Sananda

Sananda

Kanal: Elizabeth Trutwin

25 december 2014

Hälsningar från ”Ten Forward” ombord på Nya Jerusalem, detta är Sananda. Idag översvämmas Jorden av den högsta frekvensvibrationen någonsin. Pågående aktiveringar har skett över hela Jorden; jordskorpan har omvandlats, nya tidslinjer har formats, Jordens rutnät har uppgraderats, uråldriga gigantiska kristaller inuti Jordens kärna har väckts till liv, kraftcentra har flyttats och allting för att helt enkelt få Jorden att vibrera vid Nollpunkten (Zero Point). Förberedelserna fortsätter för Eventet som kallas Avslöjandet (Disclosure).

Den Gudomliga Planen för Jorden är på väg att avslöjas. Din roll i detta har inte varit betydelselös. Idag bjuder jag in dig till ditt livs möjlighet. Möjligheten att vakna upp och utforska varje erfarenhet med den kärleksvibration som existerar på Jorden. Kärlek. Ja, Kärlek. Detta är syftet med att existera i Kristusmedvetandet. Kanske besöker du familjemedlemmar som du inte träffar så ofta och du kanske reagerar starkt på deras uppfattningar om dig och kanske din världsåskådning. Du kanske undrar: Hur kan jag handla i kärlek? Jag är vaken och medveten och jag vill inte ”förstöra detta”. Jag vill känna av mitt eget mästarskap. Så hur kan jag balansera detta starka känsloflöde? Hur kan jag sluta känna mig övergiven, oduglig, som att jag alltid vill göra det rätta och alla andra tankar som far runt i mitt huvud?

En helt ny början leder dig på en djupare resa. Välj en ny Väg. Den rena Kärlekens Väg. Detta sker då den Gudomliga Planen förverkligas. Upplysning förbereder dig för den Gudomliga Planen. Det är inte den Gudomliga Planen I SIG, du förbereds FÖR den Gudomliga Planen. Upplysning, eller din Uppstigning i denna kropp är inget som sker automatiskt. Det finns steg som Varje Enskild måste ta för att nå Upplysning. När du har uppnått Upplysning har du förberett dig för att delta i den Gudomliga Planen.

När du idag hör den kraftfulla uppmaningen att förändra din livsstil från lidande till salighet och fullständig lycka, lovar du verkligen dig själv att erbjuda din hjälp till Den Nya Jorden. Ända tills du uppnår Upplysning kommer du att lägga extra kilon till Planetens dödvikt i stället för att lyfta Hennes energier. Det låter som en grov anklagelse men det är ändock sant. Allt som sker före Upplysningen är som att snabbt närma sig döden. Allt efter Upplysningen medför odödlighet. Änglalikt. Galaktiskt. Upplysning innebär att all oreda nystas upp, alla hjärtan befrias. Idag är det min önskan att inspirera dig till att återta ditt eget hjärta som har väntat så länge på den här dagen. Julen 2014. Förberedelserna är fullbordade och du rör dig in i en ny fas av denna manöver under skiftet som är på väg. Det kommer att visa sig vara mycket värdefullt för dig ifall du aktivt lade möda på att arbeta med ditt inre medan denna förändring pågår. Känslor som rädsla, övergivenhet, avund, ilska, förvirring är alla element som hör hemma i oreda och lidande. Dessa har ditt ego självmant tagit på sig. När du säger ”Jag vill inte”… ”Jag vill inte”…, vadhelst det handlar om, så är det ditt ego som talar. Dessa är inte dina ord. Det inre arbetet betyder att ha tillräckligt med disciplin för att inte tillåta egot att uttrycka sig. Inte som pladdret inombords och definitivt INTE högt till andra människor. Detta är ingen lätt uppgift. Det finns hemliga tips om hur man kan nå Upplysning. Förstår du? Då den Nya Jorden börjar bli synlig är hon inte alls behjälplig av dem som är fångade av sin egen ”trångsynthet”. Vilken nytta är det att vara med om Eventet och ändå tillika vara låst i lidande? Det finns ett system med vilket du kan påskynda din egen personliga Upplysning. Då du börjar gå längs den Vägen kommer du att få allt tänkbart stöd. Dina Guider och Skyddsänglar kommer att visa vad som behövs för att leda dig igenom uppgiften. Var och en MÅSTE göra det på egen hand. Du MÅSTE ta stegen för att ta dig över havet.

