Sananda och Maria Magdalena via Fran Zepeda, 13 juni

Jesus Sananda

Sananda och Maria Magdalena, 13 juni 2016
via Fran Zepeda
Om den Gudomliga Alkemin i Era Välsignade Gudomliga Jag

Yeshua och Maria Magdalena:

Var hälsade våra Kära!

Vi är Yeshua och Maria Magdalena. Vi kommer till er i dag i välsignad Frid och Kärlek. I den Gudomliga Alkemi som pågår, av ert välsignade Gudomliga Jag som integrerar med ert välsignade fysiska fordon, är det uppenbart att vad ni en gång trodde var ni, går vid vägkanten. Nya insikter och kunskaper kommer in ert medvetande varje dag och varje ögonblick. När ni anammar detta nya medvetande, som sakta och permanent ersätter den verklighet ni en gång kände till, är ni tvungen att omstrukturera er verklighet bit-för-bit.

Och skåda denna nya verklighet i all sin glans. Det är som om ni omedelbart skiftar till en ny plats inom er och sedan en ny plats utanför er som en följd. Kära ni, med glädje ser vi och upplever detta nya kärleksfulla liv som ni skapar med varje överlämnande till detta nya medvetande, som genomsyrar er allt mer och kärleksfullt.

Åh vilket underbart liv ni skapar. Varje gång ni släpper ett gammalt mönster eller en gammal tanke eller en gammal övertygelse, öppnar ni ert liv och hjärta för så många nya perspektiv. Välkomna ert nya liv med Glädje och Frid när ni tar emot och accepterar nya insikter och skapelser, som är en del av denna nya vibration som ni har gått in i nyligen.

Ni kan känna en Lätthet och en Expansivitet ni aldrig har upplevt tidigare, och med hjälp av detta blir ni öppen för ännu mer lätthet och expansivitet, med varje andetag ni tar i detta vibrerande KärleksLjus som är tillgängligt för er Nu.

Ni kanske märker att detta nya Ljus som kommit in på senare tid är av en förfinad kvalitet. Det kan ta andan ur er. Det rymmer så mycket potential. Det kräver att ni flödar med det och välkomnar det, obehindrad av tidigare restriktioner för hur ni ska ta emot det eller uppfatta det.

Det är helt och hållet av en annan kvalitet, så kroppen kan behöva lite tid att anpassa sig. Men medan ni gör det kommer ni att märka att ni är så skicklig på att flyta inuti och hos denna vackra kärleksfulla energi, som väcker upp era kristallstrukturer ännu mer än någonsin. Bara öppna upp för det och låt det göra sitt jobb.

Ni lär er att vara flytande och samtidigt hålla er vördnadsfullt grundad i, och respektfull mot, ert fysiska fordon, i full kontroll och integrering med det, ur synpunkten och fokuset av ert Gudomliga Jag, ert Högre Jag. Denna övergång till en mer integrerad, kärleksfull gemenskap av er själ med ert fysiska jag blir förvånansvärt lättare då ni låter det Gudomliga Ljuset och Kärleken omsluta er och stödja er, utan att försöka analysera det eller rikta det.

Rädsla som brukade styra er ersätts nu av en självsäker kärleksfull bekräftelse, av era gudomliga möjligheter att skapa det liv ni önskar. Lägg märke till hur lätt ni kan flytta fokus från sådant som brukade hämma er rörelse framåt. Ni är på god väg mot sublim Glädje och Expansivitet och har så många möjligheter.

Vi, Yeshua och Maria Magdalena, är hedrade över att komma till er idag för att leverera detta budskap, för vi märker att så många av er upplever och förstår vad vi talar om. Och det finns så mycket mer, kära ni. Ju mer ni släpper era rädslor och era gamla föreställningar, och hoppar in i det okända, fylls ni med så många möjligheter till Förundran och Glädje. Förstå detta, kära ni, på er djupaste nivå. Det finns ingenting som ni inte kan göra nu, inom denna vackra Gudomliga Närvaro som ni Är, för ni är inte längre bunden till och av dualitetens begränsningar.

Genom att vända er bort från dualiteten, omfamnar ni era vackra Gudomliga Jag och påbörjar er Enhetsresa, med alla aspekter av er själv. Och det är så vackert att se er blanda era högre aspekter och flyta bland de expansiva energierna av Gudomlig Sällhet, medan er fysiska kropp fogar sig och ger näring och stödjer detta nya Varande.

Ni är alla så vackra i er strålande, lysande, Gudomliga Närvaro. Vilken vacker värld detta börjar skapa. Avskräcks inte av något ni ser eller hör av motsatsen, för ni banar verkligen vägen för en fredlig och vacker Ljusvärld, som är närande och stödjande för alla, med varje andetag ni tar i denna vackra energi av Guds Kärlek och Ljus som kommer in i ert Varande nu.

Vi ger er vår kärlek och vårt stöd i detta. Ni är inte ensam.

All vår Kärlek,

Yeshua och Maria Magdalena

AUDIO: https://franheal.files.wordpress.com/2016/…

Copyright © 2011-2016 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message on your blogs and websites, provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. Any other use of this material is prohibited without written permission www.franhealing.com   www.franheal.wordpress.com www.ouremergingdivinity.com

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...