Saul

Saul

Ni är de som väcker mänskligheten

28 september 2014

Kanal: John Smallman

 

Framstegen mot uppvaknandet fortsätter, men på sistone har det varit några tuffa perioder som nu kommer att dämpas. Antalet personer som har börjat delta i meditationer för världsfred har ökat enormt under de senaste månaderna, och effekten är kraftfull och spännande. Som ni brukar få höra: “Låt inte dysterhet och domedagsstämning, konflikter och lidande som de traditionella medierna fokuserar på, sänka er eftersom det drar ner er i en period av negativitet och hjälplöshet, där ni med er dystra energi bara ger näring till de mörka. Håll ert Ljus högt, även när ni inte känner för det, eftersom det verkligen motverkar negativiteten.
Ni är alla extremt kraftfulla varelser som, om ni väljer att dra nytta av denna hjälp, är gudomligt guidade i varje ögonblick. Det finns aldrig stunder när vägledning inte är tillgänglig, men det faktum att ni väljer att lyssna efter det och acceptera det, eller att resolut ignorera det, är ett val baserat på fri vilja som ni gör i varje ögonblick. Ja, ni gör ständigt val eftersom livet handlar om att göra val. De kan vara kreativa, inspirerande, och upplyftande eller så är ni kanske praktiskt taget omedvetna om att ni gör några alls. Som människor kanske ni inte upplever det så, och det beror på att ni har valt att begrava er i distraktioner och begränsningar i er illusoriska värld och samtidigt omedvetna om er eviga andliga natur.
Ni har stor makt, skänkt från er Fader när Han skapade er, och ni använde den för att bygga en mycket övertygande illusion, en dröm, och gick sedan vilse i den. Men drömmar varar inte, de är tillfälliga, och ni kommer att vakna upp ur den.
Livet handlar om val, och ändå vägrar många av er att erkänna detta och tror att ni är hjälplösa obetydliga varelser på drift i ett universum som är för stort och opersonligt för att vara på minsta sätt medvetet om er existens. Och naturligtvis är det omedvetet om er, eftersom det är overkligt, en dröm som ni kollektivt drömmer, som absolut inte har någon substans. Och det är mycket svårt för er att begripa, eftersom för er, verkar det vara väldigt verkligt, så klart, eftersom det var er avsikt när ni konstruerade den.
Bara Gud, Kärlek, den högsta Källan är verklig. Och var och en av er är en väsentlig och oskiljaktig evig aspekt av Ett. Ni är alla Verkliga, illusionen är det inte, så gör valet och beslutet att låta den försvinna, låt den lösas upp, låt den glida iväg och avdunsta likt morgondimman då solen stiger och värmer upp allt i dess Ljus.
Att vakna är ert öde, och för att uppnå ert öde måste ni välja att vakna. Ni kan inte fly från val! Kom ihåg, att inte göra ett val är också ett val, och den typen av val kan vara mycket smärtsamt eftersom det kan få er att tro att ni verkligen inte är någonting annat än hjälplöst och obetydligt gytter av kemiska reaktioner som sker slumpmässigt och utan något intelligent syfte i ett slumpartat och meningslöst universum.
Om ni tillåter dem, kan era kroppar verka vara ert allt, eller åtminstone den viktigaste delen av er. Men det är de absolut inte. De är fordon som ni behöver bebo tillfälligt för att uppleva lidandet och begränsningarna i illusionen, och det är allt. Ni, den andliga och eviga kännande varelse som Gud skapade är OFANTLIG, men det är obegripligt för er som begränsade förkroppsligade varelser. Alla de andliga guiderna, mystikerna, och kanaliserarna betonar den enorma klyfta mellan vad ni verkar vara, som förkroppsligade och begränsade varelser och vad Ni verkligen är – gudomliga varelser Ett med Gud.
När ni lär er att acceptera denna sanning – ni har informerats om det många, många gånger – och det blir ett upplevelsebaserat stillstånd av existens som ni accepterar och tar i anspråk, kommer ni att bli överväldigade av glädje, och alla era rädslor och bekymmer kommer bara falla bort. Många som har haft Nära Döden Upplevelser (NDU) har skrivit och talat om dem eftersom deras liv har förändrats så dramatiskt till det bättre som ett direkt resultat av dem. Om ni tvivlar på vilka ni egentligen är, läs då några böcker i ämnet, eller lyssna på en del av de samtal eller intervjuer med de som har haft NDU. De kommer verkligen att inspirera er, och vid den här tiden i mänsklighetens tillväxt i andlig medvetenhet behöver ni så mycket inspiration som ni kan komma åt för att hjälpa er att hålla ert Ljus högt.
Det är ni som väcker upp mänskligheten. Ja, mänskligheten har gjort ett kollektivt beslut att vakna, men ni är “väckarklockor” och ni måste slå larm. Mänskligheten är redo, den har sovit gott och djupt, och nu är det dags att vakna till ständig medvetenhet om er sanna och gudomliga natur.
När går inåt, till er inre helgedom, platsen för konstant och lockande frid, föreställ er då att alla som är avkopplade i sin egen fristad i samma ögonblick – och det finns bara ett evigt ögonblick – sätter larmklockor som kommer att väcka mänskligheten . Åsyfta med stor intensitet att alla väckarklockor är perfekt och oåterkalleligt inställda och att de är på väg att ringa ut högt, och tränga igenom medvetandet hos alla levande varelser.
Och ljudet som kommer bryta fram och väcka alla, kommer att vara den mest fantastiska himmelska musik som utformats och skapats speciellt för att väcka alla i översvallande glädje, då insikten gryr att livet är ett magnifikt och ändlöst tillstånd som alla delar, i förundran över att vara Ett i den djupaste och mest sensationella intimitet med varandra och med Gud.
Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

 

You may also like...