Erbjud Kärlek till alla världsliga fenomen. Det är allt. Skriv ner det. Det är enkelt. När du känner rädsla för att du inte har tillräckligt, och vad som följer med det, så kommer du att ÄLSKA rädslan. Sänd KÄRLEK till den. När du är känner dig avundsjuk på andras styrkor, förhållanden och ägodelar, sänd då din KÄRLEK till avundsjukan. När du gör så, blir du en Betraktare av ditt eget medvetande. När du gör det upprepar du för dig Själv. Jag älskar dig. Kärlek helar allt.

När Jesus föddes i grottan bland djuren, steg Maria och Josef in i en livstid av att vara ren Kärlek gentemot Mänskligheten. Med det som förebild är det dags för din pånyttfödelse in i Kärleken. Pånyttfödelsen sker inom din själ. Vi föder fram detta idag i Kristusmedvetandets ofantligt klara ljus. Vi lägger en gång för alla allt lidande åt sidan och föds på nytt i Kärlek, medan vi helt och fullt förstår hur vi skall lösa upp vårt ego och bli Kärleksvarelser i handling i ett nytt medvetandetillstånd. Detta är Kristusmedvetandet. Jag Sananda Jesus föddes i en kropp av min Moder, Maria, Änglarnas Drottning, vars Tvilling Flamma är Ärkeängel Rafael och de representerar Mästar Helarna. Min Fader på Jorden var Josef som också är känd som StGermain. Han representerar den Violetta Flamman av transmutering (omvandling) och är förkroppsligandet av den Gudomliga Feminina. Jag Jesus Sananda representerar hjärtats erövring och återvändandet till Kärleken. Healing. Omvandling. Kärlek. Detta är treenigheten som kommer att föra Mänskligheten in i 5te dimensionen och tillbaka till Nollpunkten (Zero Point).

Då vi tillsammans strävar efter att återvända till Upplysningens väg uppdagas framför oss alla förändringar som vi har gått igenom och haft som mål. Den Gudomliga Planen är och kommer alltid att vara att tjäna Mänskligheten. Slutligen kommer du nu att kunna stå till verklig tjänst när du låter alla förhållanden och samspel du medverkar i genomsyras av Kärlek. Om ego tankar håller dig fången är det omöjligt att fortsätta tjäna världen. I den vibrationen kan du inte vara till nytta. Du själv blir lämnad hjälplös. Du slåss, käbblas, deppar, du är känslomässigt labil, arg. Du får inte någonting gjort. Vi kan inte lämna över Den Nya Jorden till dem som fortfarande håller på lider. Ta reda på vilka steg du behöver ta för att upplösa ditt ego. Ta reda på vad du behöver göra för att bli upplyst. Ägna ditt liv till att göra nödvändiga förändringar för att förflytta dig in i det här nya medvetandetillståndet. Rensa bort alla gamla mönster som distraherar dig från att erbjuda din kärlek till allt som finns runtom dig i världen. Öppna ditt hjärta till acceptansen att du har en roll i en Galaktisk Civilisation. Erbjud din kärlek till utomjordiska fenomen. Bli varse att evolutionen ständigt går framåt på en individuell, planetarisk, galaktisk, universell och kosmisk nivå. Befria ditt sinne och utvidga ditt hjärta så att du kan inse vem du verkligen är.

Inse att det finns ett enastående ljus inom allt som existerar. Förstå det enastående ljuset inuti dig själv. Lyssna till allt som inträffar i ditt vanliga världsliga liv. Erbjud det din kärlek. Rör dig framåt. Var Frid. Förbered dig för att ta på dig Upplysningens mantel. Då kommer du att bli uppsökt för att få nästa uppdrag. Först då. Övergången till den Nya Jorden kommer att bli mycket mycket lättare för dem som får denna inbjudan idag och som följer den. Ge inte efter för samhällets påverkan på dig. Ge inte efter för rädsla. Du är en Gudomlig varelse och du har kraften att omvandla allt när du har behärskat dina förhållanden och vet att Kärlek är Källan till din Kraft. Du är aldrig ensam. Kalla på mig då du går på Upplysningens väg. Jag är här, alltid. Jag brinner verkligen för Eventet och allt överflöd som är nära förestående, jag försäkrar er det. Namaste!

Detta är Sananda genom Elizabeth Trutwin c All Rights Reserved

 

Svensk översättning: Aslög Bergman www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...