Sananada – Ljuset Vinner, 25 januari, 2024

Ljuset vinner!
Älskade ljusets barn,
ni gudar i människoform, ni älskade i existens, som har kommit för att upphöja jorden, skapa fred, ömhet, glädje och kärlek och etablera hållbarhet på jorden.
Allt ges till er av Guds nåd. Tidernas ände närmar sig, och i enlighet med mina order ger jag ut denna bok idag om uppenbarelserna för denna nya tid.
Kunskapen för en ny era som nu börjar. Eftersom den tidlösa tillvaron tar jorden i besittning, och då kommer den ständiga utvecklingen genom tiden till ett slut.
Hur ska tidens tecken tolkas och hur kan vi förstå vad som har förts till jorden genom många kanaler i åratal?
Det är dags att reda ut den förvirring som har uppstått på vissa punkter och att identifiera felen på den andliga vägen. Inte allt som kommer till dig har det värde det verkar.
Information, kunskap och tillkännagivanden misstolkas ofta, och många människors vardag är full av falska livsbilder och överflödiga begrepp om vägen till Gud.
Fram till nu var denna information berättigad och vettig, men nu är det dags att säga adjö till dessa “hjälpmedel på vägen”. Ett väckt medvetande är helt kopplat till den Gudomliga Källan och hämtar all kunskap direkt från den.
Detta kräver inte längre komplexa övningar, spådomar eller meditationer som leder till irritation. Det är verktyg från det förflutna. Idag är du redo att ta emot kunskapen direkt från Guds Nåd.
Tiden för Guds uppenbarelse har kommit, och du kan se HONOM – bortom idéerna, antagandena och långt ifrån någon annans instruktioner. Det som ges är en engångsgåva, och nu har du rätt till den.
Varje medvetande som begär denna gåva kommer att ta emot den. Levereras, och placeras direkt i hjärtat: Guds vision.
Denna bok
städar upp, rätar ut och ger en klar bild av de händelser som nu mänskligheten står inför. En helt fantastisk tid har börjat, och jag, Jesus Sananda, finns bland er, eftersom min återkomst har fullbordats.
Jag står tillsammans med mänskligheten och planeterna i dessa dagar, när tiden vänder sig ifrån ditt energifält. Jag är min Faders allestädes närvarande uttryck för att vägleda dig säkert in i den tidlösa tillvaron, genom vilken Jordens “framtid” bestäms.
Ni kommer varken att snubbla eller falla – ni kommer att resa er och växa till sanna gudar.
Det är säkert, och tills dess är det viktigt att tolka de nya tecknen på rätt sätt för att bryta sig loss från tidigare idéer om livet. Ett ytterligare klargörande av din natur har börjat och du har tagit vägen till Gud.
Guds vilja uppenbaras, och den mogna mänskligheten väntar på tecknen från himlen. De ges till dig och tillkännages genom mig. Idag, är dagen som markerar en ny era på Jorden.
Ett sista skede som leder till födelsen av en väckt mänsklighet. Återfödelsen in i det Gudomliga Jaget.
Det som strävas efter uppfylls och allt kommer fram. Den Gudomliga ordningen återställs på Jorden och ljus råder över hela världen. Detta ger den första uppenbarelsen:
Ljuset vinner!
Ett beslut från Gud. Och så blir det.
Sannerligen, du kommer att se HONOM om du litar på den Gudomliga Kraften inom dig. På så sätt för du villkorslöst in ljuset i din varelse.
Ljusets seger är din viljas seger över de begränsningar du har ålagt dig själv.
Ljusets seger är segern över mänskliga instinkter, och över de destruktiva sätt som har följt era liv hittills.
Ljusets seger är odödlighetens seger över döden; för från och med då vet du vem du är, och varje illusion tas ifrån dig.
Du har hört Guds kallelse, och genom Hans härlighet kommer allt du behöver, för att på rätt sätt möta ljusets triumf till dig.
Allt är givet till dig. Fyll dig själv med denna kunskap och gå in i ljuset. För evigt.
SANANDA
May be an image of cloud, twilight and horizon

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *