Sananda via James McConnell, 5 mars, 2017

Sananda

via James McConnell

5 mars, 2017

 

Jag Är Sananda. Jag kommer ofta till denna grupp för att tala på det här sättet, för att vara en del av det uttryck som ni nu är. Jag kommer ofta med uppmuntrande ord, ord som talar om för er att ni befinner er nära slutet, att ni är nära mållinjen. Idag gäller detta fortfarande.

Men idag önskar jag tala om alla de förändringar som sker i bakgrunden, de som ni ännu inte kan se. Vissa av er börjar bli medvetna. Vissa av er håller på att vakna upp från den slummer som ni har vistats inom under en så lång tid och vissa av er börjar också vakna upp ur denna slummer på grund av att medvetandet håller på att skifta. Det råder inga tvivel om det. Om ni kunde se från vår utsiktspunkt här på vårt skepp New Jerusalem, om ni kunde se så som Ashtar och jag och många andra ser, när vi tittar ner på jorden och vi ser glimtarna av ljus tändas där det tidigare bara fanns en glöd. Nu finns en låga som lyser inuti. Det är vad som sker och dessa lågor snabbas på överallt runtom planeten, alltmer för varje dag. I varje ögonblick vaknar en ny, och en ny börjar att skifta. Detta är en storslagen tid för oss alla, att få uppleva skiftet, att få uppleva denna förändring, för ni har alla jobbat mot detta. Fastän ni inte är medvetna om att ni gör något, fastän ni tror att ni bara går igenom ert dagliga liv och en gång i veckan kommer till en grupp som den här och det är allt ni gör, till och med det, när ni gör det, så tillför det en ofantlig mängd förändring och ett medvetandeskifte. Om ni bara kunde ana hur mycket ni inverkar på det hela och hur det hela påverkar er, för när en sträcker ut sig till en annan, så sträcker sig den andra ut till ännu en annan och så igen och igen och igen. Det är hur ljuset sprider sig. Detta är hur medvetandet förändras, hur kärleken delas runtom planeten.

Ni är de som gör detta. Vi finns här för att hjälpa till men vi kan inte göra det för er. Nu finns de runtom på planeten – relativt få – som försöker hålla allt detta tillbaka. Hålla tillbaka hela denna rörelse av ljuset, för de känner sig inte bekväma inom ljuset. De känner sig bara bekväma inom skuggorna. Men jag talar nu om för er att skuggorna håller på att bli belysta. De är på väg att komma ut ur sitt skuggtillstånd och förs ut till det öppna och de blir belysta för att alla ska kunna se dem, för att alla ska kunna bli medvetna om dem. Och detta är nu den process som helt och hållet är på väg att skifta så att många, många fler ska kunna bli medvetna om allt som har hållits dolt och inte längre ska vara dolt, det ska bli avslöjat som sanningen. Nu talar jag om flera saker: ert politiska system, ert ekonomiska system, det som många benämner det förfärliga systemet av människohandel. Ja, jag talar om det.

Jag talar om detta för det handlar om medvetenhet, det handlar om medvetandet som håller på att skifta och om ni inte är medvetna om det – de inom det ’kollektiva ni’ är inte medvetna om dessa förändringar – så fortsätter ni att sova och ni fortsätter att vara programmerade. Så den som sover måste vakna! Den som sover måste väckas upp. Och när ni vaknar upp hjälper ni det kollektiva medvetandet eller människans universella sinne att också vakna upp.

Det är många saker som sker. Det förekommer många arresteringar som redan har skett, många har redan tagits bort från världen. Ni är inte medvetna om detta, för de har ersatts med – tro det eller ej – hologram. De har blivit ersatta med en holografisk representation av sig själva. Men inte ett sådant hologram som ni känner till. Med all säkerhet inte. Men de hologram som jag talar om är fysiska på det sättet att ni kan vidröra dem, ni kan känna dem, de har känslor, men de är avprogrammerade från det som de tidigare var. De har blivit upplysta från det som de tidigare har varit, eller de har blivit upplysta. Så de som fortfarande bär detta mörker inom sig har tagits ut ur bilden. Inte genom en tredje-dimensionell avrättning, utan de har avlägsnats, bort från denna planet och blir rehabiliterade, de får en möjlighet att gå tillbaka till Ljuset, för ingen är någonsin förlorad om de inte i den slutliga analysen väljer att förlora sig själva. Detta är naturligtvis som allt annat, deras val.

Så bekymra er inte över det. Bekymra er nu över er själva och dem omkring er, era nära och kära i er omgivning, när ni fortsätter sträcka ut er för att hjälpa till på alla sätt ni kan. För det är vad ni kom hit för att göra, mina bröder och systrar, ni kom hit för att vara Kärlek, att dela Kärleken. Ni kom hit för att hjälpa till i denna övergångsperiod och slutligen, ni kom hit för att ta del i denna uppstigningsprocess och för att hjälpa till i uppstigningen. Detta är ert uppdrag. Detta är ert uppdrag. Detta är vad ni kom hit för. Många av er ska fortfarande bli inkallade till tjänstgöring. Men ni kommer att bli kallade till tjänstgöring, för som the One Who Serves flera gånger har sagt, så befinner ni er i en lärdomsperiod. Ni övar på att bli de som ni var ämnade att vara och de ni alltid har varit.

Jag Är Sananda. Nu ger jag utrymme för en annan som kort ska dela med sig till er om skeppen och vad som är på väg som ett resultat av det. Må hela min frid och kärlek vara med er alla.

Kom ihåg att jag och vi alla som ger vägledning till er just nu, ständigt finns på bara en visknings avstånd. Ni behöver bara kalla på oss.

Må frid och kärlek vara med er alla.

 

 

http://www.ancientawakenings.org

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...