Sanat Kumara via Mia Lighthouse, 27 oktober, 2018, 2018

”Följ era hjärtan”

Sanat Kumara:

jag vill börja med frågan om vilka ni är.

Ni är alla gudomliga i er innersta essens. Ni har valt att födas till jorden av flera skäl, bland annat för möjligheten att uppleva det fysiska, att lukta, känna smaker, se färger, röra er, ha kroppar, kunna prata, ha personligheter, uppleva er som separata individer med alldeles egna unika öden. Men ni är alla en, ni kommer alla från samma källa.

Vilka vill ni vara? Hur vill ni leva? Slut dina ögon och känn din kropp, känn de positiva energierna som finns i den, som finns i ditt hjärta, i ditt sinne, i din själ. Låt dessa energier omsluta hela din varelse, allt du är och skapa dig själv, skapa dig så som du vill vara. Du kanske redan är precis som du vill vara, njut då bara av det, känn tacksamhet och uppskattning för den du är.

Är det så att du har ont eller har en obalans av något slag rikta då denna kärleksenergi till detta område, eller bara låt kärleksenergin skölja genom dig och föreställ dig att obalansen försvinner i väg med varje utandning.

Andas in ljus och andas ut det du vill befria. Ge det till ljuset för att transformeras till ljus.

Vilken ålder du än har så finns den unga friska kroppen inom dig, den finns i dina celler och din ungdom kan väckas till liv igen. Allt som är skadat kan botas, allt som är sårat kan läkas.

Andas in och känn kraften i dessa ord: allt som är skadat kan botas, allt som är sårat kan läkas. Vilken ålder du än har så finns den unga friska kroppen inom dig, den finns i dina celler och din ungdom kan väckas till liv igen.

Känn den unga friska kroppen nu, känn ungdomens energi, livskraften, lusten att upptäcka livet. Låt nu din unga kropp leva ut sin energi, känn i hjärtat att denna kropp kan födas, du har förmågan att transformera dina celler, ett rent hjärta och ett rent sinne har den förmågan. så stilla ditt sinne nu. rena ditt hjärta nu. Och bara var i ett tillstånd av att vara. Stanna i detta tillstånd i ca 10-15 minuter, ungefär under den tid det tar dig att läsa denna text, bara var i detta tillstånd av varande, rent fridfullt varande.

Vilken värld vill ni leva i? Ställ er den frågan på djupet; vilken värld vill ni leva i?

Gå bortom ditt dagliga liv, tänkt stort, tänk in i framtiden. Vill du andas frisk luft? Vill du känna solens värme på din hud? Vill du att vattnet du dricker är rent och smakar gott? Vill du att maten du äter är näringsrik och smakar underbart? Vill du att din kropp är frisk, stark, energisk? Vill du kunna njuta av din frihet? Vill du känna att allt är möjligt? Vill du uppleva av att dina drömmar går i uppfyllelse? Vill du möta likasinnade människor? Människor som ser det högsta och allra vackraste i dig?

Ni är en del av allt, ni är en del av alla, ni hör alla samman och om du lyfter dina energier så påverkar du din nästa.

Om du visualiserar en hel, ren och frisk jord som strålar i sin mest fullkomliga prakt så påverkar du Moder Jord och även det mänskliga kollektiva medvetandet.

Det är nu så mycket negativ information omkring er, ni är motvikten och ni gör det bra som ett kollektiv, men ni är många som tagit på er detta uppdrag – gör du vad du kan? Tar du ditt uppdrag på allvar? Lever du i harmoni med Moder jord? Med dig själv? Med din omvärld?

Steg ett är att vara medveten om sina energier, att era energier är positiva, vänliga kärleksfulla. Ha alltid ambitionen att följa era hjärtan och ta de steg som hjärtat visar er. När ni är kopplade till hjärtat, till glädjen, till kärleken för livet så är stegen lätta, de kommer av sig själv, de går helt enkelt dit där det är mer glädje.

Många av er kämpar med att behålla glädjen och kärleken mer stabilt och detta är helt naturligt, Rom byggdes inte på en dag, allt är en process.

Inse att ni föddes in i dessa liv med olika uppdrag och olika utgångspunkt— vissa föddes in i mycket svåra omständigheter, med ett uppdrag att rensa i detta karma. Att komma så långt att man kan förlåta även den som gjort en mycket illa, är en stor bedrift och har stor betydelse.

