Universella Moder Maria via Linda Dillon, 5 januari 2019

Universella Moder Maria via Linda Dillon, 5 januari 2019

Per Staffan 7 januari 2019

Universella Moder Marias Nyårsmeddelande, 5 januari 2019

https://counciloflove.com/2019/01/universal-mother-marys-new-years-message/

Hälsningar, JAG ÄR Maria. Hälsningar, JAG ÄR Maré [d.v.s. kärlekens hav], Universella Modern, Hoppets Moder, Förändringens Moder, Modern av Ett, Er Moder, Allas Moder. Välkomna mina älskade uppstigande och uppstigna änglar … Välkomna hem … för ni är med mig denna dag i Hjärtat av Ett, i den 13: e Oktaven, på platsen och i tillståndet av återförening.

När vi senast pratades vid, precis före den här tiden som ni tänker på som Jul, erbjöd jag er en gåva och det var gåvan att återfödas – i varje mening av ordet. Nej, inte som att dö, men att krypa tillbaka in i mitt moderliv, in i Essensen av Ett, Essensen av Allt, och återuppstå uppfriskade, förnyade, återfödda … det finns många ”åter” … återkonstituerade, föryngrade.

Många av er har sagt ”ja” och ni har kommit till mig och förvånansvärt, förvirrande och förståeligt, har några sagt nej och vissa har inte svarat alls! Och de har sagt ”nej” eller inte svarat för att de inte trodde på uppståndelsen, för att de inte trodde på återfödelse, de trodde inte på miraklens potential, och de värderade sig inte tillräckligt djupt och helt för att säga ”ja”.

Betyder det på något sätt, i någon form, utseende, verklighet, dimension eller rike att dessa ignoreras eller släpps? Självklart inte! Det gör vi aldrig. Men det jag vill prata om är den här nya början som har förvirrat några av er. För några av er har detta blivit en stor händelse och ni har vaknat på Juldagsmorgonen och känt er ljusa och skinande och återfödda.

Men för majoriteten av var och en av er, kära hjärtan, trots att ni har ett långvarigt förhållande till händelser, har ni omfamnat och gått in i återfödelseprocessen.

Ni har bokstavligen kravlat er tillbaka in i mitt moderliv, satt er i mitt knä, vaggat er i mina armar, och ni har sagt, ”Mamma, jag har längtat efter att vara tillbaka med dig. Och jag är trött, jag är utsliten, jag är utmattad, så låt mig vara hemma en stund. ”

Det är inte så att du på något sätt har undvikit eller övergivit ditt vackra uppdrag att uppfylla min plan och din, på denna vackra planet Gaia. Men du har kommit tillbaka, och jag har välkomnat dig eftersom du behövde en paus. Så för några av er har det varit en tid av förvirring… ni har sagt, ”Moder, jag har sagt ja, och ändå är jag tröttare, mer utmattad, mer orörlig, mer förvirrad än någonsin.” Och det, söta ni, är för att ni har valt och jag har valt att ha denna period av rekonstruktion … för att borsta bort problem och elände, besvikelser och ja, även i vissa fall förtvivlan … för förnyelse, återintegrering, upphöjelse av er.

Det här är tiden för Uppenbarelser… ja, det som några, som många, tänker på som en religiös händelse. Men det som detta tillfälle markerar är i själva verket fler gåvor, Magins gåvor, varav St. Germaine var en, Serapis Bey, en annan, Sanat Kumara, en annan. Det var markerandet och hedrandet av Kristusmedvetandet, av kärleksmedvetandet på denna planet.

Så, det som jag erbjuder er idag, i början av det här nya året 2019, är hoppets, förtroendets och förlåtelsens gåvor, för det här är den sviten som ni djupt behöver i denna vackra uppsättning av de 13 Välsignelserna och Dygderna. Ja, ni behöver Stillhet och Skönhet och Medkänsla för att hålla ut, men i detta ögonblick och i år behöver ni, och jag ger er, hopp och tillit och förlåtelse. För hopp och tillit, som ni vet, är bröder och systrar, kusiner och familj.

Hopp är möjligheten att se bortom, hålla och känna Gudomlig närvaro, både inom ert heliga jag och i alla saker, alla situationer, alla miljöer, oavsett vad. Det är möjligheten att vara på jorden, på planeten, men inte av den och absolut inte av kaoset … som fortfarande rensas.

