Sananda via John Smallman, 21 mars, 2020

 

Sananda

via John Smallman

den 21 mars, 2020

”Det förekommer inget gudomligt dömande”

 

Ni befinner er på randen till storslagna avslöjanden som kommer att förvåna och alarmera mänskligheten, gällande omfattningen om de mänskliga affärernas korruption och svek, vilka de som har styrt och kontrollerat er i eoner har engagerat sig i. Detta förs nu upp i ljuset av några ytterst tappra utredare med en oerhörd integritet. En del av separationens spel har varit motivationen hos dem som har hög intelligens att placera sig själva som ledare och kontrollörer, för att de anser sig stå högre än andra och därför vara förtjänta av makt och privilegier. De ser ”massorna” som verktyg vilka ska användas för att hjälpa dem själva att uppnå sina målsättningar. De har uppenbarat sig i egenskap av kejsare, kungar, diktatorer, stamhövdingar och människor av betydelse, vilka ”med all rätt” har ärvt sina positioner på grund av sina kungliga blodslinjer och de har sträckt sig mycket långt för att förhindra att dessa blodslinjer skulle bli ”smittade”. De har alltid varit väldigt hemlighetsfulla och har utan några betänkligheter gjort sig av med alla som inte har velat underkasta sig deras auktoritära förhållningssätt, inklusive deras egna familjemedlemmar. Deras maktlystnad har ständigt varit omättlig. Nu står deras hemligheter och kriminella aktiviteter i färd med att bli avslöjade, i själva verket så avslöjas de redan.

Många har misstänkt dessa som befinner sig i höga positioner av skändliga aktiviteter, vilka har pågått under en mycket lång tid, men fram tills nu har det inte funnits något sätt att exponera de här aktiviteterna, eller de intensivt egoistiska personernas ambitioner, samt att ställa dem till svars. Enorma förändringar ligger i luften och det kommer att överraska rätt många när det blir känt vilka de ”goda” är. Inget i den illusoriska världen är som det verkar vara.

Verkligheten är Kärlek och det finns inget annat än Kärlek. I den overkliga världen, i den kroppsliga världen, där det kännande livet upplever sig självt som en fysisk varelse, förefaller materiella kroppar vara separata, individuellt frånkopplade från varandra. Denna overkliga värld, illusionens värld, konstruerades med den tydliga avsikten att man skulle få uppleva separation, individualitet, ensamhet och detta har den gjort extremt väl.

Fastän den moderna vetenskapen nu mycket tydligt har påvisat att det endast förekommer ett vidsträckt och oändligt energifält inom vilket allting hänger ihop och att separationen därför är fysiskt omöjlig, så förblir icke desto mindre det sätt på vilket mänskligheten upplever sig själv, samt livet i en kropp, en upplevelse av separation – ’jag upplever mig själv fysiskt totalt separerad från alla andra’. Detta har varit mänsklighetens upplevelse alltsedan illusionen konstruerades för självaste detta syfte och på grund av att den här övertygelsen är så djupt rotad inom det mänskliga samhället, så är den mycket svår att skingra. Medan den kvarstår ytterligare under en kort tidsperiod, i egenskap av en skenbart totalt trovärdig övertygelse, så kommer de som har intensiva egoistiska personligheter att fortsätta bete sig så som de i eoner har gjort, nämligen genom att bry sig om sig själva medan de bortser från andras rättigheter och behov.

MEN, mänskligheten håller på att vakna upp! Följaktligen har den största majoriteten av människorna sett, eller börjar nu se vansinnet i att försöka leva separata liv där var och en enbart ser efter sig själv. Er historia av oändliga konflikter och resulterande smärta och lidande hos så många är redo för en förändring, för ett uppvaknande och det kollektiva beslutet att vakna upp har tagits och ert uppvaknande sker precis nu. Som ett resultat kommer mycket av det som har varit dolt upp till ljuset och för att människorna fram tills helt nyligen har litat på det system som i oändlighet har utnyttjat och misshandlat dem, så är det som avslöjas för många oerhört chockerande och omvälvande. Det råder till och med en kraftig känsla av misstro gällande att de här vansinniga kriminella aktiviteterna och sveken under så lång tid kunde ha pågått och människorna frågar sig själva, samt alla man på nära håll umgås med: ”Kan detta verkligen vara sant? Vi borde garanterat ha känt till något av detta. Är våra regeringar och deras agenter verkligen så ytterst och kriminellt korrupta?” Och svaret håller på att bli rätt uppenbart och det är med all säkerhet bekräftande.

Att vakna upp är att bli medveten om Enheten, att veta att Alla är Ett och i denna vetskap stiger frid och glädje fram. Att vakna upp innebär att ni helt och hållet öppnar era hjärtan för Kärlek. Det betyder att allt som inte står i perfekt linje med Kärlek, allt som är overkligt – dömande, bitterhet, hat, förbittring osv – måste bli upplöst tillbaka till den intighet från vilket det förefaller ha uppstått. Inget kan uppstå från intet, så det är bara ett fall av att bekräfta vissa kärlekslösa tankar och övertygelser och att släppa taget om dem, samt att därmed låta Kärleken helt och hållet fylla era hjärtan. Det gör ni genom att bara dra tillbaka er kraft, er uppmärksamhetsfokus från dem och sedan är de borta, för det är genom ert val att fokusera er uppmärksamhet på dem som ni gör dem skenbart verkliga – och enbart i era hjärnor! Svårigheten är att ni mycket tydligt kan se detta i andra, men era egon gör ett utmärkt jobb med att gömma dem från er själva. Ni skulle kunna likna det vid att gå igenom det hem där ni har bott under en lång tid och rensa bort de enorma ansamlingarna av ”grejer”, av ”bråte” som ni inte längre behöver och att få glädja er åt det stora tomma utrymme som då blir tillgängligt och till vilket ni kan utvidgas och helt och hållet vara er själva.

Det finns inget behov av att leta fram och införa rättvisa till alla som inte har uppfört sig, för att göra det är att engagera er i dömande och på det viset minskar ni det tillgängliga utrymmet i era hjärtan för frid, glädje och Kärlek. De som har burit sig illa åt håller också på att vakna upp och majoriteten av dem kommer att bli medvetna, de kommer att chockeras och bli förskräckta över vad de avslöjar inom sig själva – ”bråtet” som kommer upp till deras uppmärksamhet, ”bråtet” som mycket länge har förnekats eller ignorerats – och de kommer att söka hjälp för att släppa taget om det. Många av er valde att inkarnera vid den här tiden i mänsklighetens andliga evolution för att erbjuda detta slag av exceptionellt kärleksfull hjälp till alla som blir medvetna om och förskräckta över de personliga negativa beteenden som de har engagerat sig i.

Kom ihåg att ALLA, utan undantag, är Guds älskade barn och SAMTLIGA är ’de förlorade’ som återvänder Hem till de allra mest magnifika festligheterna. Det förekommer inget gudomligt dömande, det finns bara självdömande och den gudomliga Viljan är att ni slutar upp med och avstår från detta; förlåt er själva, förlåt alla andra och vakna i sanning upp till den fulla medvetenheten om er egen Gudomlighet. Gud skapar endast till Sin egen like och det gör Hon alltid med oändlig perfektion!

I och med att era sista ouppvaknade ögonblick framskrider, vänligen fira i vetskapen om att allting är väl och att allt vecklar ut sig på ett perfekt sätt, precis som Fader/Moder/Gud alltid har haft som sin avsikt.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

Källa: John Smallman

 

Jesus Audio Blog for Saturday March 21st

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

Du gillar kanske också...