Sanat Kumara via Natalie Glasson, 15 november 2019

Sanat Kumara via Natalie Glasson, 15 november 2019

Kristallinskt Universum av Sanat Kumara

 

Kanaliserad genom Natalie Glasson  – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar till alla på Jorden, jag är Lord of the Universe, jag är också känd som Sanat Kumara, jag är ett kollektiv av energi och en källa till vägledning. Det är ett av mina många syften att förklara universum för andra eller mer sanningsenligt att stödja hågkomst av hemligheter, energier, visdom och skapande uttryck för Skaparens Universum. Min vägledning kommer till dig när jag går igenom slöjor från Skaparens Universum i andra tomrum/världar bortom det ni upplever. Mitt syfte är att expandera utöver vad som verkar vara möjligt, och därför föra fram kännedom av Skaparen till allas medvetenhet. När jag expanderar så får jag sanningen, medvetenheten om de olika formerna som Skaparen tar och samtidigt bekräftelse av Skaparens the Creator intighet.

Tänk dig att gå genom slöjor och tomrum som komponerar hela din varelse från din existens på Jorden till din närvaro inom Skaparens Universum. Det skulle vara så mycket att utforska. Du skulle känna igen Skaparens helhet i allt som du är. Föreställ dig nu att gå genom slöjor, tomrum, manifestationer och närvaro av varje utföringsform av Skaparen i hela Skaparens Universum och därbortom. Det här är vad jag försöker uppnå, det är häpnadsväckande! Det är en uppgift som jag har accepterat som en tjänst för min egen uppstigning och att ge större kunskap och vetande till dem som är villiga och redo att ta emot. Du kanske vill hålla avsikten under meditation att ansluta till min energi, Sanat Kumara, och be om att få den visdom och kunskap jag undersöker och tar emot. Jag kommer att leverera energin till dig på ett sätt som mera passar dig och på en vibrationsnivå som du kan förstå. När du ansluter till mig på detta sätt kommer du att känna att hela din varelse expanderar och förstoras, och upplever Skaparens oändliga natur medan du förblir inom din egen verklighet och dimension. Du kan vara fascinerad av att uppleva en koppling till mig, bara för att uppleva en högre vibration och frekvens, och få inspiration och insikter. Anslut till mig mer frekvent så kommer du att börja förstå det arbete jag utför för att främja uppstigningen av alla.

Framväxten av det Kristallina Medvetandet Crystalline Consciousness och Frekvenserna

Som Lord of the Universe är det mycket jag kan dela med er. Jag vill uppmärksamma den växande närvaron och essensen av det Kristallina Medvetandet och Frekvenserna. Själar inom Skaparens Universum använder viss kristallessens som helande energier för att stödja många och olika skiften. Kristallenergierna som kommer att finnas till tjänst är Rosenkvarts, Ametist, Jet och Svart Obsidian. Varje kristall finns i sin fysiska form på Jorden. Men ni kan ansluta till essensen av deras energi inom Skaparens Universum. På samma sätt som ni skulle kalla på en ängel för healing eller stöd, kan ni kalla på energin från en kristall från Skaparens Universum. Detta betyder att kristallens energi är som renast och på många sätt helt annorlunda än den fysiska formen på Jorden. Föreställ dig energin från en kristall förstorad hundra gånger och du kommer att börja inse kraften som kan utnyttjas genom kristallens inre plans manifestation. I stället för ett objekt eller en form är kristallenergin i Skaparens Universum en källa och frekvens, den är expansiv och friflytande. När du kallar på en kristallfrekvens för att arbeta med dig kommer den att förenas med din själ och dela det som är hjälper dig bäst. Kristallfrekvenserna är besläktade med ett medvetande som intuitivt fungerar från Skaparens Universum och inte behöver en fysisk form, som helt enkelt skapar transformation och healing. De fyra kristallfrekvenserna som jag, Sanat Kumara, nämnde har en kraftfull påverkan särskilt i denna uppstigningstid. Jag tror att de har getts som gåva till handling av högre varelser för att tjäna dem på Jorden också. De främjar ett nytt sätt att arbeta med kristallfrekvenser och har samma intensitet och kraft som alla andra högre ljusvarelser.

Rosenkvarts

Du kan kalla fram kristallfrekvensen och energin från Rosenkvarts från Skaparens Universum för att hjälpa till med att rena din varelse, omgivningen, i själva verket allt du tror kräver energetisk eller andlig rening. Essensen i frekvensen av Rosenkvarts är villkorslös och universell kärlek, den är ett uttryck för energi från Skaparens kärna. Den är djupt helande eftersom dess intensitet av kärlek tvättar bort allt som inte är kärlek. Den är också tillräckligt skonsam för att användas på djur, spädbarn, barn och alla som inte känner till andligt helande. Frekvensen för Rosenkvarts gjuts ut i Jorden och alla själar nu, dess syfte är att skapa kraftfulla förändringar, det liknar en våg som tvättar bort allt som hindrar och blockerar Skaparens närvaro. På så vis väcks och aktiveras kärlek för att skapa kärleksfulla relationer med jaget och andra samt ett expansivt hjärtchakra för att tillåta högre aspekter av hjärtchakrat att laddas ner till manifestation. Även för Moder Jord sker denna övergång nu, högre aspekter av hennes hjärtchakra och större volymer av kärlek laddas ner i hennes jordiska hjärtchakra heart chakra.

‘Jag kallar på den renaste frekvensen av Rosenkvarts från Skaparens Universum att flyta genom min varelse och verklighet. Vänligen stöd en rensning och rening samt en aktivering av kärlek i alla mina relationer. Assistera nedladdningen av högre aspekter av mitt hjärtchakra till manifestation i min varelse. Jag är fullt öppen för att ta emot och arbeta omfattande med frekvensen av Rosenkvarts. Tack.’

Ametist

Kristallfrekvensen och essensen av Ametist från Skaparens Universum är också tillgänglig för åtkomst och användning för att stödja uppstigningen. Ametists energikälla stöder uppvaknande av intuition och förtroende inom dem som kallar på dess energi. Detta är viktigt i denna tid av uppstigning; det möjliggör en djupare anslutning till Skaparen som finns i dig. Med närvaron av Rosenkvarts uppmuntras du att öppna din varelse utöver det du för närvarande har upplevt att älska och en kraftfull rening. Detta tillsammans med Ametist möjliggör en tydlig anknytning i din varelse för att främja skönheten som utvecklas när du kommer åt och litar på din intuition. När Skaparen tar fram dessa energikällor till ditt medvetande, inbjuder Skaparen mänskligheten och alla varelser att lyssna och lita på det innersta. Lyssna till den sanna rösten inombords hellre än sinnets surrande, egots eldiga natur eller den begränsande närvaron av rädsla. Ametist är närvarande för att återansluta dig till din andliga väg och dina förmågor så att du kan se, känna och erkänna din andliga natur. Detta är ett viktigt steg för mänskligheten som kommer att skapa en enorm förvandling.

Som med alla dessa kristallfrekvenser kan du kalla på deras energier att förankra sig i Jorden och mänskligheten. Frekvensen för Ametist är särskilt nödvändig när man vill skapa och stödja världshealing och uppstigningsskiften.

‘Jag kallar på den renaste frekvensen av Ametist från Skaparens Universum att flöda genom min varelse och verklighet. Vänligen stöd ett inspirerande uppvaknande av min intuition och mitt förtroende så att jag kan återansluta eller ansluta på en djupare nivå med min andliga väg och mina förmågor nu. Jag är öppen för att ta emot och att arbeta omfattande med frekvensen av Ametist. Tack.’

Jet

Den kristallina frekvensen hos Jet är oerhört viktig för att hjälpa uppstigningsprocessen att utvecklas nu. Kärnan i Jet är som en krigare och fungerar som en kraftfull skyddsenergi; och skyddar allt som är sant och rent. Jetfrekvensen stöder en kraftfull rensning av allt som inte tjänar eller främjar Skaparen, den rensar djupt i grunden på din varelse och verklighet. Således främjar den utstrålningen av din inre sanning och frid. Jetfrekvensen uppmuntrar dig att vara ett förkroppsligande av ditt inre lugn även i tider av kaos och osäkerhet. Du kanske inser att frekvensen av Jet är mycket nödvändig på Jorden nu. Jets essens tillsammans med Rosenkvarts och Ametist främjar en kraftfull frisläppning av sår och smärta för att skapa befrielse.

‘Jag kallar på den renaste frekvensen av Jet från Skaparens Universum att flyta genom min varelse och verklighet. Vänligen stöd en rensning av allt som inte längre tjänar mig under ledning av min själ. Hjälp mig att ansluta till utstrålningen av min inre sanning och frid även i närvaro av kaos och osäkerhet. Må Jet speciellt arbeta med Jorden och mänskligheten i tjänst till vad som gudomligt krävs. Jag är öppen för att ta emot och arbeta omfattande med frekvensen av Jet. Tack.’

Svart Obsidian

Frekvensen av Svart Obsidian är närvarande hos Skaparens Universum med ett liknande syfte som Jet. Det är ett kraftfullt skydd som särskilt skyddar andlig känslighet från negativitet, dömande, smärta och den digitala tidsåldern. Svart Obsidian finns närvarande i Skaparens Universum och för att kanaliseras in i Jorden för att skapa utrymme och en andningsluft, så att ljus kan strömma genom och fylla det skapade utrymmet. Svart Obsidian som energifrekvens kan skapa en rensning som gör att du kan ansluta dig till Skaparens expansiva natur, detta manifesterar en grund för ditt varandes gudomlighet. En annan viktig och kraftfull energi för denna uppstigningstid.

‘Jag kallar på den renaste frekvensen av Svart Obsidian från Skaparens Universum att flöda genom min varelse och verklighet. Skydda mig från negativitet, dömande, smärta och den digitala tidsåldern genom att främja rymd i min varelse och verklighet så att jag kan få kontakt med Skaparens ljus. Stöd mig i att rensa vad som inte längre behövs, och därmed ansluta till Skaparens befrielse och jorda Skaparens gudomlighet i allt jag är. Må detsamma hända för Jorden och mänskligheten. Jag är öppen för att fullt ut ta emot och arbeta omfattande med frekvensen av Svart Obsidian. Tack.’

Jag, Sanat Kumara, vill påminna er om att jag inte talar om de fysiska stenarna på Jorden, dessa är helt enkelt en produkt av de energier som redan finns i Skaparens Universum. Kristallfrekvenserna jag talar om är energikällor som hjälper den gudomliga ordningen, syftet och närvaron av Skaparens Universum.

Jag hoppas att du gillar och drar nytta av de kristallina frekvenserna som vill arbeta med Jordens uppstigning nu.

Sanat Kumara

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...