Rådet via Ron Head den 19:e september 2017

Rådet via Ron Head den 19:e september 2017

 

 

Rådet – Expansion och Tillväxt

Vi har nyligen berättat att ni närmar er en annan milstolpe i era liv. Detta kommer att vara personligt, samhällsinriktat och planetärt. Och många av er rapporterar förändringar, öppningar och tillväxt, som sker inom era egna sinnen och kroppar, då denna milstolpe närmar sig.

Ni, de flesta av er, jämställer några av dessa förändringar med ett visst uppvaknande, med stora andliga framsteg. Vi skulle vilja berätta om detta idag, om vi får. Och vi säger ”om vi får” eftersom ni har rätten att sluta läsa om ni vill.

Vi säger att ni jämställer dessa förändringar, nya förmågor, med andliga framsteg. Även om detta inte är totalt fel, så skulle vi vilja uppmana er att se det från en annan vinkel. Vad det egentligen är, är att det är indikatorer på att er frekvens har skapat förändringar, vilket började i era eteriska varelser, som är så starka och så beständiga att era fysiska kroppar påverkas. Och ni bör förstå, att de ska förse er med en större förmåga att tjäna.

Vi kommer att ge er en bild, som kan illustrera en punkt som kan verka vara ganska negativ, men är faktiskt avsedd att uppmuntra er till ansvarsfullare reaktioner. Visualisera ett barn som kommer springande in i rummet, glatt ropande, ”Wow! Titta! Jag kan böja skedar!” Nu betyder det inte att barnet gör fel. Men vi ber er att använda era egna framsteg mycket mer moget. Tänk på det som om ni har fått en ny verktygslåda.

Förstå också, att om ni upphör eller använder det felaktigt, så kan det tyna bort. Det är inte ett straff. Det är bara så det fungerar. Händer inte samma saker med alla era förmågor? Vad blir resultatet om ni aldrig tränar?

Vi skulle också vilja säga, att det inte är något fel med att tänka, ”jag undrar vad jag skulle kunna göra.” Fortsätt. Förvåna er själva. Om ni ser sätt som gör att ni kan hjälpa andra, heala världen, eller vara ett exempel, gör det. Ni har ännu ingen aning om vad ni kan göra. Er framtid kommer inte att fyllas med det ni vet från ert förflutna. På vissa sätt, fylls den med det ni inte fått veta om ert förflutna.

Så fortsätt att tänka, ”Wow! Jag kan böja skedar!” Men titta sedan över det, och ta reda på vad syftet med era nya färdigheter skulle kunna vara. Som vi sa, förvåna er själva.

Vi vill också gratulera dem, som upplever helt andra slags förändringar. När ni lever era dagliga liv, och märker att ni reagerar helt annorlunda på omständigheterna, eller att andra reagerar helt annorlunda mot er, på ett positivt sätt, förstå att det är förändringarna inom er som har medfört detta, och att allt är lika viktigt som de saker vi just talade om. I många fall ännu viktigare.

Ni förstår, alla dessa saker är förändringar i ert medvetande, och de som känner till dessa meddelanden kommer att förstå, att det här är det vi alltid har talat om. Ni anländer. Ni ändrar er själva. Era förändringar ändrar allt. Och då, som vi också nyligen nämnde, händer det.

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

Du gillar kanske också...