Sanat Kumara via Natalie Glasson, 17 februari, 2023

 

Återsådd av din själs uppdrag, av Sanat Kumara

Kanaliserad genom Natalie Glasson

 

Hälsningar älskade ni, jag är Sanat Kumara. Jag har rest genom många dimensioner för att ansluta till er energi och för att föra fram en förståelse som kommer att tjäna er i denna tid av er Uppstigning. Många av er kanske känner att ni har en tjänst att uppnå på Jorden, ni kanske känner att det finns ett själsuppdrag som ni kanske ger er in på eller ni kanske inte helt förstår ännu. Ni kanske känner att det finns något som ni måste uppnå under denna livstid, men ni kan inte förstå det eller kanske ni inte verkar manifestera det i er verklighet.

Varje själ har ett syfte när den inkarnerar på Jorden, du har flera syften i denna livstid som du upplever. Varje syfte tjänar dig i att uppleva en djupare förbindelse med dig själv, din sanning och din gudomlighet, såväl som med Skaparen. Varje syfte tillåter dig att uppleva uppfyllelse, lycka och sanning på Jorden, vilket tillåter dig att existera som en andlig varelse fylld av kärlek och den gudomliga essensen, och njuta av frukterna av en fysisk verklighet. Vi kan inse att syftena med din själ är oerhört viktiga. Det kan vara frustrerande om du inte kan ansluta till eller utforska dessa syften.

Jag, Sanat Kumara vill föra fram en teknik som kommer att stödja dig i att få tillgång till syftet med din själ och föra det till förverkligande och manifestation i din verklighet. Vi kallar detta återsådd, och syftet med din själ kan innehålla en aspekt av att vara till tjänst. Det kan ha ett självkärleksuppdrag. I själva verket kan det finnas alla typer av uppdrag som är tillgängliga för dig att uppnå som vägleds av din själ. Energierna som Skaparen för fram är fokuserade på kraft, levande kraftfullt som den andliga varelsen i din fysiska verklighet, att känna och uppleva tillfredsställelse andligt och fysiskt. Denna kraftenergi som kommer fram är en vibration som förhöjer, förstärker, förstorar ditt syfte, syftet med din själ, lektionerna, minnet, förståelsen eller tjänsten som din själ önskar uppleva på Jorden.

Det är viktigt att dra nytta av dessa energier som kommer fram och låta dem förstärka ditt uppdrag och syfte.Och därför göra det mer tillgängligt för dig att utforska och förstå. Det är viktigt att jag nämner att ett syfte och uppdrag eller en tjänst helt enkelt handlar om upplevelsen. Det handlar inte nödvändigtvis om att fullborda något eller framgång, utan det handlar om upplevelsen. Att uppleva något så att du kan känna igen, förstå och erkänna den upplevelsen fullt ut. Ett exempel på detta, det kan vara ditt syfte att vara en healer och att ge helande till många varelser. Du tillåter dig själv att vara en healer, kanske lär du dig en teknik, eller kommer ihåg en teknik, du delar denna healingteknik med många människor, men du kanske blir frustrerad för att du känner att ditt syfte är att hela många, därför kanske du känner att du borde bli mer framgångsrik, och att du borde hela fler människor.

Syftet, uppdraget är inte framgången eller fullbordandet, utan mest upplevelsen av att hela andra. Upplevelsen kan vara hur det känns för dig, vad du delar med dig av och hur andra upplever din healing. Det blir också dina egna reaktioner, oavsett om du tvivlar på dig själv eller om du uppmuntrar dig själv. När människor kommer in i din verklighet handlar det om hur du hanterar varje interaktion. Allt detta tillåter dig att uppleva ditt syfte och det är vad själen söker, upplevelsen snarare än fullbordandet och framgången. Det är viktigt att ha detta i ditt sinne när du tänker på ditt uppdrag, ditt syfte och din tjänst.

