Samtal #5 via AiA Maria, 13 januari, 2021

Samtal #5 via AiA Maria

 

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu.

Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas o kommunicera Tack!

Vi återvänder i tiden som är i nu-till människans trosföreställning det vill säga detsamma som den verkligheten den enskilda individen ser som sin verklighet.

Vi ber er här reflektera över den verklighet ni själva upplever som er egen så frågar vi er :-”Är den bilden er egen eller är bilden ni bär skapad av någon annan?

Oavsett om ert svar är ja eller nej så är svaret rätt. Vi använder här ert ord-”rätt” precis som ni även använder ordet ”fel”.

Vi säger att häri finns en ledtråd till det ni betecknar som ert ovissa svar på livets gåta.

Betänk att om det finns ”rätt” så finns även dess polaritet det vill säga att det finns sådant ni även bedömer som ”fel” och häri startar kampen ni bär inom er.

Utifrån den er inre kamp startar striden i relation till er omgivning.

Från vårt perspektiv startar alla ja vi säger alla strider från det ni bär som trosföreställningar om vad och hur livet är.

Människan ensam kan inget annat se än den bestämda uppfattningen om hur allting minsann är.

Vi använder ordet minsann här. Detta gör vi utifrån att vi i ordet ser ”minns sann” som i påtalat och memorerats, inlärt sant från och av någon annan.

Här påminner vi om att er själ är fri i väntan tålmodigt på att ni var och en söker er egen sanning som är fri från tvång att minnas vad som är er egen sanning.

Vi vet att det är en stor ja mycket stor utmaning i att lyssna på sådant som motsäger er egen bestämda uppfattning om hur allting är och tackar er från vårt hjärta för ert stora mod.

Vi säger att om ni är tillfreds med er själva och livet-så stanna i det ni är-men om ni känner avsaknad av något så bär med er pusselbitar på er belysta väg.

Här ett löfte från oss:-Den som söker-finner-alltid -i all tid.

Vi vill här påminna om att var och en äger friheten att välja sin tro eller icke-tro.

Sök er upplevelse ur fri vilja och kraft och välj er egen tro-det är nyckeln till ert hjärta och all visdom ni bär just där.

Varje individ har en tro den är endast olika. Vi talar inte här om endast religion vi talar om trosföreställningar som präglar era liv.

Ur ett perspektiv ser vi att människan lever i andlig nöd. Vi vill här vara tydliga med att religion och andlighet är varandras motsats på så sätt att religionen talar om livets spelregler för människan medan andlighet är ett sökande efter egna svar som upplevs sanna för just den människans eget unika.

Var och en är fri att välja-det finns inget rätt eller fel men om ni upplever att livet ej fungerar tillfredställande finns det oändliga möjligheter att söka medvetet och skapa er egen tro om livets mening.

Här ser vi att människan lagt nära nog all sin tro till andras bild av Guden istället för till upplevelsen av kraften. Vi väljer här ordet kraft istället för Gud. Vår vetskap är att varje själ bär just kraften.

Vi byter nu ut kraft till livskraft som i livsglädje. Reflektera över hur mycket starkare mer upplyfta ni känner er när ni är i ert esse. Kanske är det när ni glömmer tänka och dansar fritt och galet, när ni nynnar barnet till sömns eller tillåter orden flöda fritt och slås av saligheten orden bär.

Variationerna är oändliga på hur ni om ni tillåter er att söka finner möjligheterna att nå er egen fulla kraft. Vi trycker här på ”er egen fulla kraft” och påminner om erfarenheter sprungna ur att böja sig för ”överheten” och ställer frågan :-”VEM vinner på att ni håller tillbaka ja kväver er egen kraft”?

Vi ser svaret tydligt:-”Den som bär begäret och kräver makten”.

Vi vet att kärlekens kraft rör sig obehindrat, mjukt -kräver intet-den endast ÄR o bär.

Tänd ett ljus som en påminnelse om ert eget kraftfulla ljus fritt från begränsning!

Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade och sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus.

Kärlek är allt som är!

På återseende

Tack!

Du gillar kanske också...