Saint Germain via Nancy, 16 juli

Sankt Germain

16 juli, 2015

Kanal: Nancy Tate

 

Idag skulle jag vilja uppdatera er om vad som heter inom världen av pengar. Det finns mycket distribution som sätts på plats som kommer att simmar runt i världen och avbryta försök som har ägt rum. När jag talar om försök så talar jag om medlen via vilka pengar har distribuerats och delats under åren. Detta har varit ett spel som många underjordiska arbetare har spelat. Nu finner de att det inte längre kommer några summor i deras riktning. Dessa summor går nu istället via en hemlig passage som kommer ut i det öppna för hela världen att se och uppleva.

Då detta äger rum blir det uppenbart för de som har kunskap om situationen och hur det har tagits hand om. De är dem som har förblivit informerade då det gäller omskakningarna som äger rum i penga-systemet, och hur allt håller på att vändas om. De som inte har blivit informerade kommer mycket snart veta vad som har ägt rum runt om i världen. De kommer att informeras om sanningen och inte bara då det gäller penga-frågor, utan också då det gäller många andra frågor som har hållit mänskligheten i bojor under en så lång tid.

Ni kommer alla att se hur förändringarna sker inför era ögon och runt hela världen. Ni kommer att se att det finns ett regeringsskick för en ny värld, samt religion, utbildning, etc., då alla aspekterna av mänskligt liv tar på sig de nya förändringarna. En del kommer till och med att säga adjö till de som trodde att de representerade det bästa möjliga i energin av vad de sades. De kommer att inse att de hållits i mörker om sanningen av lögnerna som de har formats att tro på och stöda.

Mina kära, allt detta skall upplysa världen. Då det kommer till verkligheten som nu är på gång, så kommer det att svara på många frågor, och till och med skapa några nya, då det gäller vad som har pågått i denna värld. Många människor kommer att ha frågor som kommer att besvaras av inte bara de som för in förändringarna, utan genom att kunna se sig runt omkring sig och se hur sanningen läggs fram framför dem.

Jag är Saint Germain, mina kära, och jag har kommit denna dag för att uppdatera er angående förändringarna som håller på att bli uppenbara för er alla. De kommer att ljuda igenom många av er, och till och med en del av er kommer att inse att det är dags att ta er plats i distributionshjulet och använda fonderna som har utlovats. Ni kommer att se att även om det förefaller att ha tagit lång tid för dem att komma fram, då ni ser på hur länge detta har ägt rum för att inspirera förändringarna. Sedan kommer ni att inse att det bara är en pust av sanning som skickas fram av de som är bakom scenen i handlandet att komma fram och bli sedda för vad de gör för mänskligheten och allt liv på denna underbara planet.

Jag går med er och ger er min energi på sätt jag kan ge er då jag går med er på marken och på de olika platserna dit jag har rest okänd under en tid. Jag kommer att kunna komma fram och delge till er vad som har ägt rum bakom träden, buskarna och bergen, vilket har satts på plats under en så lång tid. Allt kommer att vara som det var menat och kommer att ha ett nytt uttryckssätt som kommer att höja ert medvetande på sätt som kommer att ge en ny känsla av fredliga ändamål i ert hjärta och liv.

Jag går nu och sätter mina steg i en dans, för jag älskar er alla och jag ser framemot till dagen då jag kan träda fram och dansa med er alla i detta nya land av fred, glädje och kärlek. Det är ni och oss alla som har sett framemot till dagen av frihet och lycksalighet som nu finns där på horisonten.

Kärlek till er alla, I Frid och Glädje.

Tack så mycket kära Saint Germain

Mycket Kärlek, Nancy Tate

 

www.treeofthegoldenlight.com

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...