Rådet via Ron Head, 4 april 2019

Rådet via Ron Head, 4 april 2019

Per Staffan 5 april 2019

Ron Head (kanaliserade meddelanden)

Din Väg och Din Tjänst – Rådet

Än en gång vill vi prata om ämnet själens väg och tjänst. Frågan, som ni har ställt den, finns nedan. Den indikerar flera mycket vanliga missuppfattningar vad gäller både väg och tjänst.

”Hej. Hur kan vi gå direkt på vår själsväg och tjänst om vi inte har någon aning om vad den kan vara för tillfället, men våra hjärtan ryter åt oss att gå … och på grund av vår uppriktighet och iver att vara i linje med vår själs sanning .. att vara öppna … skulle ni komma och möta oss där vi är med en stor droppe nåd och vägledning som är en spelväxlare för alla. Tack.”

När det gäller själens väg, som ni kallar det. Din själs väg är vägen du är på och kan inte vara någon annan. Är du på eller nära banan som du tänkte vara på när du bestämde dig för att inkarnera? Det är en annan fråga.

Men förstå att du samlar erfarenhet för ditt Jag, och det kan inte finnas något ”felaktigt” sätt att göra det.

Vi i anden som har ett intresse för din process kommer att göra vårt bästa för att påverka dig att förbli så nära din ursprungliga avsikt som möjligt. Där kvarstår faktumet av din fria vilja. Om sakerna är lite för skakiga, om din väg är full av gropar, tänk på att vi kanske ”hjälper till” på bästa sätt som vi har lov till. En liten förändring av riktningen, om det orsakar en utjämning av vägen, kan vara all ledning du behöver. Om din vägledning är svårare, överväg hur stark din fråga om vägledning kan ha varit.

Har du rätt att ändra din väg från den ursprungliga avsikten? Såklart du har. Du är fri. Du kan ha det liv som du väljer. Du kommer inte att straffas. Punkt. Du kan välja att utforska orsak och verkan djupare. Vi rekommenderar dock att du accepterar ansvaret för valen.

Samma resonemang gäller för din tjänst. Du diskuterar service till dig själv i motsats till service till andra. Och det finns mycket goda skäl för dig att välja att inte centrera dig helt på din egen uppfattade fördel, även om sådana uppfattningar är nästan helt felaktiga och extremt kortsiktiga.

Låt oss än en gång säga, som vi tidigare har sagt, att din känsla av oförmåga att känna till och upptäcka din väg och din tjänst beror på din beslutsamhet att livet du lever inte är tillräckligt bra. Du har idéer om vad som är ”tillräckligt bra”, och det är inte det du upplever. Får vi påpeka att dessa idéer är inlärda. Vi säger inte att exempelvis att vara en bra lärare, inte är berömvärt. Vi säger att där det finns behov av det kommer det att finnas en lärare.

Och ALLA dessa missuppfattningar, kära vänner, orsakas av era idéer om separation. Alla nödvändiga vägar, all nödvändig tjänst i detta ögonblick är vad ni, som ett kollektiv, lever. Om du uppfattar ett behov, är uppfattningen vad som behövs. Förstår du? Dina kunskaper orsakar beslut. Beslut orsakar handling. Handlingar orsakar förändring. Du kan inte förändra världen över natten. Du kan bidra. Och du gör det.

Vårt huvudbudskap här är att du ÄR tillräcklig. Du ÄR vad som behövs. Vi gör dig dock inte orätt. Vänligen ge dig själv kredit för önskan att förbättra. Det är så hårt bundet till dig. Du kommer alltid vilja bättre. Du kommer alltid vilja bli bättre. Det, mina vänner, är er väg och er tjänst.

Tack för din fråga.

There are two published books available on Amazon that contain the collected messages received by Ron Head (that’s me). The first is The Wisdom of Michael, available HERE, and the second is It Rings True, available HERE

Copyright © Ronald Head. Alla rättigheter förbehållna. Du får kopiera och omdistribuera materialet så länge du inte ändrar det på något sätt, innehållet förblir komplett och du inkluderar detta upphovsrättsmeddelande och denna länk: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...