Sananda via James McConnell, 8 juli 2018

Sananda via James McConnell, 8 juli 2018

JAG ÄR Sananda!

Dessa gånger som vi fortsätter att komma och vara med er, för att sammanfoga vårt medvetande med ert och ert med vårt, kommer att bli mer och mer frekventa, inte bara genom den här ”kanalkällan”, utan genom många källor runtom på planeten, för att dessa tider rör sig mot en ny förståelse, en utvidgad förståelse…, kalla det ett vidare avslöjande av sanningarna, som har varit undangömda så länge, för så många av er.

Dessa tider kommer till ett slut. Ashtar har talat om det. Sanat Kumara har talat om det. Ärkeängeln Mikael och många, många fler inklusive jag själv, har talat om dessa skiften och förändringar som ni är precis inpå nu.

Allt som krävs för var och en av er nu, är att fortsätta att utvecklas inom er själva, att fortsätta tillåta ert medvetande öka, såsom vibrationerna fortsätter att öka runtomkring er och inom er. För när energierna fortsätter att komma till planeten och röra sig in i individer – er inkluderade – så tar många av er in dessa energier och upptäcker att de är ganska kraftfulla, ganska starka och att de tenderar att förorsaka obalanser emellanåt i era kroppar, åstadkomma fysiska ändringar, fysiska förändringar, smärta om ni vill. Värk och smärta. Obehag av många olika slag. Vet att detta dock är flyktigt och kommer att passera. Denna smärta, dessa obalanser kommer att passera, eftersom var och en av er kommer mer och mer i balans för varje dag; mer och mer varje dag, när frekvenserna ökar och energierna fortsätter rulla in. Ni tar in dessa energier i er kropp: fysiskt, astralt, eteriskt, mentalt och till och med ”kausalt”. När ni tar in dessa energier; känn förändringarna som dessa resulterar i, när era fysiska kroppar bokstavligt talat ändras från kolbaserade till kristallina.

Först sker det på de högre nivåerna inom er själva. Slutligen kommer det till den fysiska kroppen också, eftersom ni alla är avsedda att röra er genom denna uppstigning och övergång som ni är i just nu, för att komma närmare och närmare er personliga uppstigning. Det som krävs är bara att fortsätta förstå och att fortsätta släppa taget om det gamla, det gamla paradigmet, den gamla programmeringen som håller er kvar ibland i denna 3-dimensionella illusion som har skapats här. Den skapades av en anledning. Den anledningen behövs inte längre. Dualiteten som ni har kommit att känna, har varit er verklighet här. Den skingras nu snabbt.

Ni känner bara till dualiteten vid den här tidpunkten om ni stannar kvar i den 3-dimensionella illusionen. Men, rör er bortom den, så upphör dualiteten som ni lärt känna, att existera. Inkluderat skulle vara alla de smärtor och allt lidande som ni också lärt känna; detta kommer också att upphöra. Det kommer inte att finnas då ni rör er in i dessa högre vibrationer.

Jag berättar för er nu, som Sananda, såsom Ashtar, såsom Ärkeängeln Mikael, såsom Sanat Kumara, såsom S:t Germain och alla de andra av våra bröder och systrar, att ni är vid målstrecket och det är tid för var och en av er att korsa mållinjen, för att få veta att först när ni korsar den, så ”korsar” ni de högre nivåerna inom er själva och slutligen i era fysiska kroppar; medvetandet inom er fysiska form kommer också att följa med.

Ni skulle kunna säga att ni har kommit fram. Det har ni. Men, bara om ni tror det! Tro på att ni har kommit fram; tro på att detta är slutet och början på nästa. Tro på det. Det kommer att vara där.

JAG ÄR Sananda. Jag lämnar er nu i fred och kärlek. Fortsätt att gå ut och sprida ljuset som ni alla är.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...