Skapa din Värld – Jamye Price, February 17th, 2017

Skapa din värld

by Jamye Price | Feb 17, 2017

Välsignade varelser, det är alltid en speciell stund när vi möts i er medvetenhet för det är er medvetenhet som livar upp livet och för det i fokus och till erfarenhet som ni skapar. Er medvetenhet har en formande kraft som skapar. Ni hör mycket om att era tankar skapar er värld. Ändå, när du börjar tänka och fokusera, inser du att du inte har den omedelbara erfarenheten att skapa din värld. Det blir frustrerande, det blir förvirrande, men i ditt hjärta känns det rätt.

Ja, det känns rätt att era tankar och era känslor skapar er värld. Och det gör de. Det finns aspekter i det som ligger utanför din kontroll, men de är inte i din upplevelse. De finns utom din kontroll, men de finns inte i din upplevelse. Det betyder då att det du upplever behöver finnas inom din kontroll, eller? Inte helt.

Kontroll

Vi kommer inte måla upp en bild av att ni, vid den här tidpunkten, har full kontroll över att skapa er verklighet. Ni är för smarta för det. Om ni vill levitera nu, inser ni att det inte ingår i er förmåga – att ni reagerar för regler och upplevelser i era liv, som inte nödvändigtvis finns inom er kontroll. Men det finns en brytpunkt för kontroll, och det är den ni rör er emot, den brytpunkten.

Det är en process. Det tar tid, och det behövs arbete steg för steg för att komma dit där ni upplever saker i era liv som är fullständigt inom er kontroll. Dock kommer kontroll, vid den tidpunkten att vara en annorlunda upplevelse för er. Kontroll kommer inte att skapa er värld på utsidan, den kommer skapa världen på insidan. Det kommer att kännas mindre som ett behov, såsom ofta är fallet med kontrollerande av världen på utsidan, och mer som ett val av inre balans.

Det kommer att innebära att forma din inre upplevelse och förstå tydligt hur livet reagerar på dig. Ditt första steg till att nå den punkten är att börja arbeta med dina inre upplevelser, dina tankar och dina känslor, och att forma din inre värld med stor klarsyn, frid och lätthet.

Kontroll kommer att kännas annorlunda för er genom att ni blir skarpsinniga på att forma er inre värld. Den kommer att ha mindre rädsla och frustration, och mer fokus och uppfyllelse. Det kommer att kännas som en djup kontakt med dig själv och ett lättare flöde med Liv. Ditt första steg är att förstå vad som driver dig, vad som håller dig tillbaka, vad som håller dig i en inre upplevelse av att inte vara i balans.

Just nu gör ni ett viktigt arbete i att upptäcka er själva. Ni gör det viktiga arbetet med att förstå att älska er själva så fullt ut att all yta blir älskat till styrka. Älskat till styrka. För kärlek, i den här upplevelsen är inte alltid salighet. Ibland kan det vara förståelse, ibland är det att släppa taget. Ibland är det en förlust som i den stunden kan kännas som smärta, men som egentligen är en öppning eller en transformation från ditt nuvarande perspektiv.

Ändå känns inte alltid kärlek som positivt. Det ni lär er är att upptäcka er inre styrka så att alla aspekter av kärlek har ett positivt flöde i sig, även om det bara är en stund av förståelse, kunskap eller att släppa taget.

VAD SOM MANAR PÅ ER RÖRELSE

Nu vill vi tala om vad som manar på er. Vad är det som tvingar er? Vad är det som formar det som är du nu och som skapar de upplevelser du har? Vi talar ofta om er biologiska mekanism som har en perfektion i den här verkligheten och som har förmågan att expandera inom förhållandena för den fysiska världen, som har förmågan att ändra och skifta och skapa ett nytt du inom dessa förhållanden. Du kan ändra din inre värld och nära dig själv till styrkan av kärlek som skapar ett jämt flöde. På det sättet kommer du att röra dig utan någon som helst känsla av framtvingade eller tillbakahållande, endast rörelse. Ett lättare flöde med Liv.

Det är en av era första krafter: rörelse. Ni är i världen av rörelse. Tiden är en uppenbar del av den här verklighetens konstruktion; den markerar er rörelse och den manar ständigt på er. Ni vaknar, ni sover. Ni tankar, ni vilar. Rörelse är väldigt naturligt för er. Ni förblir inte stilla. Även i era stunder av fullständig stillhet, era icke-tänkande stunder, när ni håller andan, rör ni fortfarande på er. Ni utgår och tar fortfarande emot.

Rörelse manar på er. Även i stagnation, puttar och drar rörelsen er. Ni ser detta ganska tydligt i den växande eller nedbrytande processen. Ni är kontinuerligt i en transformationsprocess. Rörelse är konstant för er. PÅ samma sätt som kärlek har många aspekter, så har också rörelse det. Kreativitet är rörelse. Ni är kreativa och önskar nya upplevelser. Ni observerar och vill förändra saker.

Rörelse är inte endast något som händer er eller som ni väljer att utföra, det är något som ni är.

Er biologiska mekanism här på det här planet svarar på och är en del av alla aspekter av Jordens upplevelser. Ni rör er inte bara eller väljer att inte röra på er. Ni är rörelse, ni är kreativa, ni förändras eller känner effekterna av förändring. Rörelse manar på er. Er biologiska mekanism är upplagd för att svara och arbeta med rörelse.

Känslor i rörelse

Era känslor, det här är uppenbart för er, ni har hört att energi och rörelse är känsla. Det är korrekt. Känslor är menade att flöda. De är information om upplevelse och du är menad att flöda genom dem, att röra dig med dem, eller känna effekten av känslomässig rörelse. Antingen rör du dig med dem, eller känner du dig puttad eller tillbakahållen. Du känner friktionsresponsen. Du känner förändringen hända dig snarare än att röra dig med det flödet.

Känslor är ett intressant flöde av energi. Ibland förstås de; du känner igen dem och tillåter dem att flöda. Du kan också erkänna att du väljer att inte flöda på ett hälsosamt sätt en stund. Du kan undanhålla känslomässigt flöde, eller du kan notera känslor som flödar som inte verkar förenliga med dina önskningar.

Andra stunder känns känslorna nästan oåtkomliga. Du vet att det är något, men du kan inte riktigt få ett flöde som känns som en bra rörelse. Ibland känns det som att dina känslor inte är mogna. Har du haft känslan av oro eller bekymmer. Det är en rörelse som vill inträffa, men den är inte riktigt i flöde. Har du känt de där tårarna inom dig, men du kan inte få dem att flöda ut ur dina ögon: du vet att känslan är där, det finns ett tryck som byggs upp, men det har inte riktigt flödat med lätthet ännu.

Även de stunderna av känslomässig stumhet orsakar längtan efter rörelse. Många söker drama, oavsett medvetet eller omedvetet, därför att känslomässigt flöde är en naturlig del av den mänskliga processen. Det är kommunikationen från din biologiska mekanism som ger ett naturligt uttryck. Det är en grundläggande inre kontakt med den yttre världen.

Så även med dina känslor, inser du att vid den här tidpunkten, finns det delar av din inre upplevelse som inte ligger inom din kontroll ännu. Du lär dig att få tillgång till det flöde du behöver, därför att rörelse är naturligt för dig. Du söker den. Om du motsätter dig den för mycket, kommer din kropp börja reagera på friktionen kring dig.

Tankar i rörelse

Dina tankar, de är också energi i rörelse. De är energi som formar, förädlar, definierar och strömmar ut med tydlighet.

Dina känslor strömmar ut med kraft. Dina tankar strömmar ut med en tydlighet.

Du förädlar energi med dina tankar. Ditt sinne är skapat för att arbeta med rörelse och icke-rörelse väldigt naturligt. Ditt sinne kommer flöda konstant om du inte gör valet att styra flödet. Ditt sinne kommer flöda konstant om du inte gör valet att styra flödet. Detta är ett viktigt steg som du lär dig vid den här tidpunkten. Din biologiska mekanism är skapad till att arbeta för denna styrka med dig. Den är skapad till att kalla på dig till denna styrka av klarhet och förädling med dina tankar.

 

Låt oss ge dig ett exempel. Ditt sinne kommer flöda om du inte väljer att styra dess flöde. Har du märkt att du kan höra en sång, och delar av den kan finnas kvar och fortsätta upprepa sig okontrollerat tills något annat ersätter den? Har du också märkt att sedan något annat ersatt den, om du inom kort återvänder till de omständigheterna under vilka sången upprepade sig, kommer den att upprepa sig igen?

Ditt sinne tar konstant emot information, och om du inte väljer att styra dess flöde, kommer du att ha vilken information som helst flödande in i det.

När du är ung, är ditt sinne i ett mycket receptivt tillstånd. Du tar emot stora mängder känslomässig information därför att ditt sinne är fortfarande under utveckling i den här världen för att pussla ihop dina ord och dina förädlade tydliga tankar. Bred information, känslorna hos dem kring dig, kommer in i ditt sinne. Den lagras där när du börjar styra ditt mentala flöde. Genom att du åldras är ditt system tillgängligt för att formas till det du väljer snarare än att bara ta emot det som finns kring dig.

Emellertid, är de flesta inte lärda att forma sin inre värld. Och på det sättet jobbar ni nu som vuxna igenom mycket information som ackumulerats och det är nu tid att släppa därför att du avser forma din värld.

Ditt sinne kommer naturligt börja forma mönster och vanor. Det är en annan del av er naturliga rörelse. De vanor ditt sinne formar kommer att få dig att upprepa beteenden något omedvetet, och detta kan vara en stor styrka. De ber dig att fokusera mer och stärkas genom att du väljer de mönster du vill behålla, skapa eller släppa.

Anledningen till att ditt sinne formar vanor är för att kunna fortsätta vara kreativ, så att det kan fortsätta expandera och fokusera på annat. Information blir ett mönster eller lätt att upprepa så att du sedan kan fokusera på andra områden. Du ökar på dina upplevelser.

Formande av inre

På din väg av uppstigning, kommer dina omedvetna mönster som inte är i resonans med det du avser forma i din värld till ytan. Dina känslor och dina tankar arbetar naturligt med din rörelse. Det är en del av den du är och det som manar på dig.

Du kan stärka processen som formar din inre värld genom att observera dig själv och lyssna till din längtan. Vi rekommenderar ofta att observera din inledande respons utan att döma så att du kan erkänna vad som är omedvetet och som kommer till ytan. Om du har en stöttande eller positiv reaktion förstärk och fira den. Om du noterar en negativ reaktion, fira att du har upptäckt den och använd en stunds tankar och känslor till att omforma den till ett flöde som känns stödjande och hållbart.

Du kan fråga dig själv, vad skulle jag vilja skapa, uppleva eller känna? Använd sedan ditt sinne till att föreställa dig att det händer. Att föreställa sig är en del av din träning för sinnet. Det skapar en stark inre dialog med dig själv, snarare än monologen av okontrollerade tankar.

Ni befinner er i en spännande tid av förändring som ber er om mer inre fokus så att den subtila världens samspel blir mer medvetet för er. Era tankar och känslor är era subtila broar. Genom att ni förblir i balans och upprätthåller en klar avsikt, kommer ni att notera synkronisiteterna som händer, er indikator på anpassning. Synkronisitet är er första respons från den subtila världen på att saker ställer upp sig bara genom att du är där, snarare än att skapa genom agerande.

Ni lägger till en stor kraft till handling genom att ni arbetar inom era subtila broar först. Det är lika enkelt som att lyssna till dig själv mer, och att tillåta dina tankar och känslor att tala till dig för att göra det omedvetna till ett medvetet val. Det är lika utmanande som att upprätthålla ditt fokus bortom omständigheterna omkring dig. Välj ditt inre fokus först, därefter kommer kontakten med den yttre världen att följa.

Översättning: Anneli Davidsson

Du gillar kanske också...