Ni tog på er olika uppdrag inför detta liv, några lätta – för det var viktigt att några av er utan svårighet tog er in i ljuset och kunde stå trygga och stabila där och det gör ni och det är underbart.

Ni som valt den enklare vägen måste inse att det finns de som valt svåra vägar, kanske för många själars räkning, så döm ingen.

Den stora fälla som denna grupp kan gå i är att tro att man är bättre än någon annan, de flesta av er har passerat detta, men jag vill ändå påminna er att vara observant på era tankar och känslor.

Din uppgift är att vara stabil och stå stadigt och på detta sätt hjälpa de som har tagit ett svårare uppdrag än dig själv.

Uppskatta det du har och var ödmjuk och tacksam för de som tagit på sig svåra uppdrag, som nu är i processen att övervinna dem, det är stort, vi känner stor glädje.

Att vara med om övergrepp som vuxen är svårt nog, men att vara det som barn är svårare än ord kan beskriva och många av er har valt denna typ av utmaningar. Ni har valt det för att läka detta kollektiva karma, för mänskligheten. Det är ett stort uppdrag och ni är modiga själar som tog på er detta uppdrag. Den stora faran eller risken som ni som gjorde detta val var väl medvetna om är att det är lätt att identifiera sig som offer. De flesta av er är väl medvetna om detta och har jobbat mycket och länge med er själva för att släppa denna identifikation som inte tjänar er på något vis. Ni har kommit mycket långt och det är bara att fortsätta, att hela, rena, släppa taget, förlåta och gå in i ljuset, in i kärleken som de hela, vackra ljusvarelser som ni är.

Ha tillit till dig själv.

Ni som följt mina kanaliseringar genom Mia har märkt att jag ibland använder henne som exempel, ni som har lyssnat noga har också märkt att det har funnits ett motstånd hos henne.

Jag har velat använda henne som exempel och hon har kämpat med sig själv eftersom denna önskan har skrämt henne samtidigt som hon inte vill säga nej till det gudomliga. I hennes fantasi är nästa steg att jag skulle be henne vara en av de kanalerna som står på ett stort podium framför många människor och hon kände en stor rädsla för denna tanke.

Men min kära, jag kommer inte be om något sådant. Det kan jag säga nu när du gett upp ditt motstånd och kastat dig in i det okända.

Vändningen i denna fråga skedde för Mia i samband med min förra kanalisering med titeln ”Tiden är här”, där jag nämnde med några ord det samtal som vi haft om det exempel som jag ville att hon delade. När texten väl var publicerad så läste hon den igen och slogs av sina egna ord om sig själv. Hon insåg plötsligt hur hon förminskade sig själv och kunde se att den bakomliggande orsaken var rädsla, detta fick henne att vakna upp och släppa taget.

Denna kanalisering är första gången som hon helt tillåter mig att använda henne som exempel. Hon har gett upp, hon har gett sig hän.

Grattis Mia! Du har nu gett upp! Detta är en stor dag av glädje för dig, för i och med att du nu har surrendered har du tagit ett viktigt steg i manifestationerna av dina önskningar!

Förstår ni? När man släpper taget om sitt ego/sina rädslor, då kan drömmarna förverkligas. Det är du som blockerar din väg, ingen annan.

Att släppa taget på detta vis är inte en engångshändelse, utan det är lite som att skala en lök, det är lager på lager som skalas av. Det är att ta steg för steg.

Det är vanligt att ni förminskar er själva, ni jämför er med andra och trycker ner er själva. Det är en del av illusionen av att vara separat i ett rangordningssystem där ni dömer och bedömer varandra och er själva. Släpp taget om detta mina kära, släpp taget.

”Hur?” frågar några av er, det är inte så lätt när era samhällen är byggda på olika former av rangordningssystem.

Du kan bara utgå från dig själv. Du är exemplet som visar den nya vägen framåt och du måste släppa taget om dina destruktiva mönster och släppa in positiva och livsbejakande energier i ditt liv. Allt jag har sagt er handlar om detta; att ta kontrollen över ditt liv och skapa det liv du vill leva – i samklang med allt annat liv. Du är en del av en större helhet och det är när du inser att du är en del av denna större helhet och ser skapelsen utifrån sitt gudomliga perspektiv som allt kommer att transformeras i ditt liv. Allt börjar med dig min kära. Ditt liv är ditt ansvar, så förvalta det väl.

Ni har alla något att lära av varandra. Ni hör alla ihop, ni är alla en del av samma enhet.

Det är några kanaler som säger sig tala för oss som sedan en tid har försökt påverka det politiska läget. Jag ber dem och er fråga sig var deras ord kommer ifrån? Är det från Ljuset? Är det från oss i de högre dimensionerna?

Vi har så många gånger sagt att vi inte lägger oss i er fria vilja. Ni har er fria vilja att skapa den värld och det liv ni önskar. Ni gör det genom era energier och de val ni gör i livet. Skulle vi då påverka era politiska val? Säga att en kandidat är bättre än en annan? Nej, det skulle vi inte.

Ni har er fria vilja och vi uppmanar er att tänka själva, känna själva, ändå tillåter ni er att påverkas oerhört. Ni läser eller hör något som verkar rimligt och låter det bli en sanning inom er för att ni litar på källan som säger det som har litat på källan som säger det som har litat på källan som säger det och så vidare.

Istället för att ta ett steg bak och studera frågan från ditt hjärta så försvarar ni istället de åsikter som plötsligt blivit dina.

Jag uppmanar dig nu att gå in i ditt hjärta och fråga dig vad det är för värld du vill leva i? Vill du vara med om ett skifte där dina högsta potentialer väcks till liv med vetskapen om att detta kommer att höja mänsklighetens energifrekvens på en kollektiv nivå? Vill du leva på en frisk och hel planet? Vill du vara kopplad till ditt hjärta och leva i ständig kontakt med Källan?

Att leva i ständig kontakt med Källan innebär att man ser det högsta i allt, det är som att vara i ett tillstånd av gudomligt rus. Många drogar sig för att komma nära detta tillstånd, men med drogen kan man gå vilse. Med drogen är det också alltid en backlash; man vaknar illamående och minns inte mycket av det man erfarit – det är ett övergående tillstånd. Det jag talar om är ett permanent tillstånd.

Att vara i ren kontakt med Källan/Alltet innebär att vara i ett tillstånd av lysande självmedvetenhet. Av lysande kärlek till sig själv, till livet, till alltet. Man är en del av Skapelsen och har en upptäcktsresandes nyförälskade relation till allt liv. Ja, det var en bra liknelse; det är som att vara nyförälskad! Ett tillstånd av att vara nyförälskad i allt liv!

Detta tillstånd känner många av er allt mer, allt starkare.

Ni som följt mina och många andras råd av att vara ute i naturen och koppla upp er till Moder Jords energi, ni som verkligen jobbat med att se det högsta inom er själva och varje människa ni möter. Alla ni som dagligen kopplar upp er till era hjärtan och känner detta hjärta svämma över av kärlek. Ja, ni vet vad jag pratar om.

Spelar det då någon roll vem som leder er i detta? Det är klart att det gör. Allt påverkar allt.

Väljer man en ledare som värderar människor efter deras hudfärd, ras, kön – ja, vilken värld skapar ni då?

Väljer man en ledare som enbart ser jorden som en möjlighet för pengautvinning, som förnekar alla rapporter som säger att hon befinner sig i ett kritik skede – ja, hur påverkar ett sådant synsätt mänsklighetens relation till Moder Jord?

Väljer man en ledare som vill ta till vapen vid den minsta dispyt, hur ser ni er framtid då?

Vissa av er stödjer sådana ledare enbart för att ni tror att det kommer att komma rymdskepp och rädda er. Men mina kära, ni lurar er själva, ingen kommer att rädda er ur en situation ni själva har valt.

Ni har fri vilja, det är upp till er att skapa en kärleksfull och fridfull värld. Det gör ni genom att skapa fred och kärlek inom er själva och lyfta era vibrationer, på detta sätt lyfter ni de kollektiva vibrationerna. Vi kommer till er på detta sätt genom guidningar, för att hjälpa er på er väg dit, men det är ni som måste ta er dit.

Allt går tillbaks till dig, du är den förändring du letar efter! Gå alltid in i ditt hjärta och hitta din sanning där.

Vi har sagt det många gånger mina kära; era energier blir ständigt klarare och renare, kärleken växer sig allt starkare, så låt inget nedslå dig. Inse bara att du ständigt är på en resa, ett upptäcktsresa, att du ständigt når nya utvecklingsfaser.

Nu lämnar jag över ordet till den Galaktiska Federationen av Ljus som vill komma in och säga några ord.

Er Broder i Ljus,

Sanat Kumara

Du gillar kanske också...