Samtal #10 via AiA Maria, 20 januari, 2021

 

Samtal #10 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera. Tack!

 

Så önskar vi tala om människans upplevelse av att sitta fast i en liten trång box.

Vi ser utrymmet krympa som om väggarna kommer närmare och närmare inpå och vi förstår om upplevelse är av att känna sig kvävd är verklighet för många.

Boxen-en fyrkant är det vi ser som en symbol för ihop-spikade ramar av någon annan. Regelverk som begränsar ert eget kraftfulla ljus.

Vi säger er detta:-”I nu är tiden då ni för fram ert eget unika och bygger ert eget palats. Ja vi sår här ett frö-vi påminner här om att ni kan skapa exakt det som ni önskar och av att ett enda korn av tro försätter berg, river murar, rasera ramar som inte är ihop spikade av er själva.

Vi ser härifrån vårt perspektiv att människans tro på att det finns en ”hackordning” i tiden som är i nu avslöjas och fallerar ända tills ni når kärnan.

Kärnan som är er egen unika diamant.

Ni är om ni väljer så-fria att bortse ifrån allt kaos som råder skapade ur mörka krafter och istället välja att återhämta andan-samla ihop alla era delar-skapa helheten du- ert eget unika.

Återhämta andan är ej detsamma som att sätta sig platt det är ej heller att springa och snurra runt.

Vi säger er detta:-” Stanna upp -i er själva- fokusera på allt som är i linje med ert eget unika ljus. Tillåt er att av fri vilja välja det som ert hjärta bär fram i ljuset.

Vi ger er här bilden av det lasersvärd ni är och bär. Föreställ er att ni med detta skär igenom det mörka-illusioner skapade av andras begär efter makt.

Tillåt er skapa er egen boning i fri glädje. Vi vet att detta vårt uttalande är tvärtemot det många av er fått lära men vi ber er här att reflektera över huruvida sanningen :-”Plikten framför allt” ser ut att fungera på er planet.

Om det skänker er kraftfull glädje och att måla -varför ska ni då välja mindre än så.

Om ni älskar att förmedla kärlekens bud i skrift behöver ni då utbilda er i siffror för att leva i er fulla kraft ?

Vi påminner här om vikten av människans eget unika och respekten för vars och ens fria val. Inga fel eller rätt-valen är endast olika.

I tiden som är i nu upplever mången att både kraft och tålamod tryter och här vill vi förmedla att ni finner möjligheter och kraft i att söka er till era ”lika”.

Vi uppmuntrar er att söka ljuset och vända er till varandra ja sök helt enkelt er egen sanna i hjärtat rika familj.

Skapa grupper som bär hyllar olikheter mer än skapade kopior. Väljer någon annorlunda än er själva ha då tillit till att valet har ett gott syfte. Släpp i tacksamhet och tillåt den er för er sanna nya tillvaro att skapas.

Vi hör i nu det kollektiva tankar skalla:-” Alla kan inte bara göra som dom vill-det skulle ju skapa kaos”.

Vi ber er här att se er omkring och ställa er frågan:”Hur ser det ut på er blå planet just i nu?” Vem vinner på att ni rättar in er i ledet?

Vi talar här om att det från vårt perspektiv inte finns vinnare och förlorare men vi ser att ni är väl inskolande i den tron. Detta är en nyckel-se igenom denna illusion.

Gör ni inte ert bästa?

Vi säger er detta:-”Var och en gör sitt bästa alltid utifrån de förutsättningar som synes tillgängliga.

Nu använder vi ert ord ”vinna”:-”Var och en av er har allt ja vi säger allt att vinna på att avtäcka er egen fria skaparkraft. Det finns ingenting absolut ingenting att förlora. Det som förlorats är redan förlorat. I nu är tiden att åter-ansluta till era likar.

Vi ger er här bilden av eldstaden där askan sakta pyr -se nu när ni lägger in nytt bränsle. Lika kraftfull som skapad eld är lika kraftfullt kan ni skapa er egen sols strålar.

Vi sänder er tålamod och tillit till att processen har sin naturliga gång. Tillåt er att söka era egna sanningar-det finns inget svar som är samma för alla-endast för var och ens eget unika.

Tänd ett ljus och minns och stärk ditt unika!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

Du gillar kanske också...