Saint Germain via James McConnell, 2 augusti, 2020

Saint Germain via James McConnell

Jag är er Saint Germain, som om ni inte visste det, med den Violetta Flamman! (Skratt)

Och jag är här vid denna tid, med all säkerhet för att hjälpa till med att fortsättningsvis assistera er med framskridandet genom dessa prövande tider som ni nu befinner er i. Och kära nån, ni befinner er i mycket prövande tider. Tider som ofta får er att nästan bli tårögda. Tider som tar er till randen av att behöva fly iväg. Tider som får er till en punkt där ni bara vill säga: ”Nog! Jag vill inte längre ha det här. Jag står inte längre ut. Jag står inte ut med de här lägre vibrationerna längre. Jag behöver komma bort! Jag behöver få vara i de högre vibrationerna.”

Och sedan när det med all säkerhet inträffar, var i de högre vibrationerna! Gör vad ni behöver göra för att hitta något som lyfter upp er, vadhelst det kan vara. Om det så är att promenera utomhus och känna luften, den underbara, krispiga rena luften. Med all säkerhet, där ni nu befinner er på denna plats (jag talar om vår nuvarande plats för vår Advance-grupp). Gör det. Eller känn kärleken från er granne, och er grannes granne och alla som samlas, känn det!

Det kommer att komma tider när ni kommer att känna triggare till emotioner. Det kommer att komma tider när ni faller ner tillbaka. Det har ni gjort under flera år nu.

I själva verket har ni gjort det under flera livstider; upp och ner, upp och ner. För hela tiden, var och en av er har djupt inombords kommit ihåg de tider när ni ständigt befann er i de högre vibrationerna. Ni var ständigt i de högre dimensionerna. Ni stod alltid i kontakt med Källan inom er. Ni kände ständigt denna förbindelse.

Men sedan valde ni att vara här. Ni ställde frivilligt upp på att komma hit och hjälpa till. Ni ställde frivilligt upp på att komma hit och bli Vägvisarna, de som skulle gå i förväg, som skulle visa vägen för alla som sluter upp bakom, samt att vara exemplet, vara idealet, vara den förändring som ni vill se i världen. Nu känner ni alla till detta. Ni har gång på gång fått höra det, från så många av oss som har hjälpt er, väglett er till att minnas vilka ni är, att alltid vara medvetna om det.

Och sedan kommer de gånger på nytt, där ni halkar och glömmer vilka ni är. Ni glömmer bort att Guds-Källan finns inom var och en av er och att ni är denna Guds-Källa. Och att ni till och med är självaste Universum! Ni har aldrig inte varit det. Men på nytt och på nytt och på nytt glömmer ni. Men varje gång som ni glömmer, så finns det en del av er som återigen hoppar in och säger: ”Nej! Kom ihåg, minns vem jag är! JAG ÄR Gud, JAG ÄR Universum! JAG ÄR Enheten. JAG ÄR den ENDA”, då är ni som Neo i filmen ”The Matrix”, där ni kan stoppa kulorna, ni kan stoppa attackerna utifrån. Ni har skölden runtomkring er.

Och var och en av er har denna sköld, ni bara glömmer att den finns där. Denna sköld är er merkaba! Denna sköld är ert vita ljus! Er ledare av vitt ljus, hur ni än vill ta bruk av de förmågor som ni har, de verktyg som ni har fått. Ni har alla fått ta del av dessa verktyg. Och ni alla kan jobba med dessa på vilket sätt som än behövs.

Men här är ni, i dessa tider, dessa stormens tider. Och stormen fortsätter rasa runtomkring er. Och ni fortsätter försöka hitta lugnet i stormen. För ni följer så långt det är möjligt den vägledning som vi har gett er. Ni letar efter lugnet. Ni strävar efter att befinna er i stormens öga.

Men det är nu svårt för er att vara i stormens öga, för stormen passerar nu. Nu är det som om den har kommit, ni har varit i dess öga och nu rör den sig genom er, förbi er och ni är inte längre i stormens öga. Men ni måste låtsas att ni är i dess öga, fastän den kommer att fortsätta rasa runtomkring er, fastän det kan förefalla bli alltmer svårt på grund av det här uppvaknandet, på grund av detta storslagna uppvaknande som äger rum.

Det kräver att mörkret börjar bli medvetna om sig själva inom ljuset och att de drar sig tillbaka från detta ljus, och detta är vad de nu gör. De kommer ut ur skuggorna, de försöker nå ut och släcka ljuset varhelst de förmår. Men de kan inte göra det och de vet att de inte kan göra det. Men ändå försöker de, och försöker, och försöker. Och de fortsätter med att försöka och de kommer inte att kunna göra det. Det är inte längre möjligt för dem.

För ljuset överväldigar dem, här. Inte bara på den här planeten, utan i det här solsystemet och i galaxen. Nu väller det in. Ljuset väller in genom den Galaktiska Centralsolen, genom er sol till det här solsystemet, ner till Jorden. Det väller in i vågor och vågor och vågor. Och denna energi har ni känt av. Många av er har känt av denna energi.

Precis på denna dag eller denna weekend har ni känt av denna energi. Och den har dragit ner er på vissa platser, under vissa tidpunkter. Men ni har rest er upp igen. Det räknas inte hur många gånger ni slås omkull, det är hur många gånger ni tar er själva upp igen och fortsätter vidare och vidare.

Fastän det kommer de gånger när ni säger: ”Jag har nog! Jag tänker inte göra det här längre, varför ställde jag frivilligt upp på detta?” Och de gånger när ni säger så, så finns viskningarna som kommer tillbaka in till er och säger: ”Du ställde frivilligt upp på detta. Du är här för ett storslaget syfte. Du är här för att ta Jorden ut ur mörkret, att hjälpa till med att stiga högre och högre till de högre dimensionerna.” Och när ni hör dessa viskningar och ni börjar minnas och på nytt inser detta, då, mina vänner, är ni helt och hållet tillbaka i Uppstigningsprocessen. Ni rör er fullständigt genom övergången.

Och allt, och jag menar allting, öppnas upp för er. Och ni närmar er slutet. Slutet på dessa mörka tidsåldrar. Den Gyllene Tidsåldern, Gaias Nya Gyllene Tidsålder, som ni hjälper till med att skapa! Ni är avsiktligen här för att ta detta framåt. Detta är vad ni är här för att göra och ni gör det! Och vi finns här och applåderar er.

Fastän ni kanske inte applåderar er själva, så står vi här och vi klappar med händerna och höjer våra händer högt upp och säger: ”Halleluja, Halleluja, ljuset har återvänt till den här planeten!” Och de som hör till Ljusarbetarna och Ljuskrigarna hjälper till att ta detta framåt. Och ’Stövlarna på Marken’ hjälper vid sidan av Alliansen, vid sidan av Q, vid sidan av det här landets president, vid sidan av ledarna av de andra länderna som också kommer ut ur det. Många av dem kommer också ut ur skuggorna.

Men olikt vissa av dessa som kommer ut ur skuggorna, så stiger dessa ledare fram och inser att de är landets ledare och att de hjälper till! De är världsledarna! Och de måste börja statuera ett exempel. Så ljuset väller in i dem också. Ljuset väller in i många länder i hela världen.

Detta är hur freden kommer till planeten. Ledarna stiger fram. Inte ännu alla av dem, men många av dem träder fram och står i beredskap att stiga fram med olika tillkännagivanden, så som jag tidigare har berättat och andra källor har nu också kommit fram och talat om det. De är redo att stiga fram med dessa tillkännagivanden.

Det är bara en fråga om vibration och frekvens. För att medvetandet ska höjas lite till här och där. För att rädslan ska minskas här och där och sedan överallt.

Och dessa masker som ni alla slåss emot som tenderar att leda till kontrollen över människorna, dessa masker kommer att tas bort. För de som försöker hålla fast vid kontrollen inser att de inte kan kontrollera människorna. De kan inte längre göra det, för människorna reser sig upp såsom En och säger: ”Inte längre! Vi tar inte detta längre! Vi låter er inte längre ta vår frihet ifrån oss!” Och den lilla procenten av människorna som försöker göra det, och överherrarna ovanför dem, inser att spelet är över. Spelet är slut.

Jag ber om ursäkt för att vara så intensiv i detta, för att stå på vad ni kanske kallar en piedestal av tvållådor, men nu är det dags! Det är dags för er att signera, att på nytt signera Självständighets-Deklarationen som lyder: ”Vi Folket”. Men inte bara för det här landet, utan hela planeten, hela solsystemet, hela galaxen måste bli fria på nytt!

Jag ska nu släppa kanalen till One Who Serves och till er älskade Shoshanna som får låta lite lugn återvända. Jag ber om ursäkt ifall jag har gjort vad James kallar ’åh, här satte du dig på dina höga hästar’.

Men det var viktigt att jag gör så. För man hoppas att många kommer att läsa dessa ord och lyssna på dessa ord och på nytt kommer att säga: ”Inget mer! Nog är nog!”

Om Högste Skaparen kan säga ”nog är nog” kan då inte vi alla säga ”nog är nog”?!

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...