Saint Germain via James McConnell, 25 februari, 2018

Ja, som ni vet så är jag Saint Germain. Jag är nu här med er för att fortsätta med detta program som vi startade för en tid sedan; som vi alla startade för en tid sedan.

Och när jag nu talar om tid så talar jag om de många liv, de myriader av liv som vi har haft tillsammans många av oss. All de förändringar och förskjutningar som sker utöver hela planeten  som ni har varit en katalysator för då ni kom hit för att utföra er olika uppdrag. Och utför dessa olika uppdrag det utför ni nu. Ni har upplevt mycket – Mycket i era personliga liv då ni har tagit er igenom just detta liv. Många av er har haft olika sjukdomar, har haft olika konfrontationer i ert liv, hinder som ni har behövt övervinna.

Många av er har kommit fram till denna punkt nu. Ni har överkommit många hinder.

Nu har ni kommit till tröskeln för ett nytt liv, med ett nytt skifte i medvetande som många av er känner nu vid denna tidpunkt. Ni känner hur energierna virvlar runt omkring er. I många fall så tränger dessa energier också igenom er. Ni känner hur energierna går in i er. I vissa fall så går de långt in i er, men i andra fall så välkomnar många av er dessa energier – ni känner dessa energier. Ni har känt dem tidigare. Inte här i denna utveckling, men därifrån ni kom, vid de tider då ni kom från andra system. Och i dessa system så allt ni gjorde vid den tiden för att klara processerna som var involverade då – nu står ni inför samma processer, samma gamla hinder som ni en gång stod inför och som ni då övervann.

Jag talar nu om de av er som är så kallade ”systemsprängare” de som har gått från system till system, planet till planet. Och ni har hört uttrycket  – ni har varit där och gjort detta tidigare. Det har ni. Många av er, de flesta av er har gjort detta tidigare. Allt som behövs nu är att ni kommer ihåg. Och dessa minnen börjar komma tillbaka till många av er. Och de som inte har fått minnena – ni kommer att få dem. Ert öde är att minnas. Ni har kommit hit för att komma ihåg. Ni har kommit hit för att komma ihåg den urgamla historien, den urgamla kunskapen.

Och då ni kommer ihåg den urgamla kunskapen så kan ni dela den med alla runt omkring er, till alla de som vill lyssna, som har ett öppet öra, som ens skulle låta er viska. Då de tar emot denna viskning så öppnas det något inom dem and ljuset inom dem. Flamman inom dem börjar att fladdra mer. Och de, precis som ni har, söker då mer förståelse, mer minnen, er själva.

Det är på detta sätt som ljuset sprids från en till en annan tills att en vacker dag kommer ni att se händer som har deltagit. Inte nödvändigtvis bokstavligen, men ideologist. Så det är dags för er alla att börja göra denna visualiseringsprocess. Varje dag så visualisera världen som ni vill ha. Visualisera förändringarna som ni söker.

Och vet, när som energierna fortsätter att strömma in i er så kommer ni att föras till en högre nivå av medvetande, till de högre vibrationerna. Och i dessa högre energier så kommer ni att finna det nödvändigt att då hitta en tyst stund inom er och låta denna tysta stund för er in i en ny nivå av förståelse inom er.

Detta är löftet till er alla. Det är därför som ni är här. Det är därför som vi är här och arbetar med er, hjälper er, assisterar er att assistera oss.

Många av er väntar på ett NESARA uttalande. Många av er väntar på lanseringen av omvärderingen av valutor. Jag säger er nu att allt detta nu är nära. Innan det helt kan genomföras, innan ni fullt kan infria era drömmar, så måste de som har blockerat detta fram till nu bortföras på ett eller annat sätt. Och när detta är gjort, när de inte längre har kontroll, då kommer ni infria era drömmar… era drömmar… våra drömmar om en Ny Gyllene Ålder nu här på denna planet.

Gör allt ni kan nu för att fortsätta att väcka upp era bröder och systrar, på alla sätt ni kan, på alla sätt ni känner er vägledda att göra så. Dra er inte undan från detta. Bli Ärkeängel Michaels krigare, krigarna för fred och kärlek. För ni, var och en av er, är Ljuset på denna planet.

Jag är Saint Germain. Jag lämnar er nu med den violetta Flamman som bränner inom var och en av er. Känn den nu. Vet att den har trätt in i er och att den bränner ut all den gamla programmeringen och paradigm som inte längre tjänar.

Du gillar kanske också...