Sananda via Ann Dahlberg, 10 augusti, 2018

Sananda

Fredag 10 augusti 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda som skriver till er idag. Jag vill bara säga att världen som den ser ut idag kommer att ruckas i sina grundvalar. De grundvalar som har varit de senaste tusen åren. De håller inte längre i den utveckling som Jorden just nu befinner sig i. Det är mot ett liv i enighet och kärlek som Jorden nu rör sig till och där finns ingen separation från Källan. Källan som föder allt liv och endast består av överflöd i alla dess former. Det överflöd som vindarna bär till er nu, överflödet av kärlek och ljus. Har ni tänkt på att ni efter en stark meditation inte känner någon hunger även om ni före meditationen var hungriga. Närvaron av er själva och ljuset mättade denna hunger. Ni fick vad ni behövde i ljus och kärlek. Naturligtvis behöver ni äta och dricka men behovet blir allt mindre, när ni återvänder till era ljuskroppar. Allt finns redan där för er att ta del av. En kraft som är större och starkare än vad ni någonsin kan uppfinna och se i er lägre dimension av varande.

Det blir en omställning kära vänner på Jorden. En omställning som görs i medvetenhet och den föds inifrån ert kärleksfulla väsen. Inom er bor den kärlek som ni söker. Många har sökt den genom att åka land och rike runt. De har träffat otaliga visa och kärleksfulla människor. Men ändå … har de inte kunnat leda dig till ditt kärleksfulla hjärta, den visdom du har inom dig, så har de misslyckats eller så var tiden ännu inte inne för dig att finna ditt hjärta. Allt mognar fram i sin egen takt, allt växer fram från den visdom och de erfarenheter du har mött. En dag minns du en vis människas ord och får en aha-upplevelse av vad just det skulle betyda för dig och du kan ta ytterligare ett steg till ditt eget kärleksfulla väsen. Vi möter det vi ska möta för att få växa i anden till de som vi är innerst inne. Erfarenheterna har vi med oss för det är de som har format och givit oss den förståelse och den visdom som vi sedan kan förmedla till andra. Jorden och ni mina kära systrar och bröder har en oerhörd visdom lagrat i ert inre som i sin tur kan komma många andra till del när liknande situationer uppstår.

Ja, Jorden har nu stigit i erfarenhet och vishet, hon är oerhört aktad och älskad i hela Universum. Ni som har följt henne har en liknande historia bakom er. Det är en stor händelse, det som nu sker med Jorden och det kommer att ge återverkningar över hela Universom. En stor glädje genljuder genom rymden idag. En vibration så stark och intensiv att jag inte kan återge den här. Den är alltför stark för er levandes här på Jorden.

Med dessa ord lämnar jag Er nu och jag önskar Er en skön resa in i den nya tiden av ljus och kärlek.

Kärleksfullt

Sananda

You may also like...