Sananda via John Smallman, 3 januari 2017

Sananda via John Smallman

3 januari 2017

Ni är här för att visa Kärlek i handling genom att vara Kärlek i handling.

2017 kommer att bli ett mycket intressant och fängslande år då många saker av mycket oväntad natur, i mänskliga termer, kommer att inträffa. Er uppvaknandeprocess har många facetter som var och en påverkar olika platser och människor på ett högst välgörande och upplyftande sätt. 2017 är året under vilket de förändringar som ni hoppats och bett för i eoner – de av er som varit medvetna om det intensiva behovet av förändring – förändringar som kommer att resultera i fred i många delar av planeten som lidit krig och konflikter under mycket lång tid.

Alla vill ha fred, men det återstår en liten procent av mänskligheten på Jorden som vägrar vakna upp, de som fastnat i den egoistiska fascinationen med det resulterande behovet av makt. Även om procentsatsen är mycket låg är antalet inblandade, som ni lätt kan förstå, ganska stort. De är fångade av sin höga mänskliga intelligens som för dem antyder att de är kapabla att styra världen för evigt. En illusion är naturligtvis en illusion och den tillgängliga makten i en illusion är därför alldeles illusorisk. Det finns oräkneliga exempel genom er historia på människor som trott sig vara oövervinnerliga och i den övertygelsen förstört nationer genom krig för att uppnå sina löjliga ambitioner. Naturligtvis har de alltid misslyckats. Dock har de åstadkommit intensiv smärta och lidande i livet hos dem de styrt över. Detta kommer inte längre att ske för deras aktiviteter skall begränsas – glöm inte att illusionen är ett tillstånd av begränsning och restriktioner – till områden på planeten där effekterna av deras kärlekslösa aktiviteter kommer att minimeras, och där de som valt att deltaga kan fortsätta med sin vansinniga egoistiska agenda, men kommer att finna sina planer och sin förmåga allvarligt beskurna.

Kollektivet vill ha fred och intensifierar sin avsikt att fred skall råda över hela världen, därför kommer de som vill ha krig och konflikter att finna att möjligheterna till detta är allvarligt beskurna, och att antalet områden i världen där de kan spela sitt kärlekslösa spel radikalt har reducerats. Mänskligheten vill ha fred så fred kommer att råda då kärlekslösa beteenden kommer att upphöra och människor över hela världen vägrar att deltaga i fientligheter för att lösa problem som delar dem.

Alla inser nu att vägen framåt är ledd och styrd av Kärlekens kraft, den enda verkliga kraften. Kärlek omfamnar och integrerar allt i sig självt, medan hat och bitterhet alltid delar, separerar och förstör, och lämnar inget för att återuppbygga det som förstörts. Inget Verkligt kan skadas på något sätt, för att inte tala om förstöras. Så stå fast kära Ljusbärare, Ljusarbetare och ni uppvaknande, för ni stöttas till fullo i varje ögonblick då ni gör era individuella jordliga uppgifter som är absolut nödvändiga och som ni valt att påtaga er i full Kärlek och Visdom för att hjälpa människor överallt att vakna upp, vilket de definitivt kommer att göra.

Året framför oss är fyllt av gudomliga möjligheter för människor av alla raser, färger, religioner och politiska övertygelser att komma samman i Kärlek. Jag envisas med att säga er, det finns bara KÄRLEK! Inget annat är verkligt, det ni ser och upplever som människor, hur verkligt det än verkar vara, är tillfälligt och övergående. Det som är Verkligt är evigt. Ni kommer att återvända till Verkligheten, ert riktiga Hem, Enhet, total integration med Källan, Gud, Allt Som Är. Ni är förstås redan där, det bara förefaller er, då ni är fångade i illusionen, att ni är åtskilda, ensamma, övergivna, osedda, oälskade, utan omsorg, medan faktiskt inget kunde vara längre från Sanningen!

Kärlek omfamnar och omsluter hela skapelsen, det finns ingenstans och inget medvetande som inte omsluts av Kärlekens gudomliga veck. Det är ert eviga Hem från vilket ni aldrig varit åtskilda, från vilket ni aldrig kan åtskiljas, ens i ett kort ögonblick.

Ja, ni upplever separation, men det är ett overkligt imaginärt tillstånd som ni valde att gå in i för att förstå betydelsen av den. Och, som erfarenheten gång på gång visat er, det är ett tillstånd av kaos och förvirring i vilket ni har potential att skapa saker av stor skönhet, som några av er verkligen gör. Men, oftast, finns det också mycket smärta och lidande när ni väljer att agera som separata individuella varelser som behöver skydda sig själva från farorna som konstant hotar er. Och faran som räds är en attack från någon annan människa. Och när det sker är bara en attack av sig själv på sig själv.

Ni vill alla desperat få Kärlek. Naturligtvis vill ni det för det är ert naturliga tillstånd, och att tydligt bli avklippt från den är skräckinjagande, så ni förnekar era behov och ägnar tid åt att bygga försvar mot den oundvikliga smärta och det lidande som verkar vara en normal del av livet som människa. Och då ni förnekar era behov och stänger era hjärtan flödar mycket lite av det ni behöver in i er, bara tillräckligt för att upprätthålla er mänskliga form, ofta med sjukdomar av olika slag som ökar er rädsla och känsla av obehag.

Det är dags för er att vakna upp och skaka av er den rädsla som underminerat er själv-acceptans, er självaktning, er medvetenhet om att ni Ett med Gud, alltid och oåtskiljbart. Ni har om och om igen sagts och jag säger det igen nu ”Ni är perfekta, var och varje individ av er, för ni är som Gud skapade er, och INGET kan någonsin förändra det”.

Gör det till en vana, morgon och kväll, att påminna er själva om denna obestridliga sanning. Ert ego kan mycket väl försöka avskräcka eller avråda er från detta vetande, men djupt inom er vet ni det, så tillåt er själva att få tillgång till denna inre sanning om er själva, för det är den enda sanningen om er själva. När ni verkligen accepterar och erkänner detta kommer Kärlek i överflöd till er och genom er till alla ni umgås med och till alla de umgås med. Det är er uppgift, den är enkel, den är väsentlig, och ni gör den precis nu. MEN, genom att tillåta er själva att få tillgång till detta inre vetande, intensifieras kraften i er Kärlek enormt, och det är därför ni inkarnerade vid denna tidpunkt. Ni är här för att visa Kärlek i handling genom att vara Kärlek i handling. Det är ert naturliga tillstånd, Kärleken kommer alltid att flöda såvida ni inte vägrar att acceptera er själva och därigenom blockerar eller minskar flödet genom er förnekelse av den.

Ni är Kärlek, ni kan omöjligt vara annat än Kärlek, så erkänn det, dela det, och bli fyllda av glädje, det är Guds enda önskan för er.

Er kärleksfulla broder, Jesus

 

Översättning: Markku Pärssinen www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...