Sananda via John Smallman, 7 september 2019

Sananda via John Smallman, 7 september 2019

Per Staffan 8 september 2019

Sananda Jesus and Mary Magdalene Daily Channeled Messages

To be incarnate as a human in form is a gift of inestimable value that you have given yourselves.

7 september 2019 av John Smallman

Jesus Audio Blog for Saturday September 7th

Livet är en gudomlig och oändligt glädjefull skapelse av vår oändligt kloka och kärleksfulla Källa, och det är vad vi är, både ni i form och de av oss utan form – ett evigt och växande flöde av oändlig energi som lättast förstås om det definieras som KÄRLEK. Som människor i form vill ni alla ha KÄRLEK, och för många verkar det som att den finns utanför er, att ni finner den i någon annan. Så ni tillbringar stora delar av era mänskliga liv och letar efter den i den perfekta andra som ni hoppas kommer, när den hittas, att uppfylla er, så att ni känner er kompletta, sedda, hörda, förstådda (äntligen!) Och omhuldade framför alla andra. Men vad ni söker någon annanstans kan ni naturligtvis bara hitta i er själva, för alla ni är, var och en av er utan några undantag av något slag, redan och helt oskiljaktigt Ett med Källan – ni är den Kärlek som ni söker.

Källan, Kärleken och Du är ett. Hos människor i form verkar detta inte vara fallet eftersom era kroppar verkligen är individuella separata former, där var och en upplever Livet/Kärleken på sitt eget unika sätt. Men detta är bara ett tillfälligt arrangemang, eftersom era kroppar, liksom alla former som har en livskraft som strömmar genom dem, vitaliseras endast under en begränsad tid, medan ni – som är livskraften som flyter genom dem – är eviga varelser, för evigt ett med Källan. Ni och Kärleken är ett. Som människor har ni glömt det och känner inte till det på samma sätt som ni vet att ni är era kroppar. Ni är väldigt lika skådespelare i en pjäs eller en film som spelar roller mycket övertygande för er själva och för er publik och i själva verket är dessa roller. När spelet eller filmen är över återvänder ni till att vara er själva; och på samma sätt, när ni som människor lägger ner era kroppar i döden, återvänder ni till att vara er själva. Döden ska inte fruktas utan bör accepteras frivilligt när den anländer, avslutar pjäsen eller filmen där ni har varit engagerade och frigör er för att återvända till Verkligheten, till att känna er själva som ni verkligen är, ett med Källan i en oskiljbar och oändligt kärleksfull evig omfamning.

Att vara inkarnerad som en människa i form är en gåva av ovärderligt värde som ni har gett er själva för att komma till en mycket fullständigare förståelse av er gudomliga och eviga natur. Att vara mänsklig och begränsad gör att du kan bli medveten om den oändliga utbredningen av Källan i jämförelse med den skenbara litenheten och obetydligheten i era mänskliga former på ett sätt som är omöjligt när du känner Dig själv som Ett med Källan.

Till exempel beundrar många av er och ser upp till andra människor som verkar vara bättre, värdefullare, vackrare, mer fulländade än ni tror att ni är, och ni väljer att försöka föreställa er hur det skulle vara att vara den andra personen. Men du kan faktiskt inte vara den andra personen, allt du kan göra är att ha din egen personliga uppfattning om hur det måste vara att vara den andra personen, och det är alltid mycket annorlunda än hur personen faktiskt upplever sig själv. Livet i form är därför overkligt, imaginärt, en upplevelse av att spela en roll i ett drama eller en berättelse med det enda syftet att skapa en intressant karaktär och se den karaktären växa och utvecklas när berättelsen utvecklas.

I mänskliga termer tittar eller lyssnar ni alla på berättelser när ni växer från spädbarn till vuxen ålder, och dessa berättelser påverkar kraftfullt er tillväxt till mognad – och det verkar naturligtvis som om många människor aldrig mognar. Så kom ihåg att det verkligen är en illusorisk värld som ni lever i och upplever som människor, för i VERKLIGHETEN har ni aldrig separerat er från Källan, från den Enda. Det ni gör är att spela ett spel som kan inspirera och motivera er, eller som kan leda till att ni stängs av i rädsla.

Rädsla leder då till depression och brist på motivation eller din vilja att leva, och det verkar då som att någon annan eller gud är orsaken till din bedrövelse, och det verkar därför inte vara något som du kan något åt. Eller så kan det leda till en intensiv ilska som riktas mot andra som, verkar det, hotar eller attackerar dig, så att du känner dig tvungen att engagera dig i konflikt eftersom, som du ser det, din överlevnad mycket beror på det. Konflikt kräver minst två villiga motståndare, och när du tittar på nyheterna i mainstream-media kan du se ett överdrivet antal exempel på detta förhållande, eftersom varje motståndare påstår sig ha sanningen och beskyller den andra för konflikten.

Ert uppvaknande är att det kollektiva medvetandet blir allt mer medvetet om att Kärlek är det enda sättet att lösa frågor, vare sig det är mellan individer eller mellan nationer. Över hela världen etableras grupper av likasinnade individer i vilka avsikten är satt, varje gång de möts, att vara kärleksfulla vad som än händer, och gruppmedlemmarna uppmanas och uppmuntras att återställa denna avsikt varje morgon när de vaknar, varje kväll innan de somnar, såväl som under dagen, särskilt om ett hot om konflikt verkar utvecklas. Och dessa grupper av kärleksfulla människor finner inte bara att denna avsiktsförklaring är extremt effektiv och gynnsam för dem själva, utan att den också förändrar världen.

Alla ni människor som för närvarande är inkarnerade, valde att ta form vid denna punkt i mänsklighetens andliga utveckling just för detta ändamål. Tiden för det kollektiva uppvaknandet är NU och ni hjälper alla till, var och en på ert eget omsorgsfulla och gudomligt utformade sätt, i denna process. Det är din anledning till att vara mänsklig, det är ditt uppdrag och du fullbordar det framgångsrikt eftersom misslyckande är en absolut omöjlighet när du gör Guds arbete. Glöm aldrig att du är gudomligt guidad i varje ögonblick, och detta garanterar din framgång.

Det nuvarande kaoset och konflikterna över hela världen är de synliga tecknen på att enorma förändringar inträffar, så när du befinner dig i situationer som för människor i form är outhärdliga, vet att det är passerande händelser som leder dig hem till verkligheten. För att upprepa, ni är KÄRLEK, och Kärlek är den skapande kraften, den gudomliga Källan, det oändligt stora och varierande energifältet som uppfyller och stöder liv, medvetande, medvetenhet, tillstånd av varande som ni som människor bara har en liten och mycket begränsad medvetenhet om. I själva verket är enorma mängder människor, när de lever sitt dagliga mänskliga liv, nästan helt omedvetna om att de är andliga varelser som har en tillfällig upplevelse i form. Er kollektiva uppvaknandeprocess förändrar det, och medvetenheten om den absoluta massiva Kärlekskraften uppstår nu i människors medvetna medvetenhet och förvånar dem.

Mänsklighetens uppvaknande inträffar just nu, och varje mänsklig inkarnation är för närvarande en oumbärlig och väsentlig del av uppvaknandeprocessen, så ni skall var och en gratuleras fast och med kraft för det fantastiska arbete som ni valde och gick med på att utföra. Ni lyckas långt utöver er begränsade mänskliga förmåga att föreställa er, så trots vad ni ser på mainstream media – och mycket av det är väldigt oroande när ni ser det lidande som många för närvarande upplever – fortsätt att FIRA! När ni firar och låter det ständiga utströmmande energifältet av gudomlig Kärlek uttrycka Sig genom er, intensifierar ni enormt Kraftens energifält av Kärlek som väcker det mänskliga kollektivet. Ert uppvaknande är gudomligt garanterat och det inträffar NU!

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...