Sanat Kumara via Natalie Glasson 24 februari 2023

 

Sanat Kumara via Natalie Glasson

24 februari 2023

 

Hälsningar, ni älskade. Jag är Sanat Kumara. Jag kommer fram genom dimensionerna för att ansluta till er energi, och till er medvetenhet och ert uppvaknande bringa en hågkomst och en aktivering. Energierna som kommer fram just nu är, som ni vet, alla anknutna till styrka, uppmuntrande er styrka, tillåtande och stöttande er att leva kraftfullt i er verklighet.

Den här veckan upplever vi en lugn harmonisk energi, kommande från Skaparen. Denna energi av lugn, harmoni och frid stöttar jordandet av kraft in i ert varande. Då ni fokuserar på Skaparens vibrationer av harmoni, lugn och frid tillåter ni naturligt och automatiskt energierna av styrka, som ni aktiverat inom ert varande eller fått från Skaparen, att verkligen bäddas in i er varelse. Detta stöttar ett djupt och absolut jordande för att manifestera er styrka. Ni kan låta er själva få uppleva detta, vetande att när ni ansluter till dessa tre energier, förkroppsligar ni er styrka på en fysisk nivå. Därför blir det lättare för er att manifestera er styrka.

Det finns många möjligheter som kan upplevas i denna stund med vibrationen av harmoni, som vibrerar och pulserar genom hela Skaparens Universum, och introduceras över hela Jorden och er varelse just nu. Ni kan uppnå harmoni i hela er varelse, i er inre verklighet och er yttre verklighet. Energin av harmoni kan penetrera er hjärna, ert sinne, er mentala kropp, och börja väcka upp dessa områden med dess ljus och frekvens, så att ni kan få tillgång till aspekter av era andliga förmågor och till kunskap ni inte kunnat tillgå tidigare. Denna vibration av harmoni kommer att länka ert sinne, er hjärna och mentala kropp till ert andliga själv, era andliga system och era högre chakran. Sålunda kommer er hjärna, ert sinne, er mentala kropp att kunna ladda ner mer ljus, mer visdom, andliga sanningar och vibrationer. Detta kommer att innebära att er verklighet expanderar och utvecklas och känns obegränsad. Då ert sinne utvecklas och stöttas att hålla mer ljus, att få tillgång till och förstå mer ljus, kommer detta att påverka hela er varelse. Alla era chakrasystem kommer att kunna arbeta med stor expansion, era energifält, och er förmåga till manifestation kommer att öka, förstärkas och stöttas. Ert sinne, er hjärna, er mentala kropp, de är alla så integrala för er existens på Jorden i den fysiska kroppen. Därför, om vi börjar låta energier av harmoni från Skaparen penetrera er hjärna, ert sinne, er mentala kropp, alla dessa områden, upplever vi en djup aktivering. Som vi sagt, mer ljus kommer att förankras, områden i er hjärna kommer att gnistra och aktiveras.

Blockeringar mellan ert sinne och er andliga varelse, och ert sinne och er fysiska verklighet eller fysiska upplevelse kommer också att lösas upp. Vilket tillåter ett större flöde av ljus, således flödar ljus in i er verklighet, er fysiska varelse, era andliga förmågor, och drar dem närmare, vilket skapar en harmoni och en enhet. Det är likt att aspekter av er varelse går samman och lättare kan förstås av ert sinne. Detta sammangående kommer att kännas som ett uppvaknande, en inspirerande stund eller många stunder av frihet och expansion. Vilket tillåter er att hantera er verklighet och er andliga tillväxt med större lätthet. Ert sinne kommer att uppgraderas för att stötta er i er verklighet och era andliga mål. Harmoni kommer att skapas, således kommer ert sinne att kunna arbeta i harmoni med er själ, er essens, med större förmåga att bringa fram dessa vibrationer in i er varelse och er verklighet. Detta stöttar förstås er med er styrka. Om ni upplever harmoni i ert varande och i er yttre verklighet, då har ni större förmåga att vara i er kraft. Ni är lugnare, fridfullare, med större förmåga att stå i er kraft.

Hur kan ni åstadkomma denna aktivering?

Ni kan vilja inbjuda mig, Sanat Kumara, att komma fram, jag kommer att lägga mina energetiska händer på ert huvud. Jag vill kalla fram det Stora Vita Broderskapet och Systerskapet av Uppstigna Mästare att omge er, dem som arbetar med aktiveringen av harmoni. De kommer att lägga sina energetiska händer på era axlar, på er rygg, på ert bröst, och några kommer att lägga sina energetiska händer på er nacke och runt ert huvud.

Vi inbjuder Moder Jord att sträcka ut sina närande händer och hålla i era fötter, som en symbol för jordning och indragande av harmonins energi.

Vi kommer alla att kanalisera Skaparens vibration av harmoni in i er varelse. Ni kan tillåta er att ta emot detta.

Vi inbjuder er att lägga er uppmärksamhet i ert högre hjärtchakra, ovanför ert hjärtchakra. För att söka vibrationen av harmoni, er personliga vibration av harmoni. Er gudomliga heliga vibration av harmoni. Ni har i er varelse en speciell personlig vibration av harmoni inbyggd, som ni kan tillgå närhelst ni vill, som kommer att fylla hela ert varande och er verklighet när ni bjuder in den. Fokusera på denna vibration av harmoni, lita på den, lita på att den flödar och blir förkroppsligad i hela er varelse, och när ni är klara, sänd denna vibration av harmoni uppför er ryggrad, in i er hjärna, ert sinne och er mentala kropp. Då ni gör detta, kommer vi att sända energin av harmoni in i er hjärna, speciellt ert sinne och mentala kropp.

Vi inbjuder er att sitta med oss i denna process så länge det känns lämpligt och nödvändigt. När processen är fullbordad kommer vi att lyfta bort våra händer, och ni kan sända energi, harmonins energi, nedför er ryggrad, nedför er chakrapelare, ner i era ben och fötter och in i Moder Jords händer. Ni kan känna behov av att uppleva detta många gånger, eller kanske bara en. Alla aktiveringar jag talade om kommer att ske. Ni kan behöva ta den lämpligaste tiden för att uppleva det.

Jag tackar er för att ni varit närvarande med mig idag.

Jag är Sanat Kumara

 

  

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *