Jesus via John Smallman, 1 september 2023

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman

1 september 2023

 

Kärlek är Liv. Ni är Kärlek och därför är ni levande. Livet, precis som Kärlek, är evigt. Alla kännande varelser är uttryck för Gud, då Hon individualiserar Sig i glädje genom den varelsen, som sedan glädjefyllt upplever varande – Liv/Kärlek – en mycket kraftfull och medveten medvetenhet av varande, ett vetande om att hon är. Kärlek är kraften, den energi som uttrycker sig och är känd av varje individualiserat eller differentierat uttryck av den Enda, då hon relaterar Sig med sig Själv genom denna individuella varelse, en varelse som också alltid är i förening med Henne. Det finns ingen separation, separation är omöjlig, för det finns bara den Enda. Alla medvetna kännande varelser lever för evigt inom och som den Enda. Varje varelse skapades i Kärlek, genom Kärlek, som ett uttryck för sig själv, och är ytterst och för evigt fri. Några använde denna frihet till att konstruera en overklig miljö i vilken de kunde uppleva känslan av separation, och denna overkliga miljö kommer inom kort att upplösas tillbaka till det ingenting som den kom ifrån.

Den overkliga men till synes mycket verkliga upplevelsen av separation har orsakat mänskligheten oerhörd smärta och lidande över eonerna, även om det i Verkligheten bara pågått ett mikro-ögonblick. Tid, som ni som människor upplever den, är en stor men overklig aspekt av det drömtillstånd som konstruerades för att få uppleva separation. Det finns i sanning bara NU! De flesta av er, om ni väljer att vara medvetna om det, känner samma i detta ögonblick som ni gjorde för fem, tio, till och med trettio år sedan, ni har samma känsla av att vara er själva trots att lång tid passerat, och ni upplevt många saker under dessa år. Ja, ni är väl medvetna om att er kropp har åldrats, och ni är mycket medvetna om förändringar som skett med era släktingar och vänner, men om ni inte ser er spegelbild som visar hur er kropp har åldrats, känner ni er fortfarande som samma varelse som ni var igår eller för många år sedan. Och det är ni förstås! Tid är en illusion som ofta – även kontinuerligt – distraherar er från att bara vara.

Genom att ha avsikten att bara vara, och genom att låta er själva vara medvetet medvetna om ert varande, så kommer ni att se er själva i en intensiv känsla av frid som utvecklas och omsluter er – den Kärlek som ni alla för evigt är. Den finns alltid där för er, och ni kan tillgå den genom att släppa taget om tiden och alla de krav tiden ställer på er. Men tiden kräver förstås inte, ni bara väljer att engagera er i den, och som människor som måste arbeta och förtjäna sitt uppehälle, verkar det ofta helt omöjligt att inte engagera sig i den – och den förefaller verkligen kräva er uppmärksamhet!

I dagens värld verkar det omöjligt att undgå behovet av att starkt uppmärksamma tiden och dess skenbara krav på er. Ni har ett schema – ett möte att gå på, ett tåg eller flyg att ta, hämta barnen, besöka gamla föräldrar – och ofta förefaller det kräva mer tid än ni har tillgängligt. Att finna tid bara för er själva, ensamma i stillhet, är väldigt svårt, och även när ni verkligen gör er tid för det, stormar ert sinne då ni bekymrar er för nästa sak i ert upptagna schema, så att ens försöka vara ensam i stillhet bara förargar er känsla av brådska, och ert ego kanske insisterar på att ni bara slösar bort viktig tid.

Påminn därför er själva regelbundet om att tiden är overklig, och att ni inte kan slösa bort den. Ni kan använda den eller dra nytta av den för att få saker gjorda, men den enda Verkligheten är ni själva, om varken ni eller Verkligheten är närvarande. När er kropp sover stängs er medvetenhet om Verkligheten också av. Så hedra er själva som den gudomliga varelse ni är, som Gud uttryckande Sig genom er i glädje. Bekräfta er Enhet med honom, och släpp alla känslor av ovärdighet, inte bra nog, eller syndfullhet, eftersom de är ytterst och totalt ogiltiga. Det Gud skapar är för evigt och evinnerligen perfekt, det ni upplever som dess motsats är bara ert overkliga och rädda ego som försöker hantera tillståndet av separation det hela tiden upplever.

När ni går inombords och låter och inbjuder Gud att gå samman med er, djupt inom ert hjärta, och sedan också låter det overkliga – Tiden – falla bort, kommer ni att känna friden av Verkligheten, även om det bara är tillfälligt – NU! Ett dagligt besök i er stilla och heliga inre helgedom i djupet av er varelse är viktigt om ni verkligen önskar känna er själva som de ni i sanning är, mycket vackra uttryck för Gud i form. Det är Guds Vilja att ni ska känna er själva som Ett med Henne, och eftersom det är Hennes Vilja är det också er. Allt ni behöver göra är att tillåta er att få tillgång till detta eviga vetande om er själva, att ni i sanning är Guds älskade barn, genom att regelbundet spendera tid ensamma i stillhet, och faktiskt tillåta er att höra den stilla rösten inom er. Den finns alltid där, tålmodigt väntande på att ni ska lyssna. När ni gör det kan ni mycket väl bli förbluffade över vad ni får höra.

För två tusen år sedan sade jag er att om ni inte blir som små barn så kan ni inte inträda i Himmelens Rike, och det är fortfarande sant idag och så länge som ni är kvar som människor i form. Små barn njuter, när de inte är onödigt återhållna eller begränsade, av varje ögonblick då det utvecklas eftersom de är så förtjusta över att bara vara levande. När ni gör en poäng av att bara förtjusas av att ni lever så blir ni effektivt som ett litet barn – vackert, oskyldigt, lyckligt – och genom att göra det inträder ni i Riket, eller rättare sagt, ni blir medvetna om att Himmelens Rike finns inom er. Det kan inte finnas någon annanstans. Ni och Riket är Ett.

Så, som avslutning, låt mig påminna er om att vad som än pågår i ert liv som människa, så är ni i varje ögonblick oändligt älskad av er himmelska Fader. Han känner er, Han känner den perfekta unika varelse som ni är, för Han skapade er på det viset för all evighet. Ni är, varenda kännande varelse, Guds för evigt älskade barn, och detta kan aldrig förändras. Ha tillit till Gud, Hon skapade er så Hon kunde älska er och vara i en permanent och obrytbar relation med er i all evighet.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *