Sananda och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shoshanna, 24 maj 2020

Sananda och En Som Tjänar (OWS) via James McConnell och Shoshanna, 24 maj 2020

SANANDA (kanaliseras av James McConnell)

Jag är Sananda. Jag är här för att fortsätta hjälpa och vägleda er längs vägen. Precis så som vi alla gjort. Inte bara genom denna kanal, utan också genom många andra. När vi fortsätter att ge er ytterligare förståelse, så blir ni mer rustade för att vara i de högre vibrationerna. Så att ni blir mer förberedda för att vara i högre dimensionella frekvenser..

Men för att göra det, har vi arbetat hårt med er för att ta er till den punkt där ni börjar förstå mer och mer, att det handlar om de bihang/pålagor som har hållit er tillbaka. Det handlar om programmeringen som håller er till den tredimensionella illusionen.

Och när ni väl kan befria er från programmeringen och hitta er själva i det perfekta NU-ögonblicket och inte längre fokuserar på det förflutna, och inte längre bara ser till framtiden, utan är i det mest perfekta NUET, och i det neutrala tillståndet i det nu-ögonblicket – då, mina vänner, stiger ni upp.

När ni kan hålla den frekvensen, hålla den högre frekvensen i nu-ögonblicket – då befinner ni er inte bara i processen av Uppstigning, utan i den totala Uppstigningen, i den första vågen av Uppstigning, som det har talats om. Det är vad ni alla är förberedda för, ni i denna grupp, såväl som alla de andra grupperna som möts över hela världen, och alla individer som finner att de högre kunskaperna inombords, kommer tillbaka till dem.

Och jag säger nu ”kommer tillbaka till er”, för ni har alla haft dem tidigare. Ni har alla varit i de högre vibrationerna tidigare. Ni har alla varit i högre dimensioner tidigare. Ni har gått med på att sänkas ner till denna tredimensionella illusion, för det var nödvändigt när ni blev volontärer för att komma hit.

Ni har hört detta många gånger. Ni volonterade för att komma hit. Ni volonterade för att vara en del av denna evolutionsprocess, för att kunna hjälpa de som finns här, de som inte kommer från stjärnorna, men som finns här. Och ni är här för att hjälpa dem. För att ta dem in i de högre vibrationerna tillsammans med er.

Kan ni få med er alla? Nej. Det kommer ni inte att få. Men det är inte upp till er. För om ni tror att ni kan ta med er alla, så är det i sig själv ett bihang/pålaga. Ni kan inte ta med er någon som inte är redo att följa med. Men förstå att alla kommer att bli omhändertagna, blir omhändertagna, i de riken de behöver vara i dessa ögonblick.

Så bara släpp det. Släpp allt. Gå med flödet, som ni har hört många, många gånger. Var bara er själva. Försök inte vara något ni inte är. Tänk inte att ni ska vara hela mänsklighetens räddare, för det kan ni inte vara, såvida det inte var förutbestämt.

Det finns vissa som höjer sig över resten. Inte i form av lägre eller högre, utan när det gäller en högre kunskapsnivå och vet inom sig att de kan nå ut till sina bröder och systrar mer och mer. Och denna grupp, och återigen många andra grupper, försöker, eller lär sig göra det, eller minns hur man gör det. Minns att när ni är i era högre självs vibrationer, så har ni befälet. Ni är redan ambassadörer och budbärare från andra världar. Ni har gjort det förut. Och ni kan gå tillbaka dit, om det är det ni önskar. Det är bara att välja.

Och det val ni hållits tillbaka från så länge, är att kunna välja frihet. Och jag talar om friheten just nu. Friheten att göra era egna val varje ögonblick i era liv, under hela er existens. Det är vad det fria valet betyder.

Och alla ni kommer att få den möjligheten. Ni har den nu, men ni förstår inte att ni har den. Men ingen kan få er att göra någonting ni inte vill göra: ingen. Och det är det ni måste förstå. För när ni gör det får ni kraft. Och när ni blir kraftfulla, talar ni kraftfullt. Ni talar från guds källa, kraften inombords. Och ingen, när de hör eller känner den kraft som kommer inifrån er, kan göra någonting för att stoppa er från att vara de ni är då.

Och i den kraften, i det ögonblicket, kan ni göra mycket för att hjälpa andra, och vägleda andra att få sin styrka också. Och det, mina vänner, är det som denna uppstigningsprocess handlar om, att minnas styrkan i er själva och hjälpa andra att också minnas sin.

För det handlar inte längre om kärlekens styrka. Nu är det styrkan av kärlek. Det är vad det här handlar om. Och när ni helt förstår det, finns det ingenting, och jag säger ingenting som kan stoppa er. Precis som att det inte finns något som kan hindra denna plan från att gå framåt.

Må all min frid och kärlek vara med er alla. Jag är Sananda, och jag är alltid med er, precis som många av oss andra alltid är med er. Vi är här och redo att hjälpa er, och ni behöver bara viska våra namn, så kommer vi.

Frid och kärlek till er alla.

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserat av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum, hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här. Och vi är redo för nästa steg och process här. Och vi är redo för era frågor. Vi har inte nödvändigtvis ett meddelande just nu, men era frågor leder ofta till meddelanden. Vi får se. Har ni frågor här till En Som Tjänar och Shoshanna?

Gäst: Ja, En Som Tjänar och Shoshanna.

OWS: Ja?

Gäst: Min fråga handlar bara om sjudagarsportalen som vi går igenom, om det finns någon vägledning ni kan ge oss, eller något för en bättre förståelse av den, så att vi kan använda det på bästa sätt.

OWS: Ja. Vi kan säga till er att detta är en mycket stark vibrationsportal, som håller på att öppnas. Det pågår, som du säger, under sju dagar. Men det kan pågå längre än så också. Nu är det en anslutning till de högre vibrationsfrekvenserna, till de högre dimensionerna som ni rör er igenom. Och detta är en möjlighet för er att bli medveten om alla de kvardröjande saker ni bär på, för att kunna börja släppa dem.

Det var inte av en slump som detta ämne presenterades för James här, utan för ni ska kunna vara en del i upplevelsen av den sju dagar långa bron, som ni önskar kalla den. Vi kallar det en portal, inte så mycket en bro. För det är en portal som har öppnat nu. Och det är en mycket passande tid, säger vi, för att ni alla ska bli medvetna om dessa bihang, medvetet medvetna, inte bara för att släppa dem, utan för att börja neutralisera dem. För det är vad det handlar om: att komma till ett neutralt tillstånd inom er själva just i det ögonblick ni befinner er i. För när befinner er i just det ögonblicket, så är ni inte längre bekymrade över det förflutna, och ni ser inte bara fram emot framtiden, utan befinner er precis i själva ögonblicket, i glädjen i det ögonblicket, förstår ni? Shoshanna?

Shoshanna (kanaliserat av JoAnna McConnel):
Vi kan dela med oss. Får vi det?

OWS: Hon frågar om hon får dela med sig?

Gäst: Tyvärr så stängdes min telefon och jag har glömt numret eller hur man slår på den. Men ja, snälla, jag vill att hon ska dela med sig.

Shoshanna: Kära Syster, vårt perspektiv är ett med balans. När du tänker på dagen detta började och dagen då det slutar, den så kallade sjudagarsbron, då kommer du att se att varje dag börjar med siffran 2. Och siffran 2 är siffran för balans. JoAnna påminner om att du frågade vad du ska fokusera på varje dag under den sju dagar långa bron, och vi kommer att ge vårt perspektiv på det, det är att fokusera på balans.

I människans tredimensionella medvetande är huvudfokuset dualitet vilket orsakar obalans, förstår du. Eftersom man alltid försöker bestämma: vad man ska välja, rätt, fel,

… tredje chakrat, den 24:e balanserar det fjärde chakrat, den 25:e balanserar det femte chakrat, den 26:e balanserar det sjätte chakrat, den 27:e balanserar det sjunde chakrat, den 28:e balanserar det åttonde chakrat. Och som sammanfattning (hoplagt blir det elva) vilket är den 29:e som innebär bemästrande, siffran för bemästrande.

Så vårt perspektiv är att varje sju dagarscykel måste fokusera på balans. Och när man uppnår balans rör man sig förbi dualitet och förbi bihangen i det tredimensionella medvetandet. Namaste.

OWS: Underbart perspektiv. Ja.

Gäst: Ja, tack. Det var helt underbart. Tack.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga, Snälla?

OWS: Ja?

Gäst: Jag har ofta undrat. Jag har en tanke, jag vet inte säkert men jag tror att andra i samtalet har det också. Vi går in i inkarnation efter inkarnation efter inkarnation tills vi når en tid för uppstigning, om jag förstått rätt. Varför är det så och har det att göra med de tolv tecknen i zodiaken, med de tolv lärorna? Kan ni vänligen svara på det?

OWS: Det vi kan säga dig, Kära Syster, är att när du fortsätter att gå igenom inkarnation efter inkarnation efter inkarnation, så har du befäst utvecklingsprocessen här på denna planet. Och det var nödvändigt för dig att göra det, för att bli helt involverad i människans medvetenhet, och kunna förstå den dualitet som finns här och vara en del av den dualiteten. Med andra ord, det finns tillfällen när du har varit mer på vad du skulle kalla den mörka än den ljusa sidan, och nästa gång balanserades det. Det handlar om att komma i balans.

Och du har gjort det i liv efter liv efter liv. Du kallar det karma. Det finns saker som du måste gå igenom för att skapa balans. Ni har alla arbetat er igenom sådant och nu kommit till den punkt där karma, som ni förstått i denna evolutionära process här, inte är över än. Det handlar inte om den karma som kanske skapas nu. Du kan fortfarande skapa karma under denna livstid. Det handlar om karma som följt med från tidigare livstider. Med andra ord så har du ett “tomt blad” nu.

Och eftersom du nu har ett “tomt blad” så kan du fokusera på de bihang du tog med dig från tidigare liv, och att du nu arbetar med att frigöra dig, släppa taget och neutralisera. Det är vad hela uppstigningen handlar om, att komma till den punkt då du har neutraliserat alla bihang som fortsätter att hålla dig tillbaka, förstår du? Och det är för att du har kommit hit livstid efter livstid som du verkar stå still på samma ställe, men det gör du inte. Det går alltid framåt även om du inte tror det. Det handlar alltid om balans. Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Får vi det?

Gäst: Ja, det får du, Raring.

Shoshanna: Kära Syster, antalet liv som var och en av er lever är bortom det ni kan uppfatta, ligger bortom er förståelse. Det här är ett liv. Det liv ni lever här på denna planet i detta ögonblick, kan vara svårt eller inte.

Det som är lektionen här, är att inte ta er själva på alltför stort allvar. Vi ser att många är invecklade i livets allvar. Nå, det är inte så allvarligt eftersom ni kommer att leva liv efter liv efter liv. Och det är upp till var och en att avgöra hur man ska kunna leva det livet i glädje, kärlek, förståelse för andra och att vara i balans, förstår ni.

Så ni lever varje liv för att expandera så som er själ bestämmer. Om ni inte lever ett liv, så skulle ni bli stillastående. Och själen och Källan vill inte vara stillastående, så ni är tillåtna att som medvetna varelser leva varje liv på ett expanderat sätt, så att ni lär er, växer och bli större, kanske till och med få leva ett liv som en planet en dag. Förstår du, Kära Syster?

Gäst: Ja det gör jag, tack.

Shoshanna: Den potentialen finns i varje varelse. Det är en underbar sak. Inget att se ner på, utan något att vara glad över. Namaste.

Gäst: Så ni säger att detta inte är den enda planeten som jag har inkarnerat på. Jag känner att jag har inkarnerat många, många gånger på denna planet; eller hur?

Shoshanna: Kära Syster, får vi dela med oss en gång till?

Gäst: Ja, varsågod.

Shoshanna: Denna varelse har funnits i många system, har levt många gånger, har tagit olika kroppar, expanderat och vuxit mer än någon ens kan föreställa sig. Så frågan som ställs, ”har jag inkarnerat på andra planeter, eller har jag varit här många gånger?” Det går inte ens att föreställa sig hur många gånger varje person har expanderat som en själ. Namaste.

OWS: Och ni kommer helt klart i många fall från mycket högre dimensionella vibrationsfrekvenser. Och Shoshana sa att du kanske en dag skulle kunna bli en planet, men vi skulle också vilja säga, att många av er har varit planeter tidigare. Ni har besjälat planeter. Ni har besjälat stjärnor. Ni har antagligen till och med besjälat centralsolar. Och ni kommer från så mycket mer än vad ert lilla tredimensionella medvetande ens kan börja fundera över. Långt bortom vad ni kan föreställa er.

Gäst: Wow! Jag måste säga, det här är absolut mer än jag kan ta till mig, så att säga. Ja, Sir. Tack så mycket för allt ni gör och ert engagemang för oss, En Som Tjänar. Tack.

OWS: Varsågod. Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja. Jag jag skulle vilja säga något.

OWS: Ja?

Gäst: Min fråga relaterar till det denna Kära Syster just frågade. Jag har funderat över, om det här verkligen är nödvändigt: Jag är medveten om att vi har möjlighet att utforska tidigare inkarnationer. Är det verkligen nödvändigt? Jag vet att det är ett val. Är det fördelaktigt att göra det?

OWS: Frågar du om det är nödvändig att titta på dina tidigare liv, för att ta reda på vem du var tidigare, är det det du frågar?

Gäst: Ah, inte riktigt i detalj, bara i största allmänhet.

OWS: Då förstår vi inte din fråga.

Gäst: Låt mig omformulera den.

Shoshanna: Vi kan dela med oss.

Gäst: Okej.

OWS: Ja. Omformulera den.

Gäst: Jag omformulerar. Till största delen har jag undrat om det verkligen är nödvändigt för någon att undersöka sina tidigare liv, och hur det kan vara till nytta för vår nuvarande livstid.

OWS: Det är inte så mycket det att det är nödvändigt, men det kan vara till hjälp för de som anser att det skulle hjälpa dem. Det är inte något som alla behöver göra eller ens uppmuntras att göra. Men det finns tider, ögonblick, när någon vill veta. De vill veta.

Hur många gånger har ni inte ställt er frågan under era liv, inte bara under denna livstid, utan kommit till den punkt då ni har ställt er frågan, ”Vem är jag? Var kom jag ifrån?” Och så snart ni börjar ställa dessa frågor, så börjar man vakna, förstår du? Det är de som ännu inte har ställt frågan, eller kanske har börjat ställa den, men inte riktigt bryr sig om att få ett svar på den. Men när du söker, ska du finna. Det sades för länge sedan: ”Be så ska du få, sök och du ska finna, knacka på och dörren ska öppnas.” Det är vad det här handlar om.

Om du vill veta vem du verkligen är under den tid du lever här på denna planet, kan det vara något du skulle vilja undersöka. Men det är verkligen inte nödvändigt. Det är naturligtvis av val.

Men återigen, allt handlar om att finna balansen inom er. Shosanna?
Shoshanna: Vi kan dela med oss ​​av detta. Får vi det?
Gäst: Naturligtvis.

Shoshanna: Kära Syster, det vi skulle säga om detta är det som En Som Tjänar har sagt, det inte är nödvändigt att undersöka någonting alls. Det vi finner är att om någon får en glimt av något, ett minne av något eller vill få en rad minnen från tankar, så finns det en anledning till det. Anledningen är att det här personens Högre Själv knackar på dörren och ber den att utforska en aspekt av sig själv, som skulle berika livet den lever nu. Alla meddelanden från andra livstider, alla minnen, är till för att berika det liv du lever nu. Så om du inte vill ha en massa tankar eller en rad minnen, så har du möjlighet att göra ett val. Men oavsett val så lovar vi dig, att du kommer att minnas dessa saker, få glimtar av dessa saker eller drömmar om dessa saker, eftersom budskapet som försöker komma fram är viktigt för dig i detta liv. Namaste.

Gäst: Tack. Jag Förstår.

OWS: Vi måste säga att någon rör sig runt under detta och har inte stängt av ljudet på sin telefon. Du kan inte ha ljudet på och fortsätta att göra saker i ditt kök, eller vad det nu är du gör. Avstå från det. Stäng av ljudet på telefonen om du inte ställer någon fråga här.

Finns det några andra frågor?

Gäst: Ja. Jag har en som gäller mig själv..

OWS: Ja?

Gäst: Jag har haft några mycket starka upplevelser under de senaste veckorna. Den senaste var i går. Jag satt bara och läste och lyssnade sedan på musik, jag tittade upp och ett par meter ifrån mig kunde jag se energi. Partiklar som såg ut som regn. Men det var inte regn, jag var inomhus. Så det fanns ingen orsak till det. Jag undrar vad jag såg och vad syftet var med det?

OWS: Det som händer med dig, liksom andra här som upplever den här sortens saker, har vi talat om tidigare, och det är glimtar av de högre vibrationernas dimensioner, och ni börjar göra det mer och mer nu.

Eftersom du tog upp det här ämnet tidigare i din diskussion om “The Ring Pass Not”, och det är det du upplever. Du stiger in i ringen och stiger ut igen. Stiger in i den och stiger ut igen. Men när du väl går in i den och rör dig bortom den för mer varaktighet, så att säga, då har du helt gått in i den högre dimensionen.

Och det är inte så att du inte kan komma tillbaka, det kan du också. När du kommer in i de högre dimensionerna kan du alltid komma tillbaka. Men det finns i en mening en vibrationsbarriär där, för att skydda de som är i de högre dimensionerna, från de i de lägre dimensionerna att kunna ta sig upp i den. Vi kan inte gå vidare med det nu, eftersom det tar upp många andra ämnen i den världen.

Men bara förstå att du upplever rörelsen från en dimension till en annan tillfälligt, och sedan kommer du tillbaka ner av någon anledning. Och sedan upplever du det igen, och får då dessa glimtar på vägen. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela med oss. Vi kan inte tillägga så mycket till det som En Som Tjänar har sagt, men vi vill ställa en fråga till dig, Kära Syster, om vi får?

Gäst: Ja. Varsågod.

Shoshanna: Vi skulle vilja fråga vad du tror att du såg.

Gäst: Ja, jag trodde att det var energi för ökat beskydd kanske, för vi har alla dessa skyddsverktyg, böner om beskydd. Jag tänkte också att det kanske kan vara ett extra skydd på grund av situationen här, med de chemtralis som har kommit tillbaka. Och jag menar som i förra veckan, då du Shoshanna sa att de andra energierna hittar annat att göra då. Så jag har jobbat mycket med naturen, så det var vad jag trodde. Kanske kom naturens krafter, och det var deras sätt att visa mig sitt beskydd.

Shoshanna: Får vi ställa en annan fråga?

Gäst: Visst.

Shoshanna: Behöver du mer skydd än du redan har?

Gäst: Det är en bra fråga: behöver jag mer skydd? Jag antar att jag måste känna att jag behöver det i någon måtta. Det är en fantastisk fråga. Jag har aldrig tänkt på det.

Shoshanna: Kan vi få erbjuda en annan aspekt, ett annat perspektiv?

Gäst: Ja tack.

Shoshanna: Kära Syster, på en sekund kan du be om beskydd för hela ditt liv. Det råder inget tvivel om att du måste be om mer. Vi säger att du inte tror att du är helt beskyddad, men du är det. Om du inte tror det så är du inte det. Och då kommer du att fortsätta att be om mer.

Vi kommer att berätta för dig från det vi kan se i din själ, i din inkarnation, att du är helt beskyddad, men du måste tro det hela tiden. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Ja. Och vi tillägger: kom ihåg, att tro är att se. Tänk på att när Yeshua gjorde de så kallade mirakelhealingarna, tror ni att han ifrågasatte eller tvivlade på att man skulle bli healad av det han gav dem? Nej. Han ifrågasatte aldrig det. Och han kom aldrig tillbaka efteråt och frågade: ”Nå, fungerade det?” eller ”känner du att du har blivit botad?” eller något liknande. Han gjorde det bara, visste det, och så var det med det, förstår du?

Och det är vad ni alla behöver göra för att också förstå. Oavsett om det handlar om beskydd, som du talar om här, healing eller vad det än är. Vet att i och med att ni gjort det, så är det gjort. Det är inte något ni måste ifrågasätta efteråt. För börjar ni ifrågasätta så försvinner det, och är då inte längre ”tro är att se”, det går tillbaka till ”se är att tro”, förstår du? Och det fungerar inte i högre vibrationsfrekvenser och dimensioner.

Shoshanna: Vi vill tillägga.

Gäst: Ja, kör på.

Shoshanna: Kära Syster, vi vill inte låta hårda. Vi ber om ursäkt om vi gjorde det. Det vi kommer att berätta för dig är att i din meditation, i din livsstil i detta ögonblick, sker en stor expansion i ditt liv, och ditt tredje öga öppnas upp vitt och brett. Det är därför du kan se in i en annan dimension när du öppnar ögonen. Det handlar dock inte om att skydda dig själv. Det handlar om expansion just nu, i din inkarnation. Namaste.

OWS: Ja.

Gäst: Namaste. Tack.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Jag har en fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag missade första delen av mötet, diskussionen. Det låter som ni alla redan har diskuterat The Ring Pass Not. Jag pratade med James häromdagen om The Ring Pass Not på grund av kanaliseringen om den sju dagar långa bron eller portalen. Då sades det att människor har möjlighet att inte behöva gå igenom The Ring Pass Not, och då lämna den mänskliga upplevelsen. Så jag antar att jag hittar något där ni fortsätter att berätta om dessa bihang. Så om jag förstår rätt, om du under denna tid kan komma till den balans som Shoshanna talade om, och släppa alla bihang, dör du sedan? Eller menas det att du stiger upp?

OWS: Du kan gå igenom dödsprocessen och inte behöva gå igenom The Ring Pass Not. För i dödsprocessen har du redan släppt alla dessa bihang.

Gäst: Åh, jag förstår.

OWS: Men om du är i livsprocessen, som ni alla är, så måste ni komma till den punkt då ni uppnår den balans som vi talat om, till neutraliteten då bihangen släpps för att kunna stiga upp helt.

Now remember, the Ascension is a process. It is not an overnight sensation that occurs, although it can be that. But it is a process that you are going through. And at some point, you will come to that neutrality point where it is now time to move ahead. And it will be a conscious knowing choice at that point when you get to there.

Kom ihåg att uppstigningen är en process. Det är inte något som händer över en natt, även om det kan vara så. Det är en process du går igenom. Och vid något tillfälle kommer du till den neutrala punkten, där det är dags att gå vidare. Och det kommer att vara ett medvetet val, när du kommit dit.

Gäst: Okej, jag förstår. Ytterligare en fråga: varför kallas det en ”ring”, som i ”The Ring Pass Not”.

OWS: ”Ringen?”

Gäst: Ja. Du vet, ”The Ring Pass Not.”

OWS: Detta är forntida kunskap, de forntida mysterierna. Och den är en del av det. Det är inte så mycket en ’ring’ så som du tänker dig, utan en plats av vibration. Det är inte en fysisk plats. Det är en plats av vibration, en vibrationell frekvens.

Och tanken om en ’ring’ var bara något som någon kom på vid något tillfälle. Kan inte säga mycket mer om det.

Gäst: Okej.

Shoshanna: Vi kan dela med oss ​​av detta.

OWS: Ja, snälla gör det.

Shoshanna: Får vi det?

Gäst: Ja.

Shoshanna: Ringen är en cirkel. Du står mitt i en cirkel. En ring är en cirkel, och det är därför personen som identifierade detta, kallade den för en ’ring’.

Gäst: Okej. Då så.

OWS: Mycket bra. Mycket enkelt. Ja.

Gäst: Okej. Tack.

OWS: Ibland är ett svar enkelt.

Gäst: Ja. Nå, okej (skrattar).

OWS: Finns det andra frågor nu?

Gäst: En Som Tjänar?

OWS: Ja?

Gäst: Hej. I går kväll satt jag ute, som jag gör varje kväll under och efter min andakt. Hur som helst, jag har många träd runt mig. Grannarna bredvid har högt gräs och många avbrutna grenar. Och jag hör alltid något djur, våra vackra släktingar, som antagligen hoppar från ett staket för jag hör ett stort brak, som om en massa pinnar bryts av, och sedan hör jag hur den rör sig. Det låter som om det vore en tvättbjörn eller något annat som brakar igenom och försvinner.

Men i går kväll vid samma tidpunkt hände något ovanligt. Det hade regnat mycket, så allt var ganska blött där ute. Hur som helst, sedan hände något, kanske tre eller fyra gånger: det jag kände och hörde, kom allt på en gång. Och jag hörde det på hela baksidan, inte bara i det här området där jag vanligtvis hör det. Det kändes som om allt bara började röra sig runt mig, först ca 30 meter bort och sedan ca 10 meter. Och det bara vibrerade, vibrerade, vibrerade, bara ljud och rörelser, som om något gick. Men det fanns runtomkring samtidigt. Och jag tänkte att eftersom det hänt mer än en gång, så insåg jag faktiskt att det inte var ett djur, det är något annat. Någonting händer. Kan ni förstå något? Vad kan ha hänt?

OWS: Det ”något som händer” är en exakt beskrivning i termer av det är inte är ett djur, utan det är själva medvetandet omkring dig som du blir medveten om. Medvetet liv, förstår du? Runt dig. Det är så vi skulle vilja svara. Shoshanna, har du något att tillägga?

Shoshanna: Vi håller med om att det är en rörelse i medvetandet.

OWS: Ja.

Gäst: Okej. Ja, för allt kommer på en gång. Allt händer samtidigt och det fortsätter. Det vibrerar. Det fortsätter i skulle jag säga 30-60 sekunder, det fortsätter, det rör sig, det rör sig, det rör sig.
OWS: Inser du, Kära Syster, att ju mer det här händer, ju mer du tror att det händer, desto mer kommer det att fortsätta. Och ju mer det fortsätter att hända, desto mer kommer du att tro det. Och ju mer du tror på det, desto mer kommer det att fortsätta, förstår du? Igen och igen och igen. Det är så det är.

Gäst: Okej.

Shoshanna: Får vi dela med oss?

Gäst: Visst. Tack. Ja.

Shoshanna: Vi vill dela vårt perspektiv på detta, Kära Syster. Får vi det?

Gäst: Ja, Kära du, ja.

Shoshanna: Vi kommer att berätta att vi får en glimt av att det är någon tyngd som orsakar det. Känner du dig inte tung i huvudet när detta inträffar?

Gäst: Om jag är tung i huvudet, är det det du säger?

Shoshanna: Ja. En intensitet i ditt huvud?

Gäst: Hm. Jag hade min andakt. Jag är inte säker på om jag märkte det. Men fortsätt. Jag börjar verkligen bli nyfiken.

Shoshanna: Det vi upptäcker är att din hjärna som är knuten till ditt sinne, vilket är knutet till ditt Högre Själv, rör dig genom tid och rum för att utöka din förståelse och medvetande om vad som händer runt dig. Det är vad som händer. Du befinner dig i ett expansivt utrymme, om det kan få dig att förstå. Det är vad vi ser här. Namaste.

Gäst: Tack.

OWS: Ja. Det är en expansion av medvetenheten som kan liknas vid det du skulle uppleva om du skulle ta vissa hallucinogena läkemedel, och liknande saker som ayawaska, svamp, vilka expanderar medvetandet. Det är det du gör utan att ta något av detta.

Gäst: Mycket bra. Tack (fnissar). Tack Shoshanna också.

OWS: Ja.

Shoshanna: Namaste.

OWS: Finns det några andra frågor här innan vi släpper kanalen?

Gäst: Ja. Jag skulle vilja ställa en fråga när det gäller upplevelsen av den Stora Solblixten. Kommer den från solen i sig själv till alla människor? Eller är det individuellt?

OWS: Solen, din sol, deltar i det så att säga. En mycket stark och viktig deltagare. Men det gäller alla planeter i Galaxen, hela Galaxen, Galaxens Centralsol och bortom det. Alla deltar i detta, inklusive alla de många skepp som finns här ute. Alla de kosmiska varelserna som finns runtom hjälper också till i hela uppstigningsprocessen. Så ja, allt är en del av det. Har du något att tillägga, Shoshanna?

Shoshanna: Det har vi inte.

OWS: Mycket bra. Var det tillräckligt som svar för dig?

Gäst: Så man kan gå igenom en Uppstigningsprocess genom att få en reaktion från solen, se färger och ringar och sådant?

OWS: För många kommer det att bli en synprocess. De som har öppnat sitt tredje öga kommer att bli medvetna om något som är ovanligt, mer extraordinärt, så att säga. Vissa kommer att se färger. En del kommer att känna vågor av energi. Det kommer i många olika individuella aspekter. Individuellt för varje individ. Så vi kan inte säga exakt hur det kommer att bli. Och vi kan inte heller säga exakt hur det kommer att vara, för det har aldrig tidigare hänt i detta avseende. Inte på det här sättet. Okej?

Gäst: Okej. Jag hade en upplevelse igår och den bredde faktiskt ut sig över hela vardagsrummet. Det var rött, blått, grönt och magenta i en cirkel. Och när jag lämnade mitt rum och gick ner, såg jag också det gröna utomhus. Även vägen var grön.

OWS: Ja. Detta kan vara ett exempel på en expansion av medvetandet som hände i det ögonblicket, och du kunde få de glimtar som vi talat om ett tag här.

Gäst: Tack.

Shoshanna: Men detta är inte det sista i uppstigningsprocessen.

OWS: Nej. Självklart inte.

Gäst: Okej.

OWS: Det återstår mycket ännu.

Gäst: Ja. Okej. Tack så mycket.

OWS: Det kommer ännu mer och viktigare saker.

Gäst: Ja. Tack så mycket. Jag älskar er båda.

OWS: Ja. Vi älskar dig också. Finns det andra frågor här?

Då tror vi att vi redan har svarat på de frågor som fanns i e-postmeddelandet, så det verkar inte nödvändigt gå igenom dem igen, stämmer det?

Gäst: Ja, tack.

OWS: Ja. Då är vi klara för denna gång. Shoshanna?

Shoshanna: Vi har ett meddelande.

OWS: Ja.

Shoshanna: Kära Ni, vi kommer att berätta vårt perspektiv på Uppstigning. Uppstigning kräver balans och kräver att ni lever i nuet. När ni finns i nuet 100% av tiden, så kommer ni att upptäcka att det inte finns någon anknytning till det förflutna, och att det inte finns någon anknytning till framtiden. Då finns det inga bihang, och inga program körs. Ni lever ert liv ögonblick för ögonblick, och det kommer att expandera ert medvetande bortom det ni för närvarande kan förstå, och det kommer att skicka er som raketer till högre medvetande och till slutförandet av Uppstigningen. Namaste.

OWS: Mycket bra. Och vi avslutar med detta: vi kommer att ge er en liten hint om det som kommer att komma. Ashtar talade om det för några veckor sedan, då han sa att det skulle komma ett tillkännagivande, faktiskt många tillkännagivanden, men särskilt ett som kommer att väcka upp många fler. Och det är fortfarande i processen. Varken Saint Germain eller Sananda nämnde detta, och därför säger vi inte mer, utan vi hänger bara upp en liten morot framför er, okay?

Shanti. Frid vare med er. Vara den enda.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org

Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
“Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...