Sananda via Linda Dillon, 18 april, 2016

Jesus Sananda

Sananda

via Linda Dillon

18 april, 2016

Grundläggande för detta år av extraordinär förändring är Hjärtats expansion

Hälsningar, jag är Sananda. Ja, Mästaren, den Magenta Flammans Väktare och ja, i tre-enighet med Buddha, Maitreya, min broder i Öst, Österns Ryttare, på många sätt besläktad med Ärkeängel Uriel, Framtidens Budbärare samt mina bröder och systrar, framtiden är Nu.

Jag har talat om för er att 2016 är ett år av extraordinär förändring och dessa förändringar, mina älskade, är långt framskridna. Öppna era ögon, öppna ert hjärta och se er omkring.

Vilken är denna extraordinära förändring? Vilken är den mest extraordinära förändringen? Förändringen är ni. Förändringen finns inom era hjärtan och sinnen och er vilja och er harmonisering med människorna, i kollektivet, när de stiger fram i sin vetskap och sitt varande i kärlek och i kärlekens handling. Om denna handling sker stående, sittande, liggande absolut stilla och i en sändning ut till 7 miljarder människor eller om den innebär att omhänderta ett barn eller att arbeta med sjuka och förlamade, så spelar det ingen roll, på grund av medvetandet, accepterandet av att överlämna sig och av tillämpningen, integreringen av era inter-dimensionella och multi-dimensionella jag.

Nåväl, vad innebär detta i praktiska termer, som vi så ofta har talat om? Det innebär, mina underbara änglar, att ni tar er tid, ert medvetande, att harmonisera er med den Universella Lagen. Hela er planet, och långt bortom omniversum, styrs av den Universella Lagen, som den har skapats av Moderns mönster och önskan. Vi har delat med oss av detta till er gång på gång och säkerligen fortsätter Sanat Kumara att implementera och inarbeta detta, med var och en av er.

Men det är ett medvetet val – jag arbetar nu med Lagen om Attraktion och Motvilja; jag arbetar nu med Lagen om Uppe och Nere; Inom och Utanpå; jag arbetar med Lagen om Transmutation och Transformation; jag arbetar med Lagen om Förändring; jag arbetar med Lagen om Elimination.

Även ni arbetar med dessa lagar, inte bara tillsammans med ert heliga jag och ert okända, utan med hela kollektivet. Ni använder dessa lagar och den energi som ger bränsle åt dessa lagar, som är kärlek, för att förändra hela planeten och långt bortom den.

När ni kommer från en plats av er kunskap i hjärtat, av hjärtcentrering, så har ni redan fullföljt den största delen av er uppstigning. Det har aldrig handlat om att behöva avlägsna sig från denna planet. Det har hela tiden handlat om att återställa vår Moders Plan på denna planet, planen som handlar om kärlek, att vara ett förkroppsligande, en upplevelse och ett uttryck för kärlek, att vara en planet dit änglar kommer för att få leka och få veta hur den mänskliga upplevelsen ser ut, känns, doftar och smakar.

Har ni hållit ut? Ja. Men har ni redan omfamnat glädjen, tillfredsställelsen, vetskapen, leken, hela ert äventyr? Nej. Det är det som ni nu börjar, ja, börjar göra. Ni säger: ”Men Herre, jag har hållit på med detta i 40 år, 20 år, 10 år, 2 månader” Det spelar ingen roll. Vackra änglar, ni är fortfarande bara i början. Ja, ni befinner er i denna livstids parenteser, men i Moderns oändliga, eviga upplevelse och vad som är möjligt att få uppleva och veta gällande kärlek, gällande harmonisering, av skapande av den Nya Jorden och Jorden som Är, så är ni bara i början.

Jag säger inte detta på ett sätt som förminskar eller avfärdar era ansträngningar. Jag säger detta för att uppmuntra er, för att tala om för er: ”Det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer glädje, mer kärlek, mer tillit, mer medkänsla, mer nåd.”

Och vet ni vad resultatet av detta är? Det innebär inte att sitta i en kyrka eller ett tempel eller en grotta och känna er heliga. Det är att vandra på gatorna med varandra och kramas och skutta och skratta – skratta så högt att ni rullar ner på golvet. Att ni är så uppspelta att ni inte kan vänta på nästföljande dag, för ni vet att utvecklandet ligger framför er. Och att äventyret är så stort och så jätteroligt och allt som ni någonsin har drömt om och som ni helhjärtat får omfamna.

Ni säger till mig, till Modern, till Fadern, till den Enda, till hela Rådet: ”Så kom hit med det!” Det handlar helt enkelt inte om harmonins förfinade mönster. Det handlar om att ni ska återta er födslorätt, leva ut er födslorätt, dansa ut er födslorätt av glädje.

Den extraordinära förändringen är att ni varje morgon vaknar och vet hur djupt ni är älskade och älskvärda och att vi, ni och jag är i ett heligt förbund, ett heligt partnerskap och att ni i er gudomlighet är uttrycket för kärlek i form, och ni ger, tar emot och är den vördnad och det underverk av detta uttryck och denna upplevelse.

Leta efter denna extraordinära förändring inom er och titta sedan efter och observera och ta del i de extraordinära förändringarna runtomkring er. De finns där. Identifiera, utvidga, omfamna och fortsätt. Gå i min kärlek. Farväl.

 

Channeled by Linda Dillon 04-16-16
© 2016 Council of Love, Inc.
http://counciloflove.com/

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...