SaLuSa 30 jan

SaLuSa

30 januari, 2015

Kanal: Mike Quinsey

 

Inget kommer att förändra vad som är förutspått för fullbordan av denna cykel, förutom den allra högsta auktoriteten. När detta är gjort får många Ljusarbetare uppgiften att se till att det går framåt såsom behövs för att fullborda dem. Ni kan därför gå vidare med era liv, med kunskap om att en stor final kommer med slutet på inflytandet av de mörka. De kommer att finna sig själva oförmögna att utöva något inflytande på vad som händer, då deras makt kommer att tas ifrån dem. De kommer också bortföras från Jorden för att se till att arbetare för Ljuset kan gå vidare med sina uppdrag. Tills nu så har de mörka konsistent blandat sig i er utveckling, och har kunnat blockera eller sakta ned framstegen. Denna situation förändras snabbt och kommer snart att vara under kontroll. Ni kommer då att kunna gå vidare med era uppdrag utan rädsla, och göra framsteg snabbare än någon gång tidigare. Mina kära, vi hör era böner och krav på hjälp, och snart kommer vi att kunna assistera er på ett mer direkt sätt. Var aldrig rädda då de lägre energierna kommer att attrahera lik energi, medan ni arbetar med de högre energierna.

 

Betydelsen av de kommande förändringarna är sådana att de knappt kan uttryckas i ord. Allt kommer att påverkas till en viss grad, och mycket av de lägre energierna kommer att antingen ändras eller bortföras med tiden. Jorden kommer att förnyas och återigen ses som en juvel i firmamentet. Medan allt detta äger rum så kommer ni också att förnyas då ni blir en fullfjädrad Galaktisk Varelse. Vi berättar vad som ligger inför er, för denna kunskap kommer att hjälpa er att både förstå och ta er igenom de olika stadierna av förändringar. Ni kanske blir överväldigade utav tanken på vad framtiden kommer med, men vet att vi kommer att ha en mer direkt kontakt med er. Så det finns inget behov av att vara orolig, då framtiden innehåller allt som ni kan önska er, som ger fred, lycka och välstånd.

 

Under tiden kan ni gå vidare med ert arbete för Ljuset, med vetskap om att ni har många osynliga hjälpare runt omkring er. Det är enbart då ni inser att ni inte är ensamma på ert uppdrag som ni börjar förstå varför saker och ting ofta bara förefaller att falla på plats när ni behöver det. Ni var medvetna om arrangemanget då ni kom till Jorden, men efter er nedgång i de lägre vibrationerna så glömde ni bort er situation. Med tiden höjde ni dock gradvis era vibrationer, för vilket ni förtjänar uppskattning. Det är anledning till varför vi och andra kan närma oss er och upplysa er om vad som ligger framför er. Ert medvetande har vuxit och nu kan ni acceptera sanningen om er position i Kosmos. Spelet som har utspelats på Jorden kommer snart att ändra sin gång och lyfta er upp från utmaningarna i den tredje dimensionen. De har tjänat sina ändamål, och ni har gått tillräckligt framåt för att föra er vidare in i Ljuset.

 

Ni har upplevt resultatet av Människans tolkning av betydelsen av och ändamålet för livet, och det har så att säga fört er in i en gränd. De har orsakat er att följa falska påbud och tro på en Skapare, som är sedd i Människan bild. Jesus, den störste lärare i er tid gjorde det dock klart att Skaparen är Enbart Kärlek, och att ingen levande varelse eller djur står utanför Skaparen. Målet för varje själ är att växa och göra framsteg inom Ljuset tills att ni återigen blir Ett med Källan. Då ni går igenom de olika livserfarenheterna så för ni er ytterligare in i Ljuset. Ni blir en större Ljusvarelse med enorm skapande kraft, men mycket av detta ligger långt in i framtiden. Ni behöver dock känna till meningen med livet. Inget som ni upplever är av en tillfällighet, så beakta noga varför vissa händelser i era liv äger rum.

 

Folk dras normalt till de som har en liknande vibration, men för att karma skall spelas ut kan ni finna er själva involverade med själar från många olika nivåer. Detta sträcker sig till och med till föreningen av två personer i äktenskap, eller deras barn. Karmiska erfarenheter kan arrangeras innan ni inkarnerar, så ni kan förstå att inget händer utav en slump. Det finns naturligtvis många ringare erfarenheter som inte har någon väsentlig betydelse, men ni vet aldrig då ett synbarligen slumpartat möte kan växa till ett av högsta vikt. På grund av er fria vilja så kanske ni tackar nej till en möjlighet ämnad att ge er nödvändiga erfarenheter, men då det är viktigt för er utveckling så kan ni vara säkra på att den kommer upp igen.

 

En del människor tror inte på Gud eller att det finns en mening med livet, men båda uppfattningar kommer att påverka slutresultatet av de erfarenheter de väljer. Ni kan inte ta bort Gud från ert liv, och det har planerats innan er födsel oberoende av vad ni tror. När ni återgår till de högre dimensionerna så avslöjas naturligtvis allt för er då ni går igenom ert liv. Ingen möjlighet till ett liv för att lära är förspillt oberoende av hur det må framstå. Ni kommer i själva verket inte att veta exakt varför en viss själ har valt att uppleva på visst sätt. När två eller fler personer kommer samman så kommer var och en att vara medveten om vilken roll personen spelar. Ibland kommer en själ in i ett liv under enbart en kort period helt enkelt för att hjälpa att skapa en situation som är nödvändig för andras erfarenheter. När man relaterar detta till bebisar så kanske det helt enkelt är så att själen har bestämt sig för att inte inkarnera till slut. Detta val är öppet för alla, men mycket få ändrar sig efter att arrangemangen är gjorda. Som ni kan se, så är inte allt svart och vitt och själar har något att säga till om då det gäller vilket typ av liv de går in i. När målet med livet har beslutats och det förefaller att hjälpa själens utveckling så är det vanligtvis mycket ovanligt för en själ att dra sig ur. Ni har många ej inkarnerade själar som arbetar med er för att säkra era framsteg.

 

Jag är SaLuSa från Sirius, och tjänar de själar som modigt och utan fruktan har tagit på sig livet på Jorden för att vara till tjänst åt andra. Alla själar har dock Guider och ingen undantas, inte ens de mörka undantas. Tveka inte att be om hjälp då det behövs, men karma kanske inte alltid tillåter vad ni ber om, så om era böner förefaller att inte höras, så finns det ett mycket gott skäl för det. Jag lämnar er med min Kärlek och Ljus, och många hälsningar från den Galaktiska Federationen.

 

Tack SaLuSa,

 

Mike Quinsey

 

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Ursprungssajt:

http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...