Och tillit är drivkraften, spänningen, glädjen att gå framåt, inte bara för att förkroppsliga de Gudomliga Kvaliteterna utan för att hävda din födslorätt, att hävda din uppståndelse, att hävda sanningen om vem du är och att agera i enlighet med detta för att leva detta liv som du har kommit för att leva.

Ja, jag har talat med den här kanalen … om du inte sätter dig själv främst och i centrum, vem sätter du då främst? Och du säger, ”Åh Moder, jag sätter dig främst!” Jag vill inte vara främst, kära hjärtan. Jag önskar, vi önskar gå tillsammans med er, arm i arm, hand i hand, i vår heliga union. Ni är vägvisarna, ni är stigfinnarna, ni är pelarna och portalerna… ni är detta på grund av min tillit och mitt förtroende för var och en av er. Och det är därför jag har gett er återfödelsens gåva!

Och ja, detta år, det här helt nya året 2019, ja, är ett år av upplösning och slutförande, men det är också ett år av återfödelse … av återfödelse av er, återfödelse av mänskligheten, återuppbyggande av tankar, värderingar, samhällen och institutioner. Det gamla sopas bort av mina sista vågor av min Kärlekstsunami … och det här är Min Plan. Det betyder inte att vi överger dem som har sagt nej, eller kanske, eller tack men nej tack, men vad det betyder, oavsett dem som ignorerar, är att det nya paradigmet som uppstår, förankras, är fullt närvarande. Och det är inte bara fullt närvarande på grund av våra insatser, energier, nedladdningar, lärdomar … det är fullt närvarande, älskade, på grund av er, era beslut, era handlingar, era interaktioner, era skapelser.

Jag har sagt till kanalen eftersom vi har diskuterat Medvetet Skapande i veckan, att historien … ni tänker på aktuell historia, och när jag säger aktuell historia menar jag de senaste tusen åren … mänsklighetens historia har varit ungefär tio procent skapande in i det fysiska riket. Detta gäller särskilt kärlekshållare, ljusbärare. Nittio procent av det ni gör har varit vackert, magnifikt, kraftfullt i de osynliga rikena och det är de skapelserna i de osynliga världarna, som ibland har varit så frustrerande för er, men det är de skapelserna som har tillåtit denna återfödelse, detta återuppstigande av mänskligheten.

Det vi gör under det kommande året och i den här guldåldern är att vi börjar skifta så att ni blir … låt oss ge er ett nytt smeknamn – femtioprocentare – så ofta som det sågs på och refererades till som en förolämpning. Femtio procent av det ni gör kommer att vara skapande i den fysiska verkligheten för att frambringa och förankra och bygga Nova Earth, i det fysiska, påtagliga, erfarenhetsområde där ni kan smaka, lukta, röra, uppleva.

Kom ihåg vad jag har sagt, ”Kärlek i det mänskliga riket är vad ni upplever och vad ni uttrycker.” Nu tar ni in det i det fysiska så att ni kan uppleva det fysiskt, så att ni uttrycker det fysiskt. De övriga femtio procenten förblir i det osynliga riket och detta är ett nytt begrepp som kallas balans och det här är tiden för balans. Och ja, ni är trötta ibland och det är därför ni blir återfödda. Men det här är nyckeln, det här är nyckeln och det här är vad som ligger framför er.

Och så mina älskade, mina barn, mina änglar, jag förstärker er med Magins gåvor, med hoppets och förtroendets och förlåtelsens gåvor … förlåtelse till alla, till er själva, till andra sedda och osynliga. Det finns inget utrymme för skada och våld, hämnd, hat, girighet; Det finns bara utrymme i era hjärtan, i er kärlek, i era liv, för det som ger er glädje. Och låt mig vara väldigt tydlig … det som ger er glädje tänder mitt hjärta och hjärtat av varje legion i hela omniversum! Du är älskad, du är avhållen, du är värderad, du är kraftfull, och jag är med dig, intill dig.

Låt oss fortsätta i glädje, spänning och fröjd. Gott Nytt År. Farväl.

 

Kanaliserat av Linda Dillon                                                                                                                                                                                                                      ©2019 Council of Love, Inc.

https://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...