Saint Germain via Adele Arini. 2 april, 2020

Saint Germain via Adele Arini

2 april 2020

Hälsningar, älskade Mästare.

Vi, Ljusvarelserna som håller i Jordens Uppstigning, är extremt nöjda med framskridandet av er individuella och kollektiva resa tillbaka till Ljuset-av-Gud inom.

Många av er som läser detta meddelande har på olika sätt uttryckt er innerliga begäran om att synliga, större globala förändringar ska ske snabbare.

Under åren har ni bett eller uttryckt tankar som dessa: ”Det är nog nu – låt alla krig på Jorden avslutas”; ”Låt de positiva förändringarna börja nu – sätt igång”; ”Kära Gud, ge oss permanent, evinnerlig fred och harmoni på Jorden”; ”Hur hårt vi än arbetar kan vi inte spara mycket pengar. Snälla Gud, visa oss de enklaste och effektivaste sätten att befria våra liv från de finansiella bojor som verkar ha förslavat mänskligheten så väldigt länge”.

Eller, min favorit:

Käre Gud, tack för den Oändliga Kärlek, Frid, Harmoni, Frihet, Enhet och det Överflöd som vi ska få och dela, alltid”.

Många av er förstod omedelbart varför den sista är min favorit, och svaret är enkelt. Ett uttalande av tacksamhet som detta, när det är uppbackat av era genuina, positiva känslor, är den kraftfullaste formen av bön.

När ni gör den typen av uttalande, uttrycker ni faktiskt era önskningar som om de redan manifesterats i er fysiska verklighet, och sålunda kommer det att garantera en snabb manifestation av en sådan verklighet i ert liv och i världen omkring er.

Underskatta aldrig den Mäktiga Styrkan i era böner, tankar, ord och känslor, kära ni, förutsatt att de alla uttrycks på det energetiskt expansiva (istället för energetiskt kontraktiva) sättet som stöttar er ”Skapande Handling”.

Var säkra på att de ALLA har hörts och besvarats av Universum, av Gud, och av alla oss här som alltid arbetar hårt med att hjälpa er manifestera de storslagna drömmar ni har, för er själva, för Jorden och för mänskligheten.

Här kommer 3 kraftfulla mantran som Vi starkt rekommenderar er att mentalt/verbalt ofta recitera, dagligen, på er lediga tid. Naturligtvis, om ni redan har era egna mantran som alltid lyfter er vibration, så fortsätt med det. Er kärleksfulla tjänst till ALLA på detta sätt behövs väldigt mycket just nu.

I dessa osäkra tider kan dessa följande Sanskrit mantran hjälpa er att överstiga det ”lilla självet”, gå samman med ert JAG ÄR, och i det långa loppet hjälpa er att manifestera den fysiska verklighet ni på djupet önskar för er själva och ALLA på Jorden.

Låt oss försiktigt påminna er, älskade Mästare, att Sanskrit är ett av de mycket få uråldriga språk på Jorden som kraftfullt kan aktivera tillståndet av ”Högre Medvetande” inom er, sålunda accelererande er andliga tillväxt.

Att mässa, sjunga, tala dessa mantran ofta kommer därigenom att fokusera all er energi, tid och varande, på det ni vill skapa/förkroppsliga medan ni är på Jorden, istället för att bara fokusera på ”Det som är”.

De kommer att stort hjälpa er och mänskligheten att skapa och bibehålla höga vibrationer av kärlek, frid, perfekt salighet och frihet dagligen, under dessa fantastiska tider av övergång som ni alla går genom precis nu.

 • LOKAH SAMASTAH SUKHINO BHAVANTU.

Vilket betyder: Må alla varelser överallt vara lyckliga och fria, och må tankarna, orden och handlingarna i mitt eget liv på något sätt bidra till den lyckan och friheten för alla.

 • Moola Mantrat:

OM SAT CHIT ANANDA PARABRAMHA PURUSHOTHAMA SRI BHAGAVATHI SAMETHA SRI BHAGAVATHE NAMAHA

Vilket betyder:

OM – Vi kallar på den Högsta Energin av Alla

SAT – Det formlösa, den omanifesterade potentialen, Sanningen

CHIT – Universums oändliga medvetande

ANANDA – Ren Kärlek, Salighet & Glädje

PARABRAHMA – Den Högste Skaparen

PURUSHOTHAMA – Manifesterad i varje levande varelse

PARAMATHA – Som kommer in i mitt hjärta och blir min inre röst närhelst jag ber om det

SRI BHAGAVATHI – Den Gudomliga Modern, kraftaspekt av skapelse

SAMETHA – Tillsammans inom Icke-Dualitet

NAMAHA – Jag bockar i djupaste vördnad. Jag tackar er och erkänner denna närvaro i mitt liv. Jag ber om er vägledning alltid

 • Gayatri Mantrat:

The many benefits of GAYATRI Mantra: THE most powerful, most beneficial mantra in the world. OM BHOOR BHUVAH SVAHAOM…

Posted by Raphael's Healing Space on Sunday, January 8, 2017

Låt oss nu svara på Adeles fyra frågor från ovan.

Hennes Högre Själv hade delvis besvarat den första frågan själv, när hon förklarade att mänskligheten just nu är mitt i den största healings- och omvandlingsperiod som någonsin upplevts i denna planets historia.

Den största ”show” som någonsin skapats av mänskligheten har nu börjat på Jorden, och er seger är NU här.

Kom ihåg, kära ni, att i det stora, eviga ögonblicket av NU, har er Uppstigning och Moder Jords, redan skett.

Emellertid, ur ert 3D linjära perspektiv (i detta specifika NU-ögonblick som ni har rubricerat som 2 april 2020), utspelas den historia som ni en dag kan vilja berätta för yngre generationer ”hur det gick till”, precis nu.

Mänskligheten, som kollektiv, har just nu ett antal olika verkligheter/tidslinjer tillgängliga – om ni till slut väljer den Optimala Tidslinjen för er själva kommer att starkt bero på era egna individuella/kollektiva intentioner. Dock är det kanske tryggt att veta att ”Alla vägar leder till Rom”, det vill säga, de tidslinjer som nu är tillgängliga för mänskligheten leder alla till framgångsrikt fullföljande av Uppstigningsprocessen för Jorden och alla Uppstigande själar på den.

Fader Gud Själv har nyligen klivit in och valt att ”komma till den fysiska sfären” för att bli mer delaktig och personligen leda eller övervaka Jordens Uppstigningsprocess från frontlinjen, så att vår framgång kommer vid den perfekta Gudomliga tidpunkten för er alla, och, er Moder Jord har lidit länge nog.

Och precis som många av er här har varit tvungna att gå genom ert individuella uppvaknande, rensning, healing eller, Gud-Själv åter-orienteringsfaser för att komma dit ni är idag, så hat det blivit dags för alla uppstigande och icke-uppstigande medlemmar av mänskligheten att göra detsamma, på det sätt de själva väljer.

Många icke-uppstigande själar står nu inför sitt slutliga beslutsfattande ögonblick om de ska vara kvar här, göra det obligatoriska rensandet/renandet/healingen för att höja sina vibrationer & uppstiga i denna livstid (gå samman med sitt Guds-Själv medan de är i den fysiska sfären), ELLER, att lämna planeten (gå samman med Gud tillbaka i den icke-fysiska sfären) & uppstiga någon annanstans senare (när det passar dem).

Och många själar har valt det senare, de använder det Övergångs-”Verktyg” som nu så lämpligt har dykt upp – i form av denna pandemi. Döden av deras fysiska kroppar är faktiskt en del av deras ”Skapelsehandling” som Gud, och, med Gud, för att expandera och gå framåt i den riktning de faktiskt valt (på en högre nivå) att gå.

Genom övergången tillbaka till anden; tillbaka till vårt eviga Hem i Himlen, valde de faktiskt ”express-linjen” av att åter-orientera sig med sitt Gud-Själv.

Det är alltid en mycket glädjefylld upplevelse (för den återvändande själen) som faktiskt är en orsak till firande!

Ert vetande, troende och glädjande över följande Högsta Sanning som säger:

ALLA dödsfall sker GENOM VAL, ALDRIG av en slump

kommer INTE att misslyckas att, vibrationellt, lindra mycket av den rädsla, det drama & självpåtagna (ofta ohälsosamma/utdragna) känslomässiga/mentala/fysiska lidande som mänskligheten länge skapat, vid dödsfall nära er, eller, de potentiellt skrämmande nyheterna om många döda runtom globen.

Det är dags, kära ni, för hela planeten att permanent lämna bakom sig 3D-villfarelserna, övertygelserna och programmeringen som Adele nämnde ovan, inklusive allt annat som inte specifikt har räknats upp här.

Om ni personligen nu har kommit till en punkt i livet då alla dessa 3D-övertygelser inte längre kan hittas i ert medvetande, de som Adele räknat upp här ovan, då kan ni ärligt säga att ni är i noll resonans med alla/de flesta av dem, och då gratulerar jag, kära ni.

Vi är glada att meddela att ni nu framgångsrikt har anlänt till det Sista Steget i er ”JAG ÄR Integrations-Process”. Ett steg som snart kommer att fullbordas av många av er här vilkas Ljus-Kvot Nivå redan är mycket hög – ni rör er faktiskt varje dag allt närmare 100% likhet eller resonans med frekvenserna i er egen JAG ÄR Närvaro.

2020 kommer snart att vara året då ni till slut har er ”examensfest” så att säga: då ni blir det fulla förkroppsligandet av ert Gud-Själv, det Heliga Kristus-Själv, och framgångsrikt triumferar över alla de begränsande villkor som finns i ert liv just nu.

Var bara redo och helt öppna för att ta emot de många underbara överraskningar som Vi har på lager för er alla under detta år.

Och nu när ni anlänt till denna sista etapp på er JAG ÄR Integrations-resa, kommer ni att upptäcka att det blivit så lätt och så naturligt att upprätthålla era höga vibrationer – oavsett vad som pågår med människorna/världen omkring er.

De tunga, täta dagliga nyhetsrapporterna (om viruset, nedstängningar, världsekonomin) kommer ofta att kännas som om det inte finns någon ”tyngd” i dem. Med andra ord, den här typen av nyheter har inte längre makten att: göra er oförmögna till saker, sänka era vibrationer, eller knuffa er tillbaka till det hårda greppet av den rädsla som dominerat denna vackra planet i tusentals år.

De av er här som tidigare kanske avstod från att titta på/följa nyheterna finner det nu lätt att göra det utan att på något sätt känna negativ påverkan av det.

Älskade Mästare av Ljus & Kärlek, ni håller nu vibrationellt den plats åt mänskligheten där den kan släppa och heala allt som hållit den tillbaka (individuellt & kollektivt) under mycket lång tid. Det är precis därför ni blivit uppväckta före majoriteten.

Alla uppstigande själar har (under ganska lång tid nu) känt sig ”tillräckligt trygga” för att göra det som är nödvändigt för att stiga ännu högre i vibrationer och återigen få förmågan att skapa/manifestera magi i sin fysiska verklighet, allt det som den Gud JAG ÄR inom dem alltid har kunnat göra – utan begränsningar.

Och hur kan dessa uppstigande själar ha ”tid” att göra det – att fokusera på sig själva; slutligen konfrontera sina personliga livs-utmaningar (som de kanske länge sprungit bort från) och fokusera på sin egen andliga tillväxt – om de alltid är så upptagna; så indränkta i arbete eller upptagna med någon annan modern daglig aktivitet som många gånger framgångsrikt vänt bort deras uppmärksamhet från deras egen JAG ÄR Närvaro.

Svaret på den frågan är så enkel, kära ni.

Ni har (kollektivt) framgångsrikt och kraftfullt skapat en upplevelse/en händelse känd som COVID-19, så att ni alla kan njuta av mycket ledighet (från ”normalt” liv) och istället fokusera på tillväxt.

Är inte det ett bemyndigande, livsförändrande, Högre perspektiv att ha angående viruset?

Detta, kära ni, är det högre perspektiv en kraftfull Skapare/Mästare alltid borde ha när den står inför alla oväntade utmaningar i livet. Väl vetande att allting (bra eller dåligt) alltid händer av en orsak, och den orsaken kommer alltid att vara: större själv-kärlek eller själstillväxt.

Och vid det här stadiet av ert andliga uppvaknande finns det inte en enda ljusarbetare här (som är i Slutfasen av att bemästra sitt mästarskap) som faktiskt föredrar att ta till sig det polärt-motsatta ”offer/hjälplöshet” perspektivet istället.

Vi uppmuntrar er alla att vara så förälskade i viruset och så genuint tacksamma för dess närvaro på Jorden – för vad det just nu gör för att hjälpa till med implementeringen av svepande, positiva förändringar på Jorden, förändringar som ni alla bett för.

Emellertid, kom vänligen ihåg att alltid följa er intuition, innan ni uppmuntrar andra att göra samma sak. Det är inte alla omkring er som är redo att höra denna Högre lösning på ”hur man effektivt eliminerar viruset” som alltid har väntat där; stirrande mänskligheten i ansiktet. Lösningen som de flesta har varit för blinda för att kunna se.

Vetande att dessa utmaningar många gånger är de nycklar som framgångsrikt kommer att tända större rörelser av själstillväxt för er själva/andra omkring er, och, sändande av den Gudomliga Kärlekens energi till viruset (och till alla andra existerande utmaningar ni kan ha i ert liv just nu), kommer att effektivt sätta er i rätt vibration för att komma fram till de perfekta lösningarna för att utplåna viruset och eliminera alla era utmaningar en gång för alla.

Kärlek och tacksamhet skapar era lösningar, medan rädsla är den energi som (mycket effektivt) håller er fast i eller upptagna med problemen – ni kommer att upptäcka att det är svårt att se en väg ut ur era utmaningar, tills ni är redo att släppa alla rädslor.

Nu har ni alla, på grund av viruset, en legitim orsak att stanna hemma, njuta av den frid & stillhet ni (på en högre nivå) valt för er själva, rensa allt 3D inom er som hållit er tillbaka, och förbereda er för vad som snart kommer (den film som snart kommer att visas på ”biografer” överallt på Jorden).

Den största film som någonsin skapats av mänskligheten, med titeln: ”Att Skapa Himlen på Jorden”

Är inte denna upplevelse av pandemi och global nedstängning/karantän en verkligt genial ”plan” som ni alla kom med, för och av er själva?

Tro det eller inte, men det finns inte en enda själ, för närvarande på Jorden, som (på en högre nivå) INTE har gått med på denna coronavirus-plan innan den blev fullt aktiverad.

Denna pandemi-händelse tillåter och ger nu ALLA (människor, djur, planeten) möjlighet att ta en paus, sakta ned, heala och trycka på ”re-set knappen” från all stress som ni kontinuerligt skapat/orsakat er själva, varandra och er Moder Jord.

Detta virus gör precis vad det konstruerades att göra – hjälper till att eliminera många mottagliga, länge korrumperade ”filer” (Kabalen) i detta komplexa datasystem (er underbara planet) som genomgår massiva, permanenta och fantastiska uppgraderingar.

Hur skulle ni annars kunna förstöra alla korrumperade filer, utan att faktiskt förstöra själva systemet och potentiellt också allt liv i det, mina kära?

Och för dem som är påverkade av viruset, och som inte är del av Kabalen, ni behöver bara vara medvetna om att de (på en högre nivå) valt att bli infekterade, att ta emot den hjälp de behöver, att antingen: starta om sig själva (och sålunda bli friska efter infektionen) eller, lämna systemet/planeten tillbaka till det icke-fysiska för en annan typ av äventyr.

Adele hade också ställt följande frågor ”Hur länge kommer det här läget att vara? Hur ska man anpassa sig till situationen med lätthet och behag, och hur ska man spela en roll i att lösa den?

Vårt svar på den första frågan är mycket rakt på sak, kära ni.

”Hur lång är en snörstump?” – skrattar

Hela den här situationen med COVID-19, nedstängning/karantän kommer att fortsätta så länge som ni alla, individuellt/kollektivt, vill att den ska fortsätta – inom den större grupp/samhälle som ni bor i just nu (by/förort, stad, stat, land).

Till exempel, om majoriteten i ett speciellt land just nu skulle bestämma, uttala och med hela sina hjärtan tro, att tiden är inne för att situationen ska vara till fullo löst, då kommer situationen till sitt slut, inte långt efter att en stark avsiktsförklaring har gjorts – från de kollektiva medlemmarna i den stora gruppen, eller, medborgarna i det landet.

Sedan kommer effekterna av en sådan framgång i ett land att gengjuda globalt; och ”inbjuder” energetiskt resten av världen att följa efter och manifestera en likadan framgång – skapande ett starkt momentum av positiv förändring; en kedjereaktion som på kort tid kommer att förvisa viruset för alltid.

Ni kan tänka på hela den kreativa processen som fallande dominobrickor – när väl en global händelse av den här storleken har satts i rörelse, måste man först observera den och låta den spela ut lite (vetande att det finns högre, mycket viktiga skäl till att det sker).

Viruset har satt igång en mäktig global kedjereaktion, inte lång tid efter att den påverkade många medborgare i Wuhan, Kina, och nu väntar den bara på att ni, våra kraftfulla Mästare av Ljus och Kärlek, ska avgöra om:

 1. Ni är redo att spela det ”Omvända Spelet” till detta.
 2. Ni känner att Gudomlig timing för alla (vilkas liv blivit påverkat av hela den här situationen) har kommit, därför att det inte är bara ni som är inblandade. Adele till exempel har känt sig så tacksam och totalt i frid med virusets närvaro i världen, hon har inte blivit intuitivt vägledd att spela en aktiv roll (som antingen healer eller skapare) i att eliminera viruset helt. Så de sista veckorna har hon, istället för att sätta en avsikt att hitta ett permanent botemedel, fokuserat på att dagligen hjälpa till att höja de kollektiva vibrationerna på planeten.

Hon litade på att hennes JAG ÄR Närvaro skulle tala om för henne när världen (och Ljusstyrkorna som gör sitt bästa för att hjälpa mänskligheten bakom kulisserna) till slut är redo för ett avslut på hela situationen, när viruset har tjänat sitt högre syfte, och när hon slutligen ska kallas in för att hjälpa till att skapa ett nytt momentum; en ny kedjereaktion som kommer att få hela planeten tillbaka på spåret – sålunda manifesterande den Optimala Tidslinjen, för att sedan bli redo för vad som måste ske härnäst.

Ni har alla makten att medvetet skapa en kraftfull kedjereaktion som kommer att avsluta denna ”COVID-19 historia” som ni (på en Högre nivå) tidigare satt i rörelse. Och förstås, precis som Adele, bara göra så när ni känner er redo, eller, starkt känner att ”det är dags”.

Olyckligtvis, denna typ av kraftfull ”Medveten Skapelsehandling” (att utplåna viruset) kan bara göras av:

 • Förkroppsligade själar som starkt tror sig vara aspekter av den Stora JAG ÄR, att vara kraftfulla Skapare av sitt egets livs upplevelser, eller,
 • Förkroppsligade själar som tillräckligt starkt tror att Gud (den Högre Närvaro som styr fysiskt liv på Jorden) kommer att ”rädda” mänskligheten och avsluta denna pandemi mycket snart.

Med andra ord, den första gruppen av själar representerar dem som tror att Gud finns inom dem och de kommer att gå till handling för att rädda sig själva, medan den andra gruppen representerar de själar som fortfarande tror att Gud är en kärleksfull kraft, högt ovanför och utanför dem själva.

Det spelar ingen roll vilken sida av muren som ni/era kära står på, så länge som majoriteten av Jordens medborgare innehar en stark tro och kraftfullt uttalar att ”ALLT detta kommer att passera & snart vara över”, då kommer det verkligen att snart vara över – förutsatt att den andra gruppen inte längre köper vad de vanliga medierna dagligen sänder ut på sina högljudda, 3D, rädslo-baserade kanaler.

Det är nu vår tur att ställa följande frågor till er:

”Vilken är er avsikt, mina kära? Skulle ni vilja deltaga aktivt och bidra till processen att skapa och manifestera en effektiv lösning på hela situationen?

Eller, har ni mest ”svepts med av vågen”; rädslo-vansinnet; åkt med flödet/med majoriteten, och sålunda spenderat det mesta av er tid med att bara reagera istället för att skapa den ideala verkligheten för er själva och för hela planeten?”

Om ni, precis som Adele, har väntat på Gudomlig Timing, inspiration och perfekt orientering (innan ni agerar), låt då detta meddelande vara en stark och ljudlig ”kallelse att Agera” för er.

Som de flesta av er här redan hört så finns det en kraftfull 4-4-4 Uppstigningsportal som snart öppnar sig. Vi ber er bjuda in så många människor som möjligt att meditera tillsammans detta veckoslut, och kraftfullt välja att manifestera den Optimala Tidslinjen för er själva och för mänskligheten.

Genom att välja att deltaga i veckoslutets meditation; genom att alltid upprätthålla er högsta vibration oavsett vad; genom att alltid vara rösten för kärlek, glädje, frid eller enhet med människorna omkring er, sätter ni faktiskt er själva i kraftfullt ”Gud-Skapare” läge.

Och alltid när ni är i detta läge – läget där ni agerar likt Gud, med Gud, och som Gud, kommer ni att framgångsrikt flytta Himlen & Jorden, och kommer inte att misslyckas med att magiskt skapa den underbaraste fysiska verklighet ni vill uppleva.

Och således Adele, det finns aldrig något behov av att ”anpassa sig” till en situation du bedömt vara negativ, eller, sådant du bestämt dig för att förändra/inte längre uppleva i din fysiska, både individuella & kollektiva verklighet.

Alltid när ni träffar på en händelse/upplevelse som framgångsrikt ger er den nödvändiga kontrasten, den klarhet ni behöver mellan ”vad som önskas” och ”vad som inte önskas”, vad tror ni att ni, som kraftfull skapare, borde göra härnäst?

Ni måste först besluta och välja att skapa en annorlunda upplevelse (efter att ni erkänt att ni, på någon nivå, individuellt skapat/kollektivt med-skapat den oönskade händelsen för att den skulle kunna manifesteras i er verklighet). Efteråt, med total tillit och tro, bara följ er inre vägledning för vad ni borde göra härnäst.

Och det, mina kära, är hur ni kan spela en aktiv och kraftfull roll i att lösa den oönskade händelsen.

Adele har också bett oss att kort för er förklara ( i förberedelse för detta veckosluts kraftfulla 4-4-4 Portals massmeditation) vad det faktiskt betyder att ”välja den Optimala Tidslinjen” och ett enkelt sätt att göra det, under den kommande meditationen.

I varje ögonblick av varje dag (också när ni inte mediterar) kära ni, väljer ni hela tiden och mycket aktivt er individuella och kollektiva tidslinje/fysiska verklighet som ni vill uppleva både i det nuvarande ögonblicket och i er framtid.

Med andra ord, alla era tankar, ord och känslor som ni utstrålar till världen är en del av er kraftfulla ”Skapelsehandling”.

Ni skapar antingen:

*en optimal tidslinje som kommer att ta er till vad ni vill uppleva snabbare (med lätthet och behag), eller,

*flera variationer på den tidslinjen (långsammare tidslinjer – beroende på om omvägar krävs för att få er till den önskade destinationen), eller,

*en icke-ideal tidslinje (det kan ta er ett tag, genom oönskade rutter), speciellt om era tanke- och känslo-världar på senare tid mest varit låg-vibrationella.

Era bibehållna övertygelser; era dominerande tankar/ord/ känslor om er själva, om världen, och/eller viruset, kommer att avgöra vilken fysisk verklighet/vilken tidslinje ni (och Kollektivet) lever i just nu, eller, vilken tidslinje ni snart kommer att skapa, manifestera/leva i, i ”framtiden”.

Ni behöver inte vänta tills ni råkar sitta ned och meditera eller till detta veckoslut för att skapa och manifestera er önskade tidslinje/verklighet!

Skaffa er vanan att alltid, och mycket naturligt, orientera era kraftfulla Skapelseverktyg (era tankar, ord & känslor) med den Högsta Optimala tidslinjen för er själva och för Kollektivet, varje ögonblick av varje dag.

Och det lättaste sättet att göra detta är att ha en kraftfull avsikt (varje morgon då ni vaknar och på kvällen innan ni somnar) att vara det fulla förkroppsligandet av er JAG ÄR Närvaro och att ert JAG ÄR ska ta kontroll över era tankar, ord och känslor, så att de alltid representerar den alltid-kärleksfulla, all-visa Guden inom.

Under den kommande Massmeditationen detta veckoslut är det lika lätt att välja den mest positiva tidslinjen för mänskligheten.

Följande är våra råd, och välj sedan bara vilka av dem ni är mest i resonans med, följ alltid er egen inre vägledning.

 • Uttala alla era avsikter, vad ni vill skapa idag, både för er själva & världen? Vad är hela syftet med denna meditation? Det är att skapa en optimal tidslinje för hela mänskligheten; att utplåna COVID-19; att skapa en värld fylld av glädje, kärlek, fred, enhet, frihet och oändligt överflöd för ALLA, etc.
 • Ta så lång tid ni behöver för att försätta er i ett avslappnat, fridfullt och kraftfullt tillstånd – totalt som ETT med er JAG ÄR Närvaro.
 • Sätt en avsikt att ansluta ert hjärtchakra, och/eller energierna från er meditation, till det hos Ljusarbetarnas Kollektiv. Tusentals ljusarbetare har planerat att deltaga i veckoslutets massmeditation.
 • I detta steg kan ni välja att göra meditationen på ert eget sätt. Några av er kommer att föredra att följa vägledningen (tidigare utgiven) och visualisera kraftfullt Ljus från den Stora Centrala Solen i detta universum, att det går ut till alla galaxer och kommer till den Centrala Solen i er galax. Väl där, åker detta Ljus till alla solsystem i denna galax och alla planeter i den. När det slutligen når Jorden, visualisera att Ljuset utplånar viruset fullkomligt och tänder ytterligare kraftfulla rörelser av Stor Förändring och Transformation. Visualisera att allt sker på det mest fridfulla och harmoniska sätt, överallt på planeten Jorden. Andra kan bara vilja att visualisera som att ni och mänskligheten (alla bredvid er) står vid en större vägkorsning. Det finns flera vägar att välja mellan, och sedan, genom kraften i den avsikt ni tidigare satt, kommer ert Högre Själv att vägleda er och mänskligheten att välja den ”Rätta” vägen/tidslinjen som är mest i linje med era satta avsikter (det är mycket likt den bild Adele visat ovan). Efteråt, visualisera bara er själva och mänskligheten gående den vägen.
 • Sänd bara Ljus, Kärlek & Healing till ALLA på Jorden och var kvar i meditation så länge ni känner er vägledda att göra det. Och sedan, när ni känner er redo att avsluta, bara stråla Tacksamhet – som kommer från vetandet att allt nu har beviljats er, eller, manifesterats i er fysiska verklighet.

Det finns inget rätt eller fel sätt att meditera här. Det viktiga här är att ni måste känna er fria att göra vad ert eget hjärta vägleder er att göra, alltid.

För dem av er som planerar att deltaga i veckoslutets meditation, vi tackar er för er fortsatta hängivenhet i skapandet av den Nya Jorden.

Ert heliga uppdrag är också vårt heliga uppdrag – vi är i sanning i detta tillsammans.

Leta efter och känn Vår närvaro vid er sida speciellt detta veckoslut, då Vi definitivt kommer att vara där med er i det roliga, att sam-skapa Nya Jorden precis så som ni föreställt er att den är!

Med Vår kärlek och tillgivenhet,

St. Germain & Frihetens Gudinna

If you re-post, please retain article in its entirety, and provide the link below. Thank you for respecting this request. Namaste. www.raphaelshealingspace.com.au

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...