Jag, Sanat Kumara, vill dela med dig en teknik för att uppmuntra dig att förstora och engagera dig i ditt syfte, att komma ihåg och erkänna det med hjälp av kraftenergin som kommer fram.

Jag inbjuder dig att sitta lugnt, att tillåta dig själv att fokusera på din andning. Att föra ditt fokus in i din kropp, in i ditt andetag så att du verkligen blir närvarande med den du är i detta ögonblick.

Jag, Sanat Kumara kommer att vara närvarande med dig. Du kanske vill erkänna min närvaro.

Tillsammans kallar vi fram kraftens energi från Skaparens rena väsen till att flöda och svämma över genom ditt väsen och in i Moder Jord. Må varje aspekt av ditt väsen dra nytta av denna vibration av kraft.

När hela din varelse absorberar kraftens vibration, inbjuder vi din själ att aktiveras, att fylla hela din varelse.

Vi inbjuder dig att placera dina händer i en kuperad position framför ditt hjärtchakra. Vi inbjuder din själ att ta fram en symbol för syftet och uppdraget som är för dig att fokusera på och uppleva i detta nuvarande skede av din uppstigning. Tillåt dig själv att andas genom ditt hjärtchakra. Föreställ dig, känn, erkänn symbolen i ditt sinnesöga eller kanske i dina händer. Det kan vara en färg, det kan vara en symbol, en bild, det kan vara en sensation eller känsla, det kan till och med vara ett ljud.

När du har fått denna symbol, placera den först i ditt tredje öga. Tillåt dig själv att begrunda den i ditt tredje öga, ta den sedan in i ditt hjärtchakra och fyll den med kärlek.

Låt symbolen flöda hela vägen ner i din chakrakolonn in i ditt Jordstjärnchakra under dina fötter där vi sår den.Vi återplanterar symbolen i ditt Jordstjärnchakra, under dina fötter. Ditt Jordstjärnchakra stödjer manifestationen av ljus och avsikt in i den fysiska formen.

Närhelst du arbetar med Jordstjärnchakrat, aktiveras Själsstjärnchakrat ovanför ditt huvud, och som en stjärna skickar det ljusstrålar som svar över och genom din varelse för att ansluta ner till ditt Jordstjärnchakra. Detta betyder att ditt Själsstjärnchakra har svarat med samma energi som symbolen som du har sått eller återsått från din själ till ditt Jordstjärnchakra. Således strålar och vibrerar hela din varelse med denna symbol, dess syfte och uppdrag. Tillåt dig själv att uppleva detta så länge du vill. Du kanske inte upplever någonting och det är bra. Vänligen lita på att energierna och symbolen har förankrats i ditt väsen och att din själs uppdrag har återplanterats, återaktiverats. Om du har fått en insikt så kanske du vill begrunda och utforska den insikten och dess innebörd med syftet och uppdraget för din själ, redan förankrad i din varelse. Hela din varelse vibrerar med detta uppdrag och detta syfte vilket betyder att du inte bara kommer att agera på ett sätt som bringar detta uppdrag och syfte till manifestation, utan du kommer också att attrahera, utan att ens inse det, allt du behöver för att du ska uppleva uppdraget och syftet med din själ. Kom ihåg att det kan finnas ett uppdrag som föddes från din själ eller så kan det finnas många.

Du kanske känner att det finns ett behov av att uppleva denna teknik en eller flera gånger med olika syften eller uppdrag. Du är nu en magnet för att uppleva din själs syfte. Du kanske vill spendera lite tid på att begrunda, uppleva energin, utforska i bön eller förståelse, med de kraftfulla energierna som kommer fram. Det här är en underbar tid att ompröva din själs syfte som är att lära känna, utforska och återigen upptäcka anledningarna till varför du finns på Jorden nu.

Kom ihåg, det handlar inte om fulländning, det handlar om upplevelsen.

Jag tackar dig,

Jag är Sanat Kumara

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *