St Germain

St Germain

30 december 2014
Kanal: James McConnell

 

Detta är St Germain. Det var dags att jag skulle vara med er igen i den här gruppen, för som ni vet nu finns det många förändringar som kommer till den här planeten, och till varje individ. Men, de förändringar som kommer och har profeterats om så länge kanske inte kommer såsom ni förväntar er dem hela tiden. Men de kommer, för det finns ingenting som kan hålla dem tillbaka längre. Det har varit en lång process, har det inte? Och ni alla, var och en här och alla de som genljuder till dessa ord har väntat och förberetts för detta under en mycket lång tid. Och nu kommer var och en av er in i er själva. Ni kommer in känslonivån av er förståelse, förståelsen över att ni har varit i färd med att få allt detta hända.

 

Ni har alla, var och en av er, ni Ljusarbetare, varit de som har åstadkommit detta. Ni har kommit till denna planet, till denna utveckling av en anledning. Många av er har fått veta att ni gjort detta frivilligt, ja faktiskt, de flesta av er har gjort det det frivilligt. Men vad har ni anmält er frivilligt till? Många av er undrar varför jag anmälde mig frivilligt.

 

Ni kan se tillbaka på de tider då bildandet av detta land var i början av processen och även jag själv befann mig där vid den tiden för att åstadkomma dessa nya förändringar i detta land. Ja, för att åstadkomma dessa förändringar för världen, för även om det är övervägande USA som arbetat med dessa förändringar, så har hela världen dragit mycket nytta av detta.

 

Men mycket av detta har förvrängts precis som Yeshua´s ord har förvrängts. Dessa ord i Konstitutionen och Deklarationen (självständighets), förvrängda av dem som skulle ta dessa ord och använda dem för sina egna medel. Men förstå, det finns alltid en utväg mot ett slut och slutet är i sikte. Även de ord som yttrades så länge sedan som år 1776, de ord som printades ned på papper, är bara i början av att komma in i förverkligande och förståelse. För vad gör människor genom hela detta land? De börjar titta på ordet igen, den ideala ”Republiken”. Inte demokrati. Demokrati är det gamla sättet. Det är vägen till manipulation. Ni är inte en demokrati. Ni är en Republik. Ni var alltid tänkta att vara en sådan.

 

Ni går tillbaka mot det återigen. Alla de olika förändringar som har nämnts och som många talar om såsom gripanden, omvärdering, NESARA, alla dessa saker är sanna och kommer att ske. Men tillsammans med detta finns förenandet återigen , av Republiken, som den står för. Vad är det ni står för? Ni står för frihet. Ni står för kärlek och för Enhet. Och är det inte dags för den Enheten att börja sippra ut i den allmänna befolkningen? Detta begrepp om Enhet är främmande för många på planeten, men ni skulle bli förvånade över hur många det finns som förstår denna term, denna djupare förståelse. För djupt inom varje individ på planeten finns en medvetenhet om att vi alla är ett, har alltid varit ett och har aldrig inte varit Ett.

 

Många har fångats upp i illusionen i tron om att de är separata. Detta är så långt från sanningen och som ni vet skall sanningen göra er fria. Och sanningen kommer mina vänner, sanningen kommer att komma, som en kaskad, som en lavin som kommer ner från bergen. Denna lavin kommer att överskrida allt i sin väg. Men det är en Sanningslavin och en Kärlekstsunami. Ingenting som är i dess väg kommer att kunna motstå detta.

 

Detta är det år ni är på väg in. Och även om det inte kan ske på en gång blir det en process som kommer att fortsätta att ta fart precis som en sten som rullar nedför sluttningen, den rullar fortare och fortare och fortare. Detta är vad som kommer att hända. Först börjar det långsamt och sen tar det fart och brickorna kommer att börja falla en efter en. Och ni kommer hitta sanningen när ni söker den, sanningen kommer att vara där. Och mot slutet av nästa år, även innan det, kommer många att se att de sanningar som har varit dolda så väl av dem som försöker kontrollera, har varit synliga hela tiden.

 

Ni kommer finna att detta är en ny förberedelse för era uppdrag som ni talade om i diskussion tidigare. Ni är alla här av en anledning och den anledningen kommer att förändras då den tiden har passerat, men ni ska veta att i år, ert 2015, så kommer allt ni har planerat för, allt som ni har väntat på ,börja förverkligas. Mycket av det kommer att kulminera under detta år också. Det kommer ibland att kännas som om en virvelvind snurrar runt er men ni är inom den virvelvinden, ni kommer att vara i ögat av orkanen. Tänk på att när som helst kan ni ta den Violetta Flamman inom er och bränna bort något av de gamla programmeringarna som fortfarande finns kvar. Använd den som ett verktyg då den var menad för att rensa ut det gamla, bränna det gamla och ta in det nya.

 

Jag är St Germain. Jag är den Jag är. Vi är förenade i detta och tillsammans kommer vi att föra det hela vidare. Frid och kärlek med var och en av er.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...