Sanat Kumara  via Jahn J Kassl, 30 mars 2022

Meddelande från Sanat Kumara 
Via Jahn J Kassl, 30 mars 2022
Längtan efter Självmedvetenhet
Bara de som vet att de är i rätt liv och sysselsatta med rätt uppgifter är lyckliga och fridfulla, oavsett vad de gör.
Längtan efter självmedvetenhet
Lev ditt liv!
Hur utvecklar man längtan efter självmedvetenhet?
Älskade människa, det är involutionens gång som tar dig till denna punkt. Du kan varken tvinga fram längtan efter Gud eller längtan efter självmedvetenhet. Det sker när tiden är mogen och när du är redo.
Det finns dock något du kan göra för komma närmare denna punkt i din personliga utveckling.
Lev ditt liv! Var uppmärksam på inre impulser och följ ditt samvete – från samvete till vetskap, från vetskap till visshet. Följ din inre röst och lev ditt liv! Varje inkarnation som människa tjänar dig som en möjlighet att få nya kunskaper och bli mer perfekt på insidan.
Du valde de problem du ville arbeta med under en livstid, innan du föddes – och du valde också de äventyr du ville uppleva, innan du föddes.
Att känna igen dessa lärdomar när din själ för fram dem i ljuset – det är din uppgift. Om du lyckas etablera en djup inre kontakt med dig själv, hittar du alltid rätt väg och misstag är sällsynta.
Varje person föds med uppdrag. Det som önskas upplevas måste upplevas. Det är det enda sättet att uppnå lycka i livet.
Liv efter liv bemästrar du dina utmaningar, tills du bemästrar allting och har uppnått mästerskap.
Då börjar ett sant uppvaknande, och sedan börjar din längtan efter självmedvetenhet att växa fram från din själ, och föreningen med Gud blir din enda strävan.
Denna längtan kommer till dig, den finner dig – och då blir Gud inte längre en främling.
Lev ditt liv modigt! Hitta och bemästra dina uppgifter! Följ din själs kallelse – tills din längtan efter Gud vaknar!
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...