsprocess som ni går igenom. Det är ingen ögonblicklig mirakulös förändring som sker över en natt. Den sker stegvis. Rad efter rad, en tanke i taget, äger den rum. Och vad gäller vissa av er, så undrar ni: ”Varför sker inte detta snabbare? Vi är redo.”

Javisst, ni kanske är redo, men det finns en hel samling av människans medvetande därute som vi skulle kunna säga inte är redo. För ifall eventet ägde rum nu i detta ögonblick, så skulle många inte överleva det. Många, i termer av miljarder, skulle inte överleva det. Så det är därför det inte har ägt rum.

Men behöver det ta en livstid? Behöver det ta många, många år innan det kan ske? Nej. Det måste till en rörelse i medvetandet, i människans kollektiva medvetande, för att få detta att ske. Och det är det som nu sker. En förändring är på gång. Bara gå ut varje dag och lägg märke till hur alltfler människor ser skönheten omkring sig och inte betraktar det som är fult.

Fastän era nyhetsrapporteringar, er media, tenderar att framhålla alla negativa saker som sker, hur många fler av er där ute säger: ”Nog är nog, vi vill inte längre se detta, vi vill inte längre ha detta i vårt medvetande. Vi vill ha renhet. Vi vill ha kärlek. Vi vill att ett högre medvetande ständigt ska finnas hos oss.” Javisst, alla ni Ljusarbetare och Krigare, säger detta.

Men därute finns fler människor än vad ni känner till. Fastän de inte är bekanta med den terminologi som ni använder och som vi använder tillsammans med er, så känner de till kärleken. De känner till ett högre medvetande. Och de är också på väg i samma riktning, till och med nu när vi talar.

Vi har använt oss av visualisering med er, gällande de ljus som dyker upp överallt runtom på jordklotet, utifrån vår utsiktsplats, som om ljuset alltmer och mer håller på tändas upp i individer. Bokstavligen är det också så.

Så fortsätt ha tillit, mina vänner, mina bröder, mina systrar: fortsätt ha tillit till den orkestrering som sker och som fortsätter ske. För fastän eventet på den fysiska nivå där ni vistas inte ännu har ägt rum, så kommer det inte att äga rum i den tredje-dimensionella världen såsom ni känner den.

Det kommer att äga rum när tillräckligt många människor har tagit sig ut ur den tredje-dimensionella illusionen och illusionen har lämnat byggnaden, kan man kanske säga. Ni kommer att bli kvar med den fjärde dimensionen och till och med det femte-dimensionella medvetandet och vibrationer förknippade med det. Detta är vart ni är på väg. Detta är vad som kräver tålamod från er sida.

Men det betyder inte att ni ska luta er tillbaka och göra ingenting. Det betyder att ni, i och med varje tillfälle ni har, att bli de Ljuskrigare som Ärkeängel Mikael har kallat på, och sprid detta ljus varthelst ni kan, varthelst det behövs. Inte där ni ber om det utan där någon annan ber om det.

Jag är Saint Germain och jag lämnar er nu i frid och kärlek och den Violetta Flamman för att den alltid ska finnas tillsammans med er. Jag är den Violetta Flammans förkroppsligande för den här planeten. Men det betyder inte att jag är den enda som kan bära den. Precis som Jeshua inte är den enda som kan bära Kristusmedvetandet. Ni alla bär Kristusmedvetandet. Bli förkroppsligandet för denna Kristus så gott ni kan.

Frid och kärlek vare med er alla.

 

SAINT  GERMAIN   (Channeled by James McConnell)

